^ Back to Top

นิทรรศการ "LOST IN PARADISE"

นิทรรศการ "LOST IN PARADISE"

นิทรรศการ "LOST IN PARADISE" ผลงานโดย Benzilla จัดแสดงระหว่างวันที่ 20 พฤษภาคม - 25 มิถุนายน 2566 ณ RCB Galleria 1 ริเวอร์ ซิตี้ แบงค็อก : River City Bangkok

20 พ.ค.—25 มิ.ย. 2023
LOST IN PARADISE

เทรนดี้ แกลเลอรี่ และริเวอร์ ซิตี้ แบงค็อก ภูมิใจนำเสนอ LOST IN PARADISE นิทรรศการศิลปะที่ขอเชิญชวนให้คุณมาหลงระเริงในมายาคติไปกับเบนซิลล่า ลอยละล่องไปพร้อมกันในดินแดนแห่งนี้

"สิ่งที่เห็นอาจจะไม่จริง สิ่งที่จริงอาจจะไม่มี?"

มนตราแห่งโลกมายากล่อมเกลาลวงตาให้เห็นในสิ่งที่ม่านแห่งอคติบังไว้ดุจต้องมนต์สะกดแล้วค่อย ๆ จูงจิตให้ใจยึดติดกับสิ่งนั้นจนกลายเป็นพันธนาการยึดเหนี่ยววิถีชีวิตไว้กับบริโภคนิยมเพียงเพราะเชื่อว่าสิ่งที่เห็นในสังคมนั้นควรค่าแก่การเสพสุขจึงวิ่งไปไขว่คว้ามันอย่างไม่มีที่สุดสิ้น หากแต่ลืมตั้งคำถามสำคัญว่าสิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้น ตั้งอยู่ ได้อย่างไร และกระทำไปเพื่ออะไร

ไม่ใช่เรื่องผิดที่จะหลงกลในกิเลสที่ถูกกระตุ้นจากมายาคติ กลับเป็นเรื่องงดงามเสียอีกที่จะเพลิดเพลินไปกับโลกใบนี้ซึ่งหมุนวนไปตามวัตถุ(ที่ถูกทำให้)นิยม แต่เพื่อไม่ให้หลงลืมสิ่งที่ต้องการจะทำอันแท้จริง เพียงเพราะถูกมายาชักจูง การตระหนักรู้ในแรงดึงดูดของสิ่งนอกกาย จึงเป็นเรื่องที่ทั้งควรครุ่นคิดและไตร่ตรองให้ได้ประคองชีวิตตามครรลองครองความเป็นตัวเองแบบไม่มีวันสูญหายไปเหมือนโดนเสกมนต์

สถานที่: RCB Galleria 1
เข้าชมฟรี

Artist: 
Exhibition date: 
20 May 2023 - 11:00 to 25 Jun 2023 - 20:00