^ Back to Top

นิทรรศการ TRANCE

นิทรรศการ TRANCE

นิทรรศการ TRANCE ผลงานโดย อานนท์ นงค์เยาว์ (Arnont Nongyao) และ ปิยะรัศมิ์ ปิยะพงศ์วิวัฒน์ (Piyarat Piyapongwiwat) จัดแสดงระหว่างวันที่ 14 พฤศจิกายน - 26 ธันวาคม 2557 และจะมีพิธีเปิดในวันศุกร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2557 เวลา 18.30 น. ณ Yet Space

นิทรรศการ TRANCE
โดย อานนท์ นงค์เยาว์ และ ปิยะรัศมิ์ ปิยะพงศ์วิวัฒน์
ภัณฑรักษ์ ไลลา พิมานรัตน์

แกลเลอรี่เวอร์ภูมิใจเสนอนิทรรศ การล่าสุด TRANCE นิทรรศการจัดวางเสียง และวีดีทัศน์ โดยอานนท์ นงค์เยาว์ และ ปิยะรัศมิ์ ปิยะพงศ์วิวัฒน์ สองศิลปินไทยรุ่นใหม่ที่ทำงานกับสื่อที่หลากหลายอย่างดนตรีทดลอง การจัดวางวีดีทัศน์ การจัดวางเสียง ภาพถ่าย วัตถุ และอื่นๆ พิธีเปิดนิทรรศการจะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 เวลา 18.30 น. เป็นต้นไป ที่ Yet-Space ถนนจรัญสนิทวงศ์ซอย 11

Trance หมายถึงสภาวะที่บุคคลอยู่ในภาวะกึ่งหลับกึ่งตื่น อาจดูเหมือนว่าหลับ แต่เข้าใจและตระหนักได้ถึงสิ่งที่ถูกสื่อสารด้วย ยกตัวอย่างเช่น การตกอยู่ภายใต้การถูกสะกดจิต หรือหมายถึงภาวะที่บุคคลให้ความสนใจกับสิ่งหนึ่งหนึ่งมาก โดยไม่ทันตระหนักถึงสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัว อีกทั้งยังหมายถึงแนวเพลงอิเลคโทรนิคส์ประเภทหนึ่ง การถูกกล่อมเกลาโดยบทเพลงปลุกใจ บทเพลงที่ถูกนำมาใช้เพื่อการโน้มน้าวจิตใจ บทเพลงที่ถูกนำมาสร้างความเชื่อ สร้างความชอบธรรม จนไปถึงขั้นล้างสมอง ก็ทำให้เราตกอยู่ในสภาวะดังกล่าวเช่นกัน

นิทรรศการ TRANCE นับเป็นการการทำงานร่วมกันของอานนท์ นงค์เยาว์ และ ปิยะรัศมิ์ ปิยะพงศ์วิวัฒน์ เพื่อนำเสนอ และตั้งคำถามต่อสังคมปัจจุบัน โดยการนำบทเพลงที่ถูกใช้โฆษณาชวนเชื่อ มาสร้างพื้นที่ และความหมายใหม่ให้กับบทเพลงเหล่านั้น นิทรรศการประกอบไปด้วยผลงานสาม ส่วน ได้แก่ การจัดวางเสียง (interactive sound installation), การจัดวางวีดีทัศน์ (video installation) และการจัดวางวัตถุ ภาพถ่าย และเสียง (object-photograph-sound installation)

นิทรรศการ TRANCE จัดแสดงตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2557 ถึง 26 ธันวาคม 2557 ที Yet-Space จรัญสนิทวงศ์ 13 พิธีเปิดนิทรรศการจะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2557 เวลา 18.30 น. เป็นต้นไป และมีการแสดงสดภาพและเสียงโดยศิลปิน เวลา 19.00 น

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 089-9885890, 084-3881488 หรืออีเมลล์ galleryver@gmail.com

เกี่ยวกับศิลปิน
อานนท์ นงค์เยาว์ เกิดเมื่อปี พ.ศ. 2522 ที่กรุงเทพมหานคร จบการศึกษาจากสาขาวิชาจิตรกรรม คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แม้ว่าอานนท์จะจบการศึกษาจากสาขาจิตรกรรม แต่อานนท์ มีความสนใจในเรื่องของ vibration (แรงสั่นสะเทื่อน) จึงทำให้เขาสนใจทำงานศิลปะทดลองที่หลากหลากเกี่ยวกับแรงสั่นสะเทือน เพื่อค้นหาคุณค่าของ Vibration ที่ก่อรูปมาจากความสัมพันธ์ของ มนุษย์ และสังคม อานนท์เลือกที่จะทำงานกับสื่อใหม่ เช่น เสียง วีดีทัศน์ การจัดวางเสียง การจัดวางวีดีทัศน์ รวมทั้งการทำงานประเภท site specific อานนท์มีผลงานแสดงมากมายทั้งในและต่างประเทศ บางส่วนของผลงานล่าสุดของอานนท์ ได้แก่ นิทรรศการเดี่ยว Imaginarium, (Water Cave) ที่ภาควิชาวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย (พ.ศ. 2554) นิทรรศการ PROXIMITY โครงการ inSPIRACJE International ที่ 13 MUZ Gallery เมือง Szczecin ประเทศโปแลนด์ (พ.ศ. 2557) นิทรรศการ Dialogue the Promise ที่หอศิลป์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย (พ.ศ. 2556) นิทรรศการ Cross Stitch ที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหา นคร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย (พ.ศ. 2556) นิทรรศการ A Tale of Two Cities ที่ตลาดจตุจักร เชียงใหม่ ประเทศไทย (พ.ศ. 2556) นิทรรศการ The Sleeping Volcano On Crazy Star ที่ V64 กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย (พ.ศ. 2555) นิทรรศการ MADE ที่บ้านตึก จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย (พ.ศ. 2554) นิทรรศการ Madifesto 2011 หอศิลป์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย (พ.ศ. 2554) เป็นต้น

