^ Back to Top

นิทรรศการ "แรงบันดาลใจ : Inspiration"

นิทรรศการ "แรงบันดาลใจ : Inspiration"

นิทรรศการ "แรงบันดาลใจ : Inspiration" ผลงานโดย สนามชัย พวงระย้า (Sanamchai Puangraya) จัดแสดงระหว่างวันที่ 4 - 28 กันยายน 2557 และจะมีพิธีเปิดในวันเสาร์ที่ 6 กันยายน 2557 เวลา 17.00 น. ณ ห้องนิทรรศการ 5 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ถนนเจ้าฟ้า

แรงบันดาลใจ

สิ่งที่มนุษย์สร้างสรรขึ้น เกิดจากการมีแรงบันดาลใจเป็นตัวขับเคลื่อน ส่งผลต่อการพัฒนาในหลายด้าน ทำให้เกิดนวัตกรรม แรงขับที่เกิดขึ้นจากภายในสู่ภายนอก โดยใช้ประสบการณ์หรือการได้พบเห็นสิ่งรอบตัว เช่นในอดีตมนุษย์เห็นนกที่บินบนท้องฟ้า จึงทำให้เกิดแรงผลักดันที่อยากบินขึ้นไปอยู่บนท้องฟ้าเหมือนนก เลยทำให้เกิดการคิดค้น พัฒนาจนสามารถที่จะบินบนท้องฟ้าได้อย่างนกต่อเนื่องมาถึงจนปัจจุบัน ส่งผลให้เกิดประโยชน์มากมายทั้งการขนส่งสินค้า การเดินทางไปมาจากทวีปหนึ่งไปอีกทวีปหนึ่ง เกิดความเชื่อมโยงของผู้คนใกล้ชิดกันมากขึ้น

การเรียนรู้จากสิ่งภายนอกที่ได้สัมผัส จึงมีผลต่อการตอบสนองและกระตุ้นความต้องการของมนุษย์ ธรรมชาติมีความเกี่ยวพันกับมนุษย์ในหลายด้านอย่างปฏิเสธไม่ได้เป็นต้นกำเนิด ไอเดียทางวิทยาศาสตร์เรื่องแรงโน้มถ่วง พืชพันธุ์บางชนิดยังค้นพบนำมาใช้ตอบสนองรักษาอาการเจ็บป่วย ยาอายุวัฒนะ ความสวยความงาม ผ่านการสะสมความรู้มากมาย ส่งผลต่อการแพทย์แผนปัจจุบันที่มีความทันสมัย ทำให้มีอายุยืนยาว สิ่งที่มีในธรรมชาติถูกนำมาใช้เป็นวัสดุอุปกรณ์ที่ตอบสนองต่อการดำรงชีวิต มีความเชื่อมโยงทางวัฒนธรรมในแบบที่หลากหลาย โดยเฉพาะวิถีการกินอยู่ของมนุษย์ ซึ่งแต่ละพื้นที่หรือทวีป ผู้คนมีการกินอยู่ที่แตกต่างกัน ยิ่งในปัจจุบันเรามีการเดินทางและการสื่อสารของโลกที่สะดวกมากขึ้น เราจึงได้เห็นสิ่งที่กลุ่มคน สังคม ท้องถิ่น ที่มีความแตกต่างกันทางด้านการบริโภค เช่นประเทศไทยของเรามีการบริโภคแมลงกันเป็นเรื่องปกติ เมื่อมีคนอีกทวีปมาเยี่ยมเยือนและพบเห็น ทำให้เกิดการเรียนรู้วัฒนธรรมการกิน เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถึงประโยชน์ทางอ้อมว่าแมลงเป็นอาหารที่มีโปรตีนชั้นดี ทำให้คนอีกวัฒนธรรมมีการบริโภคตาม อีกทั้งรูปลักษณะยังถูกนำไปใช้ในเชิงความเชื่อเช่นในสมัยอียิปต์โบราณ หรือแม้แต่การนำไปสู่การสร้างบทเพลงมากมาย เช่นในอดีตเรามีนักร้องชื่อดัง คุณพุ่มพวง ดวงจันทร์ กับบทเพลงตั๊กแตนผูกโบว์ หรือเพลงผึ้งน้อย เป็นต้น ภาพยนตร์บางเรื่องยังนำสิ่งที่มีในธรรมชาติมาตั้งชื่อเรื่อง เช่น ผีเสื้อและดอกไม้ อีกทั้งแมลงบางชนิดยังถูกนำไปเป็นต้นแบบ ซุปเปอร์ฮีโร่ จากวัยเด็กที่เราคุ้นเคยกัน ทั้งหมดที่ได้ยกตัวอย่างมา ล้วนแล้วแต่แสดงให้เห็นถึงความผูกพันของมนุษย์ที่มีต่อธรรมชาติที่เราอาศัยอยู่ เพราะเราคือส่วนหนึ่งของธรรมชาตินั้น

แรงบันดาลใจที่ผมนำมาถ่ายทอด เกิดจากการมองเห็นปรากฎการณ์ ความงามทางรูปทรงที่มีอยู่ ในสิ่งแวดล้อมรอบตัวนำมาสร้างสรรเป็นผลงานทางศิลปะ เพื่อเติมเต็มในด้านที่อ่อนโยนของมนุษย์และตอบสนองสุนทรียภาพแต่ละบุคคลที่มีอยู่ในตนไม่มากก็น้อย อีกนัยหนึ่งผมก็อยากให้เราช่วยกันดูแลและรักษาธรรมชาติ เพื่อการดำรงอยู่ของสิ่งมีชีวิตรอบตัวเรา

สนามชัย พวงระย้า

............................................................

Inspiration

The creation of human came from the inspiring which affects development in many ways. Enabling innovation happens from the inside out by using the experience or have seen things around. In the past, people saw the birds flying in the sky. It causes the inspiring to fly up to the sky like a bird. Finally human can develop the invention technology to fly like a bird in the sky until the present. There are many benefits came from the inspiring eg. logistic and traveling from one continent to another which brings people closer.

Learning from experience is affecting the responsiveness and stimulation of human needs. Nature is associated with several side of human. Scientific ideas about gravity and some plants are used to discovery illness elixir and beauty. Modern medicine is a result of the accumulated wealth of knowledge. We used natural materials as a response to life. In associated with cultural diversity and the traditional way of eating in humans, each area or continent people are eating differently. At the present the world's traveling and communication are more convenient. We have seen the difference way of eating. In our country, consume insects is common. When people from another country come to visit, they would learn from it then having culture exchange and get the knowledge that there are benefits of insects as a food protein. People are consumed by other cultures. The form has been used in such beliefs in ancient Egypt. Even lead to the creation of many songs. As in the past, the famous country song singer, Poompuang Duangchan, sing a song which concerning insects and the bee. Some movie titled their name from the natural; Butterfly and flowers. Even some model of the superhero came from the insect figure. All of the examples demonstrate the commitment of human and nature. Because we are a part of nature.

The inspiration which I would like to pass on came from phenomenon observation and the beauty of natural shapes. The art that I have created in the purpose of fulfill the gentleness of human being and individual aesthetics. On the other hand, I would appreciate if we care to save the nature for the sake of the existence of life.

Sanamchai Puangraya

Exhibition date: 
4 Sep 2014 - 09:00 to 28 Sep 2014 - 16:00