^ Back to Top

นิทรรศการ "LIVE TO TELL"

นิทรรศการ "LIVE TO TELL"

นิทรรศการ "LIVE TO TELL" ผลงานโดย สมโภชน์ อุปอินทร์ (Sompot Upa-in) และ ลาวัณย์ อุปอินทร์ (Lawan Upa-in) จัดแสดงระหว่างวันที่ 15 กันยายน - 19 พฤศจิกายน 2566 ณ House of Upa-In

นิทรรศการใหม่ประจำปีของ House of Upa-In

บ้านอุปอินทร์ชวนทุกคนมาชมผลงานของสองศิลปิน สมโภชน์ และลาวัณย์ อุปอินทร์ จัดแสดงผลงานจิตรกรรมและประติมากรรมสะท้อนเรื่องราวทางการเมือง ยกผลงานชิ้นเด่นอย่าง Politician และรูปเหมือนที่เคยโดนกรีด ผลงานชุดนี้นอกจากจะเผยให้เห็นความงามและเทคนิคทางการสร้างสรรค์ ยังมีเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของบ้านเมืองไทยอีกมากมายให้ทุกคนได้ย้อนฟัง ผ่านมุมมองของศิลปิน #ลาวัณย์อุปอินทร์

นิทรรศการครั้งนี้ อิศร์ อุปอินทร์ ตั้งชื่อว่า "LIVE TO TELL" ชื่อนี้สื่อหมายความว่าอย่างไรนั้น ชวนทุกคนมาหาคำตอบได้ในทุกวันศุกร์ เสาร์ และอาทิตย์ เวลา 12.00 - 17.00 น. ที่ House of Upa-In

Exhibition date: 
15 Sep 2023 - 10:00 to 19 Nov 2023 - 16:00