^ Back to Top

นิทรรศการ "Consequences of the World and Life : ผลต่อเนื่องของโลกและชีวิต"

นิทรรศการ "Consequences of the World and Life : ผลต่อเนื่องของโลกและชีวิต"

นิทรรศการ "Consequences of the World and Life : ผลต่อเนื่องของโลกและชีวิต" ผลงานโดย ภัทรกร สิงห์ทอง (Phattharakorn Singthong) จัดแสดงระหว่างวันที่ 7 กรกฎาคม - 31 สิงหาคม 2566 ณ Iconluxe Pop Up Space, 1st Floor ศูนย์การค้าไอคอนสยาม : ICONSIAM

เรียนเชิญทุกท่าน วันศุกร์ที่ 7 กค.
ชั้น 1 ไอคอนลักซ์ ไอคอนสยาม

ปลายปีที่แล้ว นิทรรศการเปิดพื้นที่ศิลปะแห่งใหม่ล่าสุด ที่ จ.เชียงใหม่ Noname Art Gallery ของศิลปิน ภัทรกร สิงห์ทอง ผลงานขนาดใหญ่หลายชิ้นเต็มพื้นที่เกือบ 1000 ตรม. หลาย ๆ ท่าน ไม่ได้มีโอกาสไปชมงานที่เชียงใหม่ในช่วงเวลานั้น และศิลปิน
ตั้งใจจะมาโชว์ผลงานชุดใหม่ เป็นงานชุดต่อเนื่องจากชุดที่แล้ว เป็นที่มาของนิทรรศการเดี่ยว ที่จะจัดแสดงให้ชมที่กรุงเทพฯ ในครั้งนี้

You are cordially invited to opening
A Solo Exhibition in Bangkok by Singh Singthong
'Consequences of the World and Life' Solo Art Exhibition
by Phattharakorn Singthong
7 July - 31 August 2023
Iconluxe Pop Up Space
ICONSIAM 1st Floor

ภัทรกร สิงห์ทอง ผลงานชุด
"ผลต่อเนื่องของโลกและชีวิต"

แนวความคิดในการทำงานชุดนี้
โลกและชีวิต , ผลต่อเนื่องของโลกและชีวิต เป็นธรรมชาติในธรรมชาตินั้นมีกฏธรรมชาติ 2กฏคือความจริงอยู่ในธรรมชาติ
การได้รู้เห็นความจริงของธรรมชาติ และการนำความจริงนั้นไปใช้ทำให้ตัวผมได้เห็นความดี ความงาม และคุณค่าของสรรพสิ่งในธรรมชาติ และทำให้พบความสุข (ทั้งความสุขชั่วคราวและความสุขถาวร)

Phattharakorn Singthong
Title of the Artwork Series: "Consequences of the World and Life"

Conceptual Approach:
The world and life, the consequences of the world and life, are natural phenomena. In nature, there are two natural laws, or the laws of truth.
Understanding and perceiving the truth of nature, and implementing that truth in daily life, leads to seeing the goodness, beauty, and intrinsic value of all things in nature, bringing about happiness (both temporary happiness and ultimate happiness)

กำหนดการ
17.00 น. ลงทะเบียน รับประทานอาหารว่าง พร้อมฟังดนตรีบรรเลง
18.00 น. พิธีเปิด โดยคุณฌอง มิเชล เบอร์เดอเลย์ (MR.Jean Michel Beurdeley)
18.10 น. ถ่ายภาพหมู่ร่วมกันกับศิลปิน
18.20 น. ชมนิทรรศการตามอัธยาศัย

