^ Back to Top

นิทรรศการ "เสน่ห์ของการปักเงา : Charm of Shade and Shadow"

นิทรรศการ "เสน่ห์ของการปักเงา : Charm of Shade and Shadow"

นิทรรศการ "เสน่ห์ของการปักเงา : Charm of Shade and Shadow" ผลงานโดย อภิปภา ตั้งมนัสสุขุม (Aphipapha Tangmanatsukhum) จัดแสดงระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม 2566 ณ พีเพิลส์แกลเลอรี ห้อง P1 ชั้น 2 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร : bacc

เสน่ห์ของการปักเงา
วันที่ : 01 มิถุนายน 2566 - 02 กรกฎาคม 2566
สถานที่: พีเพิลส์แกลเลอรี ห้อง P1 ชั้น 2
โดย อภิปภา ตั้งมนัสสุขุม

นิทรรศการนำเสนอหนึ่งในศิลปะการปักผ้า ด้วยเทคนิค Blackworks การปักด้วยไหมสีดำล้วนบนผ้าสีขาว (แบบ Monochrome) ปรากฏเป็นความลึกตื้น มิติของแสงและเงา ที่ให้ความรู้สึกซับซ้อนบนความคลาสสิก เป็นเอกลักษณ์ที่ดึงดูดสายตาแก่ผู้พบเห็น

Exhibition date: 
1 Jun 2023 - 10:00 to 2 Jul 2023 - 20:00