^ Back to Top

นิทรรศการ "35 ปี รางวัลซีไรต์"

35 ปี รางวัลซีไรต์ "อาเซียน...รวมใจเป็นหนึ่ง พลังของโลกตะวันออก" เป็นนิทรรศการบอกเล่าเรื่องราวของวรรณกรรมรางวัลซีไรต์ ซึ่งสื่อความอุดมของภูมิปัญญา ความคิดและความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งผลิดอกออกเป็นรวงแห่งวรรณศิลป์ เพิ่มพูนความสมบูรณ์ให้แก่โลกวรรณกรรมอันเป็นสากล นิทรรศการจะจัดแสดงระหว่างวันที่ 21 เมษายน - 19 พฤษภาคม 2556 เวลา 11.00 - 20.00 น. ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (ชั้น 1, 3, 4, และ 5)

Exhibition date: 
21 Apr 2013 - 11:00 to 19 May 2013 - 20:00