^ Back to Top

นิทรรศการ "ลำนำอีสาน"

นิทรรศการ "ลำนำอีสาน"

นิทรรศการ "ลำนำอีสาน" ผลงานโดย เจษฎา คงสมมาศ (Jessada Kongsommart) จัดแสดงระหว่างวันที่ 11 - 25 ธันวาคม 2557 และจะมีพิธีเปิดในวันเสาร์ที่ 13 ธันวาคม 2557 เวลา 18.00 น. ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ถนนเจ้าฟ้า (หอศิลป์แห่งชาติ)

ดินแดนที่ราบสูงของประเทศไทย ผู้คนต่างเข้าใจในภาษาที่เรียบง่ายว่า ภาคอีสาน ด้วยวิถีชีวิตที่บรรพบุรุษได้ปลูกสร้างให้ซึมซับถ่ายทอดมายาวนาน โดยคนอีสานจากรุ่นสู่รุ่น ด้วยอัตลักษณ์ที่คนอีสาน ยิ้มง่าย มีน้ำใจ เมตตาและเอื้ออาทร มีวัฒนธรรมประเพณีทางพระพุทธศาสนา มีความศรัทธา ความเชื่อ ความรัก ความอบอุ่น ความผูกพัน ทำให้คนอีสานมีวิถีชีวิตที่เรียบง่ายพอเพียง
เจษฎา คงสมมาศ

นิทรรศการ ลำนำอีสาน
จัดแสดงระหว่างวันที่ 11 - 25 ธันวาคม 2557
เวลา 9.00- 16.00 น. วันพุธ - วันอาทิตย์ (หยุดวันจันทร์-อังคาร)
พิธีเปิดนิทรรศการในวันเสาร์ที่ 13 ธันวาคม 2557 เวลา 18.00 น.
ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ถนนเจ้าฟ้า (หอศิลป์แห่งชาติ)

Exhibition date: 
11 Dec 2014 - 09:00 to 25 Dec 2014 - 16:00