^ Back to Top

นิทรรศการ "ลบไม่เลือน 20 ปี ตากใบ"

นิทรรศการ "ลบไม่เลือน 20 ปี ตากใบ"

นิทรรศการ "ลบไม่เลือน 20 ปี ตากใบ" โดย พิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุชายแดนใต้ (DSMA) จัดแสดงระหว่างวันที่ 4 มีนาคม - 31 กรกฎาคม 2567 ณ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

นิทรรศการ "ลบไม่เลือน 20 ปี ตากใบ"
.
"เขาจากไปตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม 2547 ผ่านไปหลายปี ทุกวันนี้ก็ยังคิดถึงเขา"
.
พิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุชายแดนใต้ ร่วมกับ ศูนย์มานุษวิทยาสิรินธร เชิญชมนิทรรศการ "ลบไม่เลือน 20 ปี ตากใบ"
.
ผลงานนิทรรศการชุดที่สอง จัดโดย DSMA ต่อจาก "สดับเสียงเงียบ: จดจำตากใบ 2547" ในวาระรำลึก 20 ปี เหตุการณ์ตากใบ
.
ในช่วงยามที่วันเดือนปีเคลื่อนไปข้างหน้า ทอดระยะหนหลังเวิ้งว้างห่างไกล ร่วมรำลึกถึงผู้คนและเหตุการณ์ผ่านความทรงจำไร้ขอบเขต ไม่ลืมเลือน จดจำ #ตากใบ เพื่อให้ความเงียบและถ้อยคำได้สื่อสาร วัตถุพยานได้บอกเล่าเรื่องราว เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการต่อสู้วัฒนธรรมลอยนวลพ้นผิด เพื่อไม่ให้อาชญากรรมของรัฐเกิดขึ้นซ้ำ
.
นิทรรศการ "ลบไม่เลือน 20 ปี ตากใบ"
วันที่ 4 มีนาคม - 31 กรกฎาคม 2567
เข้าชม : จันทร์ - เสาร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.
ณ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ
.
สนับสนุนโดย
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
ภาควิชามานุษยวิทยา คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
Sasakawa Peace Foundation
.
จัดโดย พิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุชายแดนใต้ (DSMA)
.
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
Facebook : The Deep South Museum & Archives
.
เรื่อง/ภาพ : The Deep South Museum & Archives

Exhibition date: 
4 Mar 2024 - 08:30 to 31 Jul 2024 - 16:30