^ Back to Top

นิทรรศการ "Once Upon a Time a Sanamluang"

นิทรรศการ "Once Upon a Time a Sanamluang"

นิทรรศการ "Once Upon a Time a Sanamluang" ผลงานโดย ปรีชา รักซ้อน (Preecha Raksorn) จัดแสดงระหว่างวันที่ 20 เมษายน - 23 มิถุนายน 2567 และจะมีพิธีเปิดในวันเสาร์ที่ 20 เมษายน เวลา 17.00 น. ณ VS Gallery

VS Gallery ภูมิใจเสนอ Once Upon a Time at Sanamluang นิทรรศการศิลปะโดย ปรีชา รักซ้อน Preecha Raksorn ซึ่งจะพาผู้ชมไปสำรวจกระบวนการที่การศึกษาภาคบังคับปลูกฝังความทรงจำและค่านิยมให้ประชากรของประเทศ ผ่านแบบเรียนพื้นฐาน โดย ปรีชาได้จำลองเหตุการณ์การนองเลือดในวันที่ 6 ตุลาคม 2519 และภาพชายถือเก้าอี้ (ถ่ายโดย Neal Ulevich) มาดัดแปลงเนื้อหาและบทสรุปใหม่ โดยใช้แรงบันดาลใจจากภาพยนตร์ Once Upon a Time in Hollywood โดย Quentin Tarantino (ที่มีเนื้อหาอิงกับเหตุการณ์ฆาตกรรมนักแสดงที่มีชื่อเสียงในอดีต แต่หนังเลือกที่สับเปลี่ยนเนื้อหาตอนจบให้เหยื่อรอดชีวิต และฆาตกรเป็นฝ่ายเสียชีวิตแทน) และนำเสนอผ่านรูปแบบสื่อศิลปะที่เสริมจากหนังสือตำราเรียน ได้แก่ หนังสือการ์ตูน และ สมุดภาพระบายสี พร้อมทั้งส่งต่อให้ผู้คนหลายวัยทั้งที่รู้จักทั้งเหตุการณ์ 6 ตุลาคม 19 ช่วยอ่าน ช่วยลงสี พร้อมทั้งแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหาที่ตนได้อ่าน ทั้งหมดนี้ เป็นการย้อนวิธีการปลูกฝังข้อเท็จจริงใหม่ผ่านการศึกษาในห้องเรียนที่หลายครั้งสร้างตัวละครสมมติ ตัดแต่งข้อเท็จจริง หรือเว้นที่จะพูดความจริงให้ครบถ้วน เพื่อที่จะรับใช้อุดมการณ์ที่รัฐส่วนกลางต้องการปลูกฝัง ทั้งจะให้รักใครและเกลียดสิ่งใด นอกจากนี้ ศิลปินยังแปลงพื้นที่แสดงศิลปะให้อยู่ในรูปแบบ ห้องประชุมของโรงเรียนสามัญ ที่มีทั้งแท่นเวทีที่ใช้ในการปาฐกถาสอนสั่ง รวมทั้ง นิทรรศการบอร์ดความรู้ที่โรงเรียนสามัญทั่วไปนิยมปฏิบัติกัน ที่ผู้ชมสามารถเฝ้ามองรายละเอียดที่ตกค้างจากโฆษณาชวนเชื่อในยุคสงครามเย็นที่แพร่กระจายมาสู่สถาบันศึกษา

นิทรรศการ Once Upon a Time at Sanamluang โดยปรีชา รักซ้อน จัดแสดงที่ VS Gallery ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน จนถึง 23 มิถุนายน โดยมีพิธีเปิดในวันเสาร์ที่ 20 เมษายน เวลา 17:00 น.

..........................

Bangkok, Thailand (17 April) -- VS Gallery is proud to present “Once Upon a Time at Sanamluang,” an art exhibition by Preecha Raksorn which invites audiences to consider how the use of educational textbooks instills memories and values in the country's citizens. Preecha Raksorn’s work in this exhibition, opening 20 April at VS Gallery, was inspired by the movie “Once Upon a Time in Hollywood” by Quentin Tarantino. In that film, based on the actual murder of a Hollywood actor in the 1960’s, the ending is reimagined by Tarantino so that the victim survives while the murderers die instead. Similarly, in this new exhibition the artist presents the bloodshed incident on October 6, 1976 using a historic picture of The Chair Man (photographed by Neal Ulevich) but adapts the content to reach new conclusions. This artistic approach is imagined through both Preecha’s paintings and through accompanying textbook supplemental materials, including illustrated books and coloring books for children. Weeks before the opening of “Once Upon a Time at Sanamluang” these supplemental items were sent to participant groups of different ages, who were either aware or unaware of the events of 6 October 1976. The participants were invited to read the materials, paint the coloring books, and provide their opinions on the content they had viewed. Their responses, and the items they read and modified, are displayed, and constitute primary elements of Preecha’s exhibit. Moreover, the VS gallery space is transformed into a school auditorium for “Once Upon a Time at Sanamluang” including a stage platform used for giving formal speeches, and exhibit boards featuring artifacts from educational institutions that have been left over since the Cold War propaganda era.

Once Upon a Time at Sanamluang” by Preecha Raksorn will exhibit at VS Gallery from April 20 until June 23, with an opening event on Saturday, April 20 at 5:00 p.m. VS Gallery is located at 2198, 10-11 Naradhiwas Rajanagarindra Rd, Chong Nonsi, YanNawa, Bangkok

ข่าวประชาสัมพันธ์ : หนุ่มโรงงาน น้ำตา

Venue: 
Exhibition date: 
20 Apr 2024 - 12:00 to 23 Jun 2024 - 18:00