^ Back to Top

นิทรรศการศิลปะ “รัก-รักษ์”

นิทรรศการศิลปะ “รัก-รักษ์”

นิทรรศการศิลปะ สีน้ำ สีน้ำมัน สีอะครีลิก ชุด “รัก-รักษ์” ผลงานโดย โดย ฉัตรชัย คุรุรัตนากร และกลุ่มศิลปินที่จะมาร่วมนำเสนอผลงานศิลปะร่วมสมัย จัดแสดงระหว่างวันที่ 13 - 28 กุมภาพันธ์ 2557 นี้ ณ พื้นที่ศิลปะ บริเวณชั้น 2 ศูนย์การค้าริเวอร์ซิตี้ : River City

Exhibition date: 
13 Feb 2014 - 10:00 to 28 Feb 2014 - 22:00