^ Back to Top

นิทรรศการ "Truth suppose"

นิทรรศการ "Truth suppose"

นิทรรศการ "Truth suppose" ผลงานโดย กิตติศักดิ์ เทพเกาะ (Kittisak Thapkoa) จัดแสดงระหว่างวันที่ 2 - 28 ธันวาคม 2566 และจะมีพิธีเปิดในวันเสาร์ที่ 2 ธันวาคม 2566 เวลา 18.00 น. ณ Number 1 Gallery : นัมเบอร์ วัน แกลเลอรี่

Number1gallery | river city Bangkok
.
"Truth suppose"
By Kittisak Thapkoa
2nd - 28th December 2023 18.00
.
Opening Reception
Saturday 2th December 2023 18.00
.
.
"The real world and unreal or imaginary world,
these two things are what caused a conflict in life.
The essence of the real world is, human beings are one type of the creatures that were born
and when it’s time they will die"
.
"Truth suppose" is the comeback solo exhibition of "Kittisak Thapkoa". One of the notable talented artists. He expresses the story in terms of realization and awareness of morality. Buddhism is the religion that teaches humans to be able to perceive the truth of the world. Humans cannot get away from birth, aging, suffering and death. Therefore the principle teachings of the religion either Buddhism or other religions, it directs us to see the truth of things.
.
The world that created by assumption is uncertain. Humans are indulged by imaginary world. Hence we easily fall victim to the materials, get tempted by desires and we are in control of immortality. Presently there are many people who have bad behaviors because of the lacks of virtues, unafraid of sins and disbelieve in sin, merit, gratitude and karma. Thus it causes many issues for example terrorism, dishonest corruption, and mistreat each other. These type of certain peoples’ behaviors can be increasingly seen often day by day. Modernity has a lot of people who lacks of moral and it causes chaos in the current society. Therefore the artist intends to express the truth of the modern society in order to instruct people to be ashamed of their sins, restrict immoral actions and do only good deeds.
.
.
" โลกของความเป็นจริง และโลกที่เกิดจากการสมมุติหรือจินตนาการ
สองสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ทำให้เกิดความขัดแย้งในการดำรงชีวิต
แก่นแท้ของโลกแห่งความจริงคือ มนุษย์เป็นสัตว์โลกชนิดหนึ่งที่เกิดมา
และเมื่อถึงเวลาก็ตายไป "
.
"Truth suppose" หรือ จริงสมมุติ เป็นการกลับมาในนิทรรศการเดี่ยวครั้งนี้ โดยศิลปิน " กิตติศักดิ์ เทพเกาะ " ศิลปินที่มากความสามารถ และยังถ่ายทอดเรื่องราวถึงการตระหนัก การมีจิตสำนึกทางศีลธรรม พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่สอนให้มนุษย์เห็นถึงโลกของความเป็นจริง มนุษย์ไม่อาจหลีกหนีความเกิด แก่ เจ็บ ตายได้  เหตุนี้ หลักธรรมคำสอนทางศาสนา ไม่ว่าจะเป็นพุทธศาสนาหรือศาสนาอื่นๆ มักจะชี้แนะให้มนุษย์เห็นความเป็นจริงในเรื่องนี้
.
โลกที่เกิดจากการสมมุตินั้นมีความไม่แน่นอน มนุษย์ลุ่มหลงกับสิ่งสมมุติ จึงมักตกเป็นทาสของวัตถุ หลงใหลในกิเลส จนถูกความชั่วครอบงำ  ปัจจุบันมีมนุษย์มากมายที่มีพฤติกรรมที่ไม่ดี เนื่องจากมนุษย์ขาดศีลธรรม ไม่เกรงกลัวต่อบาป ไม่เชื่อในเรื่องของบาป บุญ คุณโทษ จึงเกิดปัญหาความวุ่นวายต่างๆ เช่น การก่อการร้าย ทุจริตช่อโกง และการทำร้ายมนุษย์ด้วยกันเอง พฤติกรรมของมนุษย์ที่ตกเป็นทาสของกิเลสในปัจจุบัน พบเห็นได้บ่อยและเพิ่มขึ้นในทุกวันๆ ความทันสมัยนั้นต่างก็เต็มไปด้วยมนุษย์ที่ขาดศีลธรรม จึงทำให้เป็นสาเหตุเกิดความวุ่นวายในสังคมปัจจุบัน ข้าพเจ้าจึงอยากถ่ายทอดความจริงของสังคมในปัจจุบัน เพื่อที่จะให้มนุษย์ได้ละอายต่อบาป ละเว้นการกระทำความชั่ว กระทำแต่ความดี
.
.
More info
083 445 8333 (Khun Ririta)
088 549 9629 (Khun Thitiphorn)

Exhibition date: 
2 Dec 2023 - 11:00 to 28 Dec 2023 - 19:00