^ Back to Top

นิทรรศการ "Hidden"

นิทรรศการ "Hidden"

นิทรรศการ "Hidden" นิทรรศการเดี่ยวผลงานโดย Lee In Sung จะจัดแสดงระหว่างวันที่ 23 พฤศจิกายน – 31ธันวาคม 2556 และจะมีพิธีเปิดในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2556 เวลา18.00น. ที่ Artery Post-Modern Gallery : อาร์ทเทอรี่ โพสต์-โมเดิร์น แกลเลอรี่ สีลม ซอย 19

มันเป็นสิ่งที่คนในหลายๆครอบครัวคุ้นเคยคือการนั่งดูทีวีแล้วไม่พูดคุยกัน หรือ คนสองคน นั่งอยู่ในร้านแห่งหนึ่งจ้องมองดูแต่โทรศัพท์มือถือโดยที่ไม่พูดคุยกัน เหตุการ์ณเหล่านี้ แสดงให้เราเห็นว่าในสังคมปัจจุบันขาดความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิด การปราศจากความสัมพันธ์นั้น เกี่ยวข้องถึงการพัฒนาสังคมยุคใหม่ ถ้าแต่ก่อนรูปแบบการติดต่อสื่อสารนั้นมาจากการติดต่อโดยตรง แต่ทุกวันนี้การสื่อสารทางอ้อมคือการใช้เครื่องมือ การพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ได้ทำให้ชีวิตคนนั้นสะดวกและเรียบง่าย แต่ก็มาพร้อมด้วยการขาดมนุษยธรรมในตัวบุคคล ผมมีความสนใจในเรื่องจิตวิทยาของบุคคล ที่มีความเกี่ยวข้องกับการขาดปฏิสัมพันธ์ของคนทุกวันนี้ งานของผมคือการบันทึกอารมณ์ความรู้สึกที่ไม่ระบุถึงการติดต่อสื่อสารทางอ้อมโดยใช้เครื่องมือ

ประเด็นของผม มาจากเรื่องของโลกที่มีขอบเขตกว้างใหญ่ในวัตถุธรรมดา หรือ เหตุการ์ณจากเรื่องราวในจินตนาการของผม ผมใช้เตียงนอนหลายตัว ห้องหลายห้อง เครื่องมือที่สามารถพกพาได้ เพื่อที่จะสื่อถึงความรู้สึกที่ผมมีต่อสังคม แบบเป็นทางการ และแบบเป็นส่วนตัว

ผลงานสมัยก่อนจะเป็น The Agit ซึ่งส่วนใหญ่จะเกี่ยวกับความรู้สึกโดดเดี่ยวที่ถูกจำกัดอยู่ภายใน และ พื้นที่ของคนๆหนึ่งที่แสดงออกโดยสัญชาตญาณ ในทางจิตวิทยาของแต่ละบุคคล ผมต้องการถ่ายทอดความรู้สึกสับสนและความโดดเดี่ยว ที่ผมมีความรู้สึกระหว่างการเติบโตในสังคมลงบนผืนผ้าใบ ผลงานของผมในช่วงหลังนั้นกระตุ้นการแสดงออกถึงความสับสนในชีวิตที่จะเดินร่วมทางกับผู้อื่น ผมมีความชัดเจนในจิตวิทยาบุคคลเรื่องความเงียบสงบ ผมได้เปลี่ยนวิธีการในการสื่อสาร เพื่อเสาะหาความหมายที่แท้จริงต่อผู้รับสาร

ในสาระสำคัญ ผลงานของผมมีความน่าสนใจในวิถีชีวิต และ จิตวิทยาบุคคลแต่ละสมัย ซึ่งมีผลกระทบต่อร่างกาย จิตใจ และความเจ็บป่วย บอกเล่าเรื่องราวของวิถีชีวิตในทุกๆวันผ่านบันทึกประจำวัน

.............................................................................

“Hidden” The solo exhibition by Lee In Sung

It is already familiar to see families gather to watch TV without words or two people in a cafe looking at their mobile phones without talking to each other. These scenes show us the lack of direct communication in the modern society. The lack of communication is related to the development of modern society. If the previous form of communication was made through direct contact, communication today is indirect using tools. The development of science has made the life convenient and simple, but accompanied the lack of humanity. I am interested in the psychology of individuals in relation to the lack of communication today. My work is the diary of my emotions not addressed with the indirect communication of tools.

My subject matters come from a wide range from small mundane objects or situations to scenes from the stories in my imagination. I use beds, rooms, portable tools, and formalized or personalized characters to convey the psychological scenes I feel in the society.

The early work known as the Agit was mostly about the loneliness inside confined spaces and the individual psychology to act instinctively in one's own spaces. I wanted to convey the confusion and isolation I have felt while growing in the society in the canvas. My later work moves from the expression of confusion in life to walking with others. As I express individual psychology in calmness, I have turned to the method of communication where I explore the meaning with the audiences.

In sum, my work is interested in the lives and psychology of individuals in the age where mental stress has overtaken physical illness and tells the stories of everyday life as a diary.

(23rd November – 31st December 2013)

More information :
First Korrapat (Gallery Assistant)
Artery Post-Modern Gallery, 2/2 Silom Soi 19, Silom Rd, Bangrak, Bangkok,10500 Thailand
Tel: +662 635 3133-4 Mob: 085 917 8891
E-mail: Arterynews@hotmail.com

Artist: 
Exhibition date: 
23 Nov 2013 (All day) to 31 Dec 2013 (All day)