^ Back to Top

นิทรรศการ "Area 721,346"

นิทรรศการ "Area 721,346"

นิทรรศการ "Area 721,346" ผลงานโดย นิวัฒน์ มนัศปิยะเลิศ (Niwat Manatpiyalert) จัดแสดงระหว่างวันที่ 22 เมษายน - 18 มิถุนายน 2566 และจะมีพิธีเปิดในวันเสาร์ที่ 22 เมษายน 2566 เวลา 18.00 น. ณ Gallery VER

โดย นิวัฒน์ มนัศปิยะเลิศ
จัดแสดงตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน - 18 มิถุนายน 2566
ณ แกลเลอรี่เว่อร์
คิวเรทโดย พอใจ อัครธนกุล
พิธีเปิดวันเสาร์ที่ 22 เมษายน 2566 ตั้งแต่เวลา 18.00 - 21.00 น.
พร้อมรับเครื่องดื่มสุดพิเศษที่ร่วมสร้างสรรค์โดย อนุภาส เปรมานุวัติ และแอนเดรียส โกลเอล

By Niwat Manatpiyalert
22 April - 18 June 2023
At Gallery VER
Curated by Pojai Akratanakul
Opening Reception: 22 April 2023, 18.00–21.00pm
With special drink in collaboration with Anupas Premanuwat and Andreas Glöel

แกลเลอรี่ เว่อร์ภูมิใจนำเสนอนิทรรศการ Area 721,346 นิทรรศการเดี่ยวครั้งแรกของศิลปิน นิวัฒน์ มนัศปิยะเลิศ เปิดให้เข้าชมวันที่ 22 เมษายน 2566 นี้ กับผลงานศิลปะจัดวางใหม่ที่ใช้เวลาค้นคว้าเกี่ยวกับอ้อยและอุตสาหกรรมน้ำตาลกว่า 2 ปี

721,346 คือ จำนวนพื้นที่ปลูกอ้อยในจังหวัดกาญจนบุรีตามที่ถูกบันทึกไว้อย่างเป็นทางการโดยภาครัฐ บ่งชี้ถึงขนาดอาณาอันกว้างใหญ่ของพื้นที่ อันเป็นส่วนหนึ่งของอุตสาหกรรมที่มีบทบาทสำคัญ ทั้งด้านเศรษฐกิจ ประวัติศาสตร์ การเมือง และแรงงาน พื้นที่ที่มีส่วนสร้างวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของคนในพื้นที่ เรื่องราวทั้งหมดที่ซ่อนอยู่ในพื้นที่แห่งนี้ ถูกลดทอนเหลือเพียงตัวเลขหกหลักที่แน่นอน แต่ไม่อาจอธิบายรสหวานของอ้อย หรือกลิ่นขมในปากจากเขม่าควันบนท้องฟ้า

ในปี พ.ศ. 2563 นิวัฒน์ มนัศปิยะเลิศ เผชิญกับ “หิมะดำ" เป็นครั้งแรกเมื่อเขาย้ายกลับมาพำนักที่บ้านเกิดในอำเภอเมืองกาญจนบุรี ท้องฟ้าขมุกขมัวจากอณูและเศษซากสีเข้มที่ปลิวว่อนในอากาศที่หายใจเข้าไปแล้วระคายเคืองปอด ภาพภูมิทัศน์ที่ชวนให้นึกถึงโลกดิสโทเปียทำให้เขาเริ่มตั้งคำถามถึงความเป็นอยู่ของคนในชุมชน ไปจนถึงบทบาทของน้ำตาล ซึ่งในยุคหนึ่งเคยถูกขนานนามว่าเป็น “ทองคำขาว” เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายเศรษฐกิจแบบชาตินิยมในช่วงเปลี่ยนผ่านการปกครอง และยังส่งต่อมรดกตกทอดสู่วัฒนธรรม “กินหวาน” บนโต๊ะอาหารปัจจุบัน

