^ Back to Top

นิทรรศการ "อีสานพาเลท : ISAN PALETTES"

นิทรรศการ "อีสานพาเลท : ISAN PALETTES"

นิทรรศการ "อีสานพาเลท : ISAN PALETTES" ผลงานโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลจิต เส็งนา (Kulajit Sengna ) จัดแสดงระหว่างวันที่ 5 - 10 ธันวาคม 2566 โถง ชั้น L หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร : bacc

อีสานพาเลท
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลจิต เส็งนา สาขาศิลปรรมพื้นถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
จัดแสดง: 5 - 10 ธันวาคม 2566
สถานที่: โถง ชั้น L
.
ขอเชิญเข้าร่วมชมนิทรรศการ อีสานพาเลท เป็นการแสดงถึงสีอีสานที่ได้ผ่านกระบวนการศึกษาจากฮูปแต้มอีสานทั้งหมดทุกหลังในภาคอีสาน ทำให้ปรากฏสีจำนวน 24 สี สามารถกำหนดให้เป็นสีเฉพาะของภาคอีสาน นำไปสู่การต่อยอดผลิตเป็นสินค้าสำหรับใช้สร้างสรรค์ตามความพึงพอใจ ในการแสดงออกถึงความเป็นอีสาน

Exhibition date: 
5 Dec 2023 - 10:00 to 10 Dec 2023 - 20:00