^ Back to Top

นิทรรศการ "Secret Body"

นิทรรศการ "Secret Body"

นิทรรศการ "Secret Body" ผลงานโดย เจตเกษการณ์ ไตแก้ว (Jetketkarn Taikaew), ญาศิณี แซ่อึ๊ง (Yasinee Saeung), พัชราคำ นพเคราะห์ (Phatcharacom Nopacoh) และ พลวัตร งามสอาด (Palawat Ngamsa-ard) จัดแสดงระหว่างวันที่ 22 เมษายน - 25 มิถุนายน 2566 ณ WHOOP

Secret Body Exhibition
นิทรรศการกลุ่มโดย เจตเกษการณ์ ไตแก้ว / ญาศิณี แซ่อึ๊ง / พัชราคำ นพเคราะห์ และ พลวัตร งามสอาด
ภัณฑารักษ์ ธิติ ธีรวรวิทย์
.
22 เมษายน - 25 มิถุนายน 2566
WHOOP!
ชั้น 3 โซน MUNx2 ซีคอนสแควร์ ศรีนครินทร์
.
‘Secret Body’
‘เรือนร่างของเรานี้ มิได้เกิดจากนิยามใด ๆ ที่สังคมกำหนดให้
แต่ล้วนได้มาผ่านการรับรู้จากสำนึกภายใน’
.
ณ พื้นที่แห่งนี้ เราต่างได้ปลดปล่อยเจตจำนง ความปรารถนาและท่วงท่าแห่งความอ่อนไหวผ่านอิริยาบทตามท่วงทำนอง ผ่านร่างกายที่สว่างเจิดจ้า และสีสันระยิบตาที่กระจายอยู่เบื้องหลัง หากแต่ยังคงเก็บซ่อนไว้ให้ลับตาผู้คน เปิดเผยให้เห็นเพียงเศษเสี้ยวของความพึงพอใจ
.
“Secret Body” จะบอกเล่าความลับของสรีระที่ไม่สามารถหาคำตอบได้ผ่านการมองเพียงอย่างเดียว เมื่อหนึ่งชีวิตได้เริ่มต้นขึ้น เราล้วนตามหาความหมายของการดำรงอยู่ในสังคมที่ต้องเพียบพร้อมทั้งหน้าที่ วินัย และสำนึก แต่ตราบใดที่เรายังเป็นมนุษย์ที่มีความหลากหลายและซับซ้อนในความรู้สึก ทุกคนต่างก็มีความหวังและความปรารถนาซึ่งมิอาจหักห้ามใจให้หยุด “ความนึกคิด” นี้ได้ นิทรรศการนี้ได้นำเสนอภาพถ่ายที่บอกเล่าเรื่องราวของเรือนร่างที่เปิดเผย เพื่อนำไปสู่การทำความเข้าใจเรื่องสถานะทางเพศสภาพ อัตลักษณ์ รวมถึงการแสดงออกในฐานะเจ้าของเรือนร่างของเหล่าศิลปินในฐานะมนุษย์ผู้มีเรื่องราวเป็นของตัวเอง เช่นเดียวกับทุก ๆ คน
.
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ hop.project.th@gmail.com
__________

Secret Body Exhibition
Group Exhibition By Jetketkarn Taikaew / Yasinee Saeung / Phatcharacom Nopacoh and Palawat Ngamsa-ard
Curated by Thiti Teeraworawit
.
‘Secret Body’
'There is no definition that would define this body of mine.
This body was all derived from inner consciousness through perception.’

Through gestures and melodies, we all release our emotions, desires, and sensitivity in this place. Through a body that glitters brilliantly and the glistening hues that spread in the background, but still keep it hidden from people's eyes, showing only a small amount of satisfaction.

"Secret Body" explores the mysteries of the body that cannot be discovered by simple looking. We are all in search of the purpose to exist in a society that is fully comprised of obligation, discipline, and consciousness when one life begins. But everyone has hopes and desires that cannot be blocked by this belief as long as we are human beings with diverse and complex sentiments.

This exhibition features photographs that depict the story of the uncovered bodies. To encourage the understanding that the artists who own the body of work are individuals with real stories, just like everyone else, and that their gender status, identity, and expression belong to them.
.
22 APRIL - 25 MAY 2023
WHOOP!
3rd floor, MUNx2, Seacon Square Srinakarin.
.
For more information: hop.project.th@gmail.com

Venue: 
Exhibition date: 
22 Apr 2023 - 11:00 to 25 Jun 2023 - 19:00