นิทรรศการ Area 721,346 ของนิวัฒน์ มนัศปิยะเลิศ ถ่ายทอดภูมิทัศน์ร่วมสมัยของจังหวัดกาญจนบุรีที่ตีกรอบลงมาให้เฉพาะเจาะจงกับท้องถิ่น ที่กล่าวถึงเรื่องราวหลากหลายประเด็นในรูปแบบที่นิ่งเงียบแต่กลับตรงไปตรงมาที่สุด ผ่านวิธีและวัตถุดิบที่นำมาใช้สร้างประติมากรรม ผลงานจัดวาง ภาพวาด ภาพถ่าย วิดีโอ (ร่วมกับ ชูเกียรติ วงศ์สุวรรณ) และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (ร่วมกับอนุภาส เปรมานุวัติ และแอนเดรียส โกลเอล)
ภาพแลนด์สเคปในระนาบและรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นภาพถ่ายแบบสารคดี วิดีโอ ไปจนภาพเขียนสองมิติ หรือประสบการณ์ชิมในนิทรรศการนี้ ล้วนชี้ชวนให้คนดูได้รับทราบถึงเรื่องราวที่ใกล้ตัวอย่างการบริโภคน้ำตาล ประวัติศาสตร์ความหวาน ปัญหาของชุมชนและสิ่งแวดล้อมที่เกิดมาจากนโยบายรัฐ เรื่องราวที่บางครั้งเราอาจไม่ได้ใส่ใจกับมันแต่ล้วนได้รับผลกระทบโดยถ้วนหน้า ตระหนักถึงความเล็กจ้อยของบุคคลเมื่อเทียบกับปัญหาเชิงโครงสร้างและปรากฏการณ์ธรรมชาติ

Gallery VER is pleased to present the first solo exhibition "Area 721,346," by Niwat Manatpiyalert, open for viewing on April 22, 2023. The artwork on display is the result of over two years of research on sugarcane and the sugar industry in Thailand.

In 2020, Niwat Manatpiyalart encountered "black snow" for the first time when he returned to his hometown in Mueang Kanchanaburi district. While the grey sky from blackened snowflakes caused by soot and dark residue in the air irritated his lungs when breathed in, the landscape reminded him of the dystopian world, sparking questions that range from the well-being of people in the community to an exploration of the cultural role of sugar. Sugar industry has a long history, and sugar itself was so valuable and much sought after that it was entitled "white gold." In Thailand, cane and sugar production play an important role to the country’s economy, and have been included in the economic policy since the period of political transition in the 1930s (The People’s Party or Khana Ratsadon). This devised a lasting influence on Thai cuisine and created a culture of “eat sweet,” a legacy that has been passed down to our modern society.

721,346 refers to the officially recorded area of sugarcane cultivation in Kanchanaburi province, demonstrating not only the industry’s vast size, but its significant role in Thailand's economy, history, politics, and labor force. The area encompasses the way of life and culture for the people in the region. The exhibition attempts to reveal the stories hidden within the swathes of sugarcane fields, yet the exact six-digit number cannot convey the sweet taste of sugarcane nor the bitter taste in the mouth from the polluted sky.
The exhibition "Area 721,346" by Niwat Manatpiyalert showcases a contemporary landscape of Kanchanaburi province that focuses specifically on local issues, presented in a silent, yet direct manner through sculptures, installations, paintings, photographs, videos (in collaboration with Chukiat Wongsuwan), and beverages (in collaboration with Anupas Premanuwat and Andreas Glöel).

The landscape images in various forms, whether it be documentary photographs, videos, two-dimensional drawings, or tasting experiences, invite viewers to hear the stories related to sugar consumption, the history of sweetness, obstacles facing the local communities and the environment that has arisen from state policies. These are stories that we may sometimes overlook, but have far-reaching impacts, revealing how seemingly small actions of individuals connect to structural issues and natural phenomena.

Exhibition date: 
22 Apr 2023 - 12:00 to 18 Jun 2023 - 18:00