^ Back to Top

นิทรรศการ "Auditory Visual Tactile Synesthesia"

นิทรรศการ "Auditory Visual Tactile Synesthesia"

นิทรรศการ "Auditory Visual Tactile Synesthesia" ผลงานโดย ลูกโซ่ เจียง (Lukso Jiang) จัดแสดงระหว่างวันที่ 8 - 28 มิถุนายน 2567 ณ 6060 Arts Space

นิทรรศการ : Auditory Visual Tactile Synesthesia
Seeing sound Hearing texture....
ศิลปิน : ลูกโซ่ เจียง
IG : luksojiang
Behance : Synesthesia

▸ วันที่จัดแสดง 8 – 28 มิถุนายน 2567
▸ สถานที่ 6060 Arts Space (ตึกขาว)
▸ เวลา 12.00 - 20.00 น. จันทร์ - เสาร์

ซินเนสทีเซียเป็นสภาวะทางประสาทสัมผัสที่เมื่อกระตุ้นประสาทสัมผัสหนึ่งอีกประสาทสัมผัสจะถูกกระตุ้นไปด้วย บางคนสามารถรับรู้รสชาติผ่านทางคำพูด บางคนเห็นชื่อเป็นสีสันหลากหลายหรือแม้แต่สามารถได้ยินเสียงเมื่อสัมผัสสิ่งต่าง ๆ ลูกโซ่ เจียง มีภาวะซินเนสทีเซียประเภทรับรู้ภาพผ่านเสียงเธอรับรู้รูปร่างที่เคลื่อนไหวและพื้นผิวทุกครั้งที่เธอได้ยิน ลูกโซ่ถ่ายทอดสิ่งที่เธอเห็นจากเสียงเพลง คำพูดหรือแม้กระทั้งเสียงรบกวนรอบตัวออกมาเป็นภาพวาดนามธรรมหลากสีที่เต็มไปด้วยอารมณ์ นิทรรศการณ์นี้ตั้งใจที่จะเก็บรวมรวม “ความผิดปกติที่งดงาม” ของลูกโซ่ เจียง ผ่านงานศิลปะที่เธอสร้างสรรค์ขึ้นมาด้วยตนเอง

ซินเนสทีเซียและออทิสซึม
ซินเนสทีเซียเป็นภาวะที่มักจะพบบ่อยในบุคคลที่เป็นออทิสติก เนื่องด้วยภาวะออทิสติกนั้นจะทำให้ประสาทสัมผัสต่างๆ ไวขึ้น การรับรู้ภาพจากเสียงจึงเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ลูกโซ่เป็นศิลปินที่เพิ่งได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นออทิสติกและค้นพบว่าการที่เธอเห็นภาพนามธรรมจากเสียงนั้นไม่ใช่เรื่องที่พบเห็นได้ทั่วไปในช่วงมหาลัย ภาวะนี้เปรียบเสมือนของขวัญจากสวรรค์ที่ทำให้เธอสามารถสร้างสรรค์ศิลปะที่งดงามและไม่มีใครเหมือนออกมาได้ แต่ในขณะเดียวกันมันก็กลายเป็นข้อจำกัดที่ทำให้เธอใช้ชีวิตได้ยากกว่าคนทั่วไป เพราะประสาทสัมผัสที่ไวของเธอทำให้เธอต้องใช้ชีวิตอย่างลำบากด้วยความเครียดอยู่บ่อยครั้งจากการถูกเสียงกระตุ้นตลอดเวลา ในขณะที่คนทั่วไปสามารถเผชิญกับสิ่งพวกนี้ได้แบบไม่มีปัญหา เปรียบให้เห็นภาพก็ไม่ต่างอะไรจากการที่เรามียุงมาบินใกล้หูตลอดเวลา

………………………………………………………………

EXIBITION : Auditory Visual Tactile Synesthesia
Seeing sound Hearing texture....
Artist : Lukso Jiang
IG : luksojiang
Behance : Synesthesia

▸ Date : 8 – 28 June 2024
▸ Venue : 6060 Arts Space (White Space)
▸ Time : 12 - 8 PM. Mon - Sat

Synesthesia is a neurological phenomenon where one sense manifests as another. Some people taste certain words, see names as colors, or touch an object and hear a sound. Lukso Jiang has auditory-visual synesthesia, allowing her to perceive colorful visuals as motions and textures when she hears. She translates her experiences of hearing music, spoken words, and even background noise into striking, colorful abstract pieces that are full of emotion. This exhibition will represent ’the aesthetic abnormality‘ through the art she created.

Synesthesia and Autism
This condition is mostly found in people with autism, resulting from hypersensitivity. Lukso perceives sound as visual images, which is inevitable. She was officially diagnosed with autism recently. She found out that the abstract visuals she experiences whenever she hears sounds are not typical. However, this condition makes her struggle with daily life due to sensory overload. She is usually nervous and anxious because of the surrounding sounds, while others can deal with this kind of situation much more easily. To imagine it, it’s like having mosquitoes flying around your ears all the time

………………………………………………………………

6060 arts space Pradipat 21, Phayathai bangkok, Thailand.
FB: 6060 Arts Space
IG: 6060 Arts Space
Youtube Channel : 6060 Arts Space

Bangkok Art City

Exhibition date: 
8 Jun 2024 - 12:00 to 28 Jun 2024 - 20:00