ปิยะรัศมิ์ ปิยะพงศ์วิวัฒน์ เกิดเมื่อปี พ.ศ. 2520 ที่จังหวัดแพร่ จบการศึกษาจากสาขาวิชาสื่อสารมวล ชนจาก RMIT University เมืองเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย และสาขาทัศนศิลป์จาก Ecole Supérieue des Beaux-Arts de Montpellier Agglomération ประเทศฝรั่งเศส ผลงานศิลปะของปิยะรัศมิ์มักถ่ายทอดเรื่องราวรอบๆตัวรวมถึงตั้งคำถามถึงประเด็นต่างๆ โดยมีรูปแบบการแสดงออกของงานในรูปแบบของสื่อที่หลากหลาย อาทิเช่น วีดีทัศน์ ภาพถ่าย ข้อความ เสียง สื่อผสม และวัตถุต่างๆ การทำงานศิลปะของปิยะรัศมิ์ได้รับอิทธิพลจากความสนใจส่วนตัวในหลากหลายสาขาวิชา เช่น มนุษย์ศาสตร์ สังคมศาสตร์ และปรัชญาการเมือง รวมไปถึงการทำงานศิลปะโดยใช้กรอบอ้างอิงหรือตีความจากทฤษฎีแนวคิดร่วมสมัยต่างๆ ทำให้ปิยะรัศมิ์มักสร้างสรรค์ผลงานที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับประเด็นร่วมสมัยได้อย่างหลากหลาย อาทิ เพศสภาพ ความเป็นชายขอบ กลุ่มวัฒนธรรมย่อย การเปลี่ยนถ่ายวัฒนธรรมและโลกาภิวัตน์ ผลงานเดี่ยวล่าสุดสุดของปิยะรัศมิ์ ได้แก่ นิทรรศการ Where Do We Go from Here: Chaos or Community? ที่อังกฤษแกลลอรี่ จังหวัดเชียงราย ประเทศไทย (พ.ศ. 2556) นิทรรศการ Queerness ที่ตูดยุงแกลเลอรี่ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย (พ.ศ. 2555) นอกจากนี้ปิยะรัศมิ์ยังเข้าร่วมแสดงผลงานนิทรรศการกลุ่มอีก มากมาย เช่น นิทรรศการแคนล่องคะนองลำ ที่หอศิลป์บ้านจิม ทอมป์สัน กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย (พ.ศ. 2557) นิทรรศการ Swimming in Sand, Growing Rice Under an Umbrella ที่ No Vacancy Gallery เมืองเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย (พ.ศ. 2557) นิทรรศการ RADIATION: Art and Queer Ideas from Bangkok and Manila, Un-Compared ที่หอศิลปวิทยนิทรรศน์ กรุงเทพฯ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย (พ.ศ. 2557) นิทรรศการ ANTHROPOS - Singapore: Navigating Human Depth in Thai and Singapore Contemporary Art ที่ Sundaram Tagore Gallery ประเทศสิงคโปร์ (พ.ศ. 2556) นิทรรศการ Zeitgeist ที่ SOMArts Cultural Center เมืองซานฟรานซิสโก ประเทศสหรัฐอเมริกา (พ.ศ. 2556) นิทรรศการไทยเท่ จากท้องถิ่นสู่อินเตอร์ ที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย (พ.ศ. 2555) เป็นต้น

นิทรรศการ TRANCE
ศิลปิน: อานนท์ นงค์เยาว์ และ ปิยะรัศมิ์ ปิยะพงศ์วิวัฒน์
ภัณฑรักษ์: ไลลา พิมานรัตน์
จัดโดย: แกลเลอรีเวอร์
พิธีเปิดนิทรรศการ: วันศุกร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2557 เวลา 18.30 น. เป็นต้นไป
ระยะเวลาจัดนิทรรศการ: 14 พฤศจิกายน 2557 ถึง 26 ธันวาคม 2557
สถานที่: Yet-space จรัญสนิทวงศ์ซอย 11 เลขที่ 117 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 11 ถนนจรัญสนิทวงศ์ ท่าพระ บางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600
เวลาทำการ: วันอังคาร ถึง วันเสาร์ เวลา 11.00 – 18.30 น.
ผู้สนับสนุนร่วม: Yet Space

Venue: 
Exhibition date: 
14 Nov 2014 - 11:00 to 26 Dec 2014 - 18:30