^ Back to Top

นิทรรศการ "ศิษย์มีครู : Master ∞ Artist"

นิทรรศการ "ศิษย์มีครู : Master ∞ Artist"

นิทรรศการ "ศิษย์มีครู : Master ∞ Artist" ผลงานโดย กาศ กล่ำน้อย (Kard Klamnoi) และ วสันต์ สิทธิเขตต์ (Vasan Sitthiket) จัดแสดงระหว่างวันที่ 18 เมษายน - 28 พฤษภาคม 2566 และจะมีพิธีเปิดในวันที่ 22 เมษายน 2566 เวลา 17.00 น. ณ Rebel Art Space Chinatown

Rebel Art Space Chinatown ขอเรียนเชิญทุกท่านพบกับนิทรรศการ
"ศิษย์มีครู"
"Master ∞ Artist"

นิทรรศการ โดย ครูกาศ กล่ำน้อย และ วสันต์ สิทธิเขตต์
18 เมษายน – 28 พฤษภาคม 2566
(เปิดทุกวัน 11.00 - 18.00 น.)
พิธีเปิดนิทรรศการ 22 เมษายน 2566 17:00น. – 22.00 น.

สำนวน ศิษย์มีครู ใช้ในการเปรียบเปรยถึงผู้ที่มีความเก่งเฉพาะตัวซึ่งได้ศึกษาเล่าเรียนมาจากครูบาอาจารย์ผู้มีความเก่งกล้าสามารถที่ถ่ายทอดวิชาความรู้ให้ ครูคือผู้สั่งสอน หรือถ่ายทอดวิชาให้แก่ศิษย์ คำว่าครู คือผู้ให้ ผู้เติมเต็ม ผู้มีเมตตา ศิษย์ที่มีครู ย่อมต้องเคารพ เชิดชูยกย่อง รวมทั้งให้เกียรติในความเป็นครูผู้ให้ กตัญญูด้วยจิตคารวะ

พบกับผลงานของสองศิลปินระดับมาสเตอร์ หนึ่งคือครูผู้สั่งสอน กาศ กล่ำน้อย ครูศิลปินผู้สร้างแรงบันดาลใจที่มีลูกศิษย์ลูกหาที่ประสบความสำเร็จมากมาย หลังจากอุทิศตนเพื่อการศึกษา ครูกาศทุ่มเทชีวิตหลังเกษียณให้กับการทำงานศิลปะอย่างเต็มตัว สร้างผลงานมากมายล้วนทรงคุณค่าแก่วงการศิลปะ อีกหนึ่งคือศิษย์ที่ได้รับการสั่งสอนเรียนรู้

วสันต