บทความเกี่ยวกับผลงานชุด ผลต่อเนื่องของโลกและชีวิต "Consequences of the World and Life"
1, ภาพวาดในชุดงาน "ผลต่อเนื่องของโลกและชีวิต" ของภัทรกร สิงห์ทอง เป็นสื่อที่ใช้เชื่อมโยงระหว่างธรรมชาติและธรรมชาติของมนุษย์ และการเข้าถึงธรรมชาติในยุคปัจจุบัน ผ่านภาพวาดที่ทรงพลังและละเอียดลึกซึ้ง
ผลงานนี้เปิดโอกาสให้ผู้ชมได้สัมผัสความลึกซึ้งในธรรมชาติ และการเข้าใจของโลกและชีวิตที่ร่วมสมัย ภาพวาดนามธรรมของเขาถ่ายทอดความสำคัญของการรับรู้ความจริงของธรรมชาติผ่านร่องรอย การเคลื่อนไหวและรายละเอียดที่ละเอียดอ่อน นอกจากนี้ เขายังเน้นถึงความสอดคล้องระหว่างจิตวิญญาณของมนุษย์ โลก ชีวิตธรรมชาติ และสามารถตีความและเข้าใจธรรมชาติได้อย่างลึกซึ้ง
ผลงานนี้เป็นการเชื่อมโยงระหว่างความเป็นมาและความลึกซึ้งของธรรมชาติ ผ่านการสร้างภาพวาดที่แสดงถึงความจริงที่ลึกซึ้งของโลกและชีวิต ผู้ชมสามารถได้ลิ้มรับความงดงามและความยิ่งใหญ่ของธรรมชาติได้อย่างชัดเจน

1, The artwork series "Consequences of the World and Life" by Phattharakorn Singthong serves as a medium that connects nature and the human nature, as well as the contemporary understanding of nature. Through powerful and intricate paintings, this body of work allows viewers to delve deep into the profoundness of nature.
The artwork provides an opportunity for the audience to experience the depth of nature and the contemporary understanding of the world and life. Phattharakorn's paintings convey the significance of perceiving the truth of nature through intricate details, movements, and delicate nuances. Furthermore, he emphasizes the harmony between the human spirit, the world, natural life, and the profound interpretation and understanding of nature.
This artwork series bridges the gap between the origins and the profoundness of nature through the creation of paintings that depict the deep truth of the world and life. Viewers can vividly appreciate the beauty and grandeur of nature while gaining a clear understanding of its intrinsic value.

2, ภัทรกร สิงห์ทอง เป็นศิลปินที่มีความเชี่ยวชาญในงานศิลปะโดยเฉพาะในแนวนามธรรม ผลงานของเขาสามารถถ่ายทอดสภาวะความจริงและความงามในธรรมชาติได้อย่างน่าทึ่ง ผลงานของเขามีความร่วมสมัยและโดดเด่นเนื่องจากความสามารถในการเข้าใจและจับต้องความเข้าใจธรรมชาติอย่างลึกซึ้ง
ผลงานของภัทรกร ทำให้เรามองเห็นภาพของธรรมชาติในมุมมองใหม่ และสร้างความรู้สึกเชิงสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม สามารถเปิดโลกใหม่ให้กับผู้ชมผ่านการใช้เทคนิคต่างๆ เช่น การใช้สีสัน, ร่องรอย, คราบแสงสว่าง, ความมืด การสร้างเส้นทางการเคลื่อนไหวของสี, รูปทรง, พื้นที่ว่างที่เปลี่ยนแปลงในภาพ เพื่อนำเสนอธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในลักษณะที่สะท้อนความเป็นธรรมชาติแท้จริงได้อย่างสอดคล้องกลมกลืน
ผลงานของภัทรกรยังทำให้เราได้รับรู้ถึงความงดงามและความสง่างามของธรรมชาติ ช่วยส่งเสริมให้เราได้มองเห็นและเข้าใจภาวะธรรมของธรรมชาติอย่างลึกซึ้ง หากเราตั้งใจวางตัวตนและค่อยๆเปิดประสบการณ์ในการสัมผัสและเรียนรู้

2, Phatthakorn Singhtong is an artist specializing in abstract art, particularly in the realm of transcendentalism. His works have the remarkable ability to capture the reality and beauty of nature. They stand out and exhibit contemporaneity due to his deep understanding and profound interpretation of nature. Phatthakorn's creations offer a fresh perspective on the beauty of nature and establish a profound connection with the environment. Through various techniques such as the use of colors, textures, light and shadow, and the dynamic movement of shapes, he opens up new dimensions for viewers, presenting nature and the environment in a way that reflects their true essence.
His works enable us to perceive and comprehend the profound beauty of nature, encouraging us to immerse ourselves gradually and intentionally in the experience of touching and learning.

ข่าวประชาสัมพันธ์ : Arun Amarin 23 Art Space

Exhibition date: 
7 Jul 2023 (All day) to 31 Aug 2023 (All day)