^ Back to Top

นิทรรศการ "Some Time"

นิทรรศการ "Some Time"

นิทรรศการ "Some Time" ผลงานโดย ณัฐวุฒิ เตจา (Natthawut Taeja) จัดแสดงระหว่างวันที่ 8 กรกฎาคม - 3 กันยายน 2566 และจะมีพิธีเปิดในวันที่ 8 กรกฎาคม เวลา 17.00 น. ณ WHOOP

Some Time
นิทรรศการเดี่ยวโดย ณัฐวุฒิ เตจา
.
8 กรกฎาคม - 3 กันยายน 2566
พิธีเปิดนิทรรศการ 8 กรกฎาคม เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป
WHOOP!
ชั้น 3 โซน MUNx2 ซีคอนสแควร์ ศรีนครินทร์
.
ภายในขอบเขตของศิลปะการถ่ายภาพ แนวคิดของภาพความละเอียดต่ำถือเป็นมิติอีกแบบหนึ่งในการนำเสนอ ภาพเหล่านี้มีศักยภาพในการกระตุ้นอารมณ์ ความคิด และจุดประกายการแสดงออกทางศิลปะ จากการเผชิญกับข้อจำกัดของเทคโนโลยีนี้เองที่เริ่มเข้าใจถึงพลังของความไม่สมบูรณ์ในภาพ มีเสน่ห์ชวนหวนคิดถึงสมัยการถ่ายภาพดิจิตอลและกล้องฟิล์ม ประเด็นต่าง ๆ ที่เคยทำให้เกิดความผิดหวังและความคับข้องใจกับความคมชัดในตอนนั้นกลายเป็นความหมายใหม่ ซึ่งภาพเหล่านี้กลายเป็นส่วนสำคัญของความงามที่ดึงดูดความสนใจ ถ่ายทอดอารมณ์และบอกเล่าเรื่องราวในแบบที่เหนือกว่าความตั้งใจที่จะลดทอนความชัดเจนบนภาพ
.
เมื่อเจาะลึกลงไปในเส้นทางการถ่ายภาพ ยอมรับความไม่สมบูรณ์ของภาพที่มีความละเอียดต่ำเหล่านี้ ด้วยการจัดองค์ประกอบอย่างตั้งใจ ปลดล็อกศักยภาพในการสร้างสรรค์ที่ซ่อนอยู่ภายในภาพที่ดูเหมือนมีข้อจำกัดเหล่านี้ให้กลายเป็นงานศิลปะที่น่าหลงใหลได้ ซึ่งไม่เพียงแต่สะท้อนเรื่องราวส่วนตัวเท่านี้
แต่ยังสะท้อนถึงผู้อื่นที่เคยมีประสบการณ์ร่วมอีกด้วย ภาพถ่ายทำให้เชื่อมโยงอดีตและปัจจุบันเข้าด้วยกัน เป็นประตูที่พาย้อนกลับไปยังช่วงเวลาเหล่านั้น มันเปิดโอกาสให้ได้หวนนึกถึงอารมณ์ต่างๆ ใคร่ครวญถึงกาลเวลาที่ผ่านไป และสำรวจลึกลงไปในตัวตนของตัวเอง
.
การเผชิญหน้ากับการแจ้งเตือนของแอพพลิเคชันกับสิ่งที่เคยทำในอดีตที่ดูเหมือนไม่มีนัยสำคัญทำให้ค้นพบเส้นทางที่ลึกซึ้งผ่านภาพถ่ายที่เคยปรากฏนั้น ค่อยๆ เผยให้เห็นศักยภาพของมันและเปิดพื้นที่ให้ได้สำรวจความสัมพันธ์ระหว่างอดีตกับปัจจุบัน เป็นตัวกระตุ้นสำหรับการคิดทบทวนและการแสดงออกด้วยเลนส์ของการถ่ายภาพ
.
เขียนโดย ธิติ ธีรวรวิทย์
.
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ hop.project.th@gmail.com
__________

Some Time
A Solo Exhibition by Natthawut Taeja
.
8 JULY - 3 SEPTEMBER 2023
Opening Ceremony 8 JULY, 5.00 PM Onwards
WHOOP!
3rd floor, MUNx2, Seacon Square Srinakarin.
.
Within the realm of fine art photography, low-resolution photography is stood to be another of many photographic presenting dimensions. The output is able to potentially evoke emotions, thoughts, and artistic inspirations altogether. Arose from the technological limitation, yet paves the way to a better understanding of the pivot of imperfection in images. Holding a nostalgic charm to the days of digital and film photography, the issues of deficient sharpness that once led to disappointment and grievance are now crystalised into new meaning. These works of images are now an essential part of captivating aesthetics—emitting emotions and telling a story that departed beyond the sole intention of sacrificing clarity in images.
.
Onward further into the road of photography, by accepting the defectiveness of low-res images through fine composition create creative opportunities hidden within, seemingly, a photographic cap limit, which transforms them into mesmerizing works of art that not only depict the artist’s personal space but also those with shared remembrances. By bridging the past and present together, images are a door leading to reliving those past moments—to feel those emotions, to lament the bygone times and to explore deeper into a personal reverie.
.
Seeing a notification of past memories from a mobile application that does not seemingly hold any significance now subtly proves it worthy of becoming a gateway to examine the relationship between yesterdays and today, It is a catalyst for reflection of oneself and expressiveness through the lens of photography.
.
Written by Thiti Teeraworawit
.
For more information: hop.project.th@gmail.com

Venue: 
Exhibition date: 
8 Jul 2023 - 11:00 to 3 Sep 2023 - 19:00