^ Back to Top

นิทรรศการศิลปะจากโรงเรียน (2)

นิทรรศการศิลปะจากโรงเรียน (2)

นิทรรศการศิลปะจากโรงเรียน (2) โดย หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ร่วมกับโรงเรียนนานาชาติเวลลิงตันคอลเลจ กรุงเทพ, โรงเรียนนานาชาติเปรมติณสูลานนท์, โรงเรียนนานาชาติ The American School of Bangkok สาขา Green Valley, โรงเรียนนานาชาติรีเจ้นท์กรุงเทพ, โรงเรียนบางกอกพัฒนา, โรงเรียนนานาชาติเคไอเอส, โรงเรียนนานาชาติบางกอก พรีแพราธอรี แอนด์ เซ็กเคินเดอรี และ โรงเรียนโรสมารี อะคาเดมี่ จัดแสดงระหว่างวันที่ 2 - 21 พฤษภาคม 2566 ณ ผนังโค้ง ชั้น 3 – 5 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร : bacc

นิทรรศการศิลปะจากโรงเรียน (2)
วันที่ : 02 พฤษภาคม 2566 - 21 พฤษภาคม 2566
สถานที่: ผนังโค้ง ชั้น 3 – 5
โดย หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ร่วมกับโรงเรียนนานาชาติเวลลิงตันคอลเลจ กรุงเทพ, โรงเรียนนานาชาติเปรมติณสูลานนท์, โรงเรียนนานาชาติ The American School of Bangkok สาขา Green Valley, โรงเรียนนานาชาติรีเจ้นท์กรุงเทพ, โรงเรียนบางกอกพัฒนา, โรงเรียนนานาชาติเคไอเอส, โรงเรียนนานาชาติบางกอก พรีแพราธอรี แอนด์ เซ็กเคินเดอรี และ โรงเรียนโรสมารี อะคาเดมี่

สืบเนื่องจากความสำเร็จในการจัดแสดงนิทรรศการ "Thailand Art Talent – Art and Creative School Fair" ที่ได้นำเสนอผลงานศิลปะสร้างสรรค์ของนักเรียนจากโรงเรียนนานาชาติหลายแห่งในประเทศไทย ที่ศูนย์การค้าริเวอร์ซิตี้ เมื่อห้าปีที่ผ่านมา ในช่วงวันที่ 29 กันยายน - 7 ตุลาคม 2561 จึงนำมาสู่การหารือและพัฒนาต่อยอดให้เกิดการจัดแสดงต่อเนื่องที่หอศิลปกรุงเทพฯ หลังจากที่ทิ้งช่วงการจัดงานเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19
 
ทั้งนี้ เล็งเห็นถึงตัวอย่างการเรียนการสอนในโรงเรียนนานาชาติโดยเฉพาะหลักสูตรด้านศิลปะที่ส่งเสริมนักเรียนอย่างรอบด้าน เห็นได้จากนิทรรศการครั้งที่แล้วว่า มีการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ฝึกการค้นคว้า การสำรวจ การสร้างงาน และการเขียนความคิดสร้างสรรค์เพื่ออธิบายผลงานของตนเอง ยังส่งเสริมให้นักเรียนสามารถนำศิลปะไปเป็นฐานประสบการณ์ในอนาคตได้ ไม่ว่าจะไปทำงานสายใด ไม่ได้จำกัดเฉพาะสายอาชีพศิลปะหรืองานสร้างสรรค์เท่านั้น อาจเนื่องจากวิชาศิลปะเป็นเพียงไม่กี่วิชาในโรงเรียนที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออกได้ นอกเหนือจากการเรียนรู้ทฤษฎีในห้องเรียน
 
การบ่มเพาะการเรียนรู้ศิลปะสำหรับเยาวชน นอกจากจะสร้างความตระหนักรู้ให้นักเรียนได้เข้าใจถึงคุณค่าของชีวิตวัฒนธรรมแล้ว ยังได้ถึงการเรียนรู้ในกระบวนการต่างๆ อันได้แก่ การตั้งคำถาม เข้าใจซึมซับสิ่งรอบตัว การเปิดรับความต่างหลากหลาย การสร้างบทสนทนาแลกเปลี่ยน ในเวลาเดียวกันมีการเสริมทักษะในการรับรู้และสื่อสาร
ในเร็วๆ นี้ ได้เกิดมีความสนใจในประเด็นของ ‘soft power’ อย่างกว้างขวาง ซึ่งถ้าจะมองแล้วงานศิลปะและการสร้างสรรค์คือต้นน้ำของ soft power ที่ต้องบ่มเพาะเริ่มขึ้นแต่เยาว์วัยในระดับโรงเรียน

สังเกตเห็นได้ว่าเยาวชนไทยเริ่มให้ความสนใจกับศิลปะเพิ่มมากขึ้น โดยสามารถอ้างอิงได้จากข้อมูลผู้เข้าชมหอศิลปกรุงเทพฯ ที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นทุกปี โดยเฉพาะในปี 2561 ก่อนสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 มีจำนวนผู้เข้าชมหอศิลปกรุงเทพฯ มากถึง 1.8 ล้านคน โดยมีสัดส่วนกลุ่มผู้เข้าชมชาวไทยที่มีอายุ 15 - 25 ปีมากเป็นอันดับหนึ่ง ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ชมหลักที่มีแนวโน้มให้ความสนใจเยี่ยมชมหอศิลปกรุงเทพฯ มากขึ้นอย่างต่อเนื่อง
 
โดยการจัดแสดงนิทรรศการในครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อตอบสนองความสนใจของนักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ นักการศึกษา และบุคคลทั่วไป ให้ได้ตระหนักรู้ถึงความสำคัญของการศึกษาศิลปะในบ้านเรา ซึ่งเป็นหนึ่งในบทบาทการส่งเสริมอันสำคัญของหอศิลปกรุงเทพฯตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา หอศิลปกรุงเทพฯจึงต้องการใช้โอกาสในครั้งนี้เป็นก้าวที่สำคัญในการริเริ่มการปรับปรุงและพัฒนานโยบายทางการศึกษาที่สามารถเข้าถึงโรงเรียนและชุมชนในเมืองได้อย่างทั่วถึงมากยิ่งขึ้นในอนาคต
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม :
คุณเข็มอัปสร สุวรรณรัต
เจ้าหน้าที่ประสานงานเครือข่ายต่างประเทศ
โทร. 02-214-6630 ต่อ 528
Email : kemapsorn.s@bacc.or.th

Exhibition date: 
2 May 2023 - 10:00 to 21 May 2023 - 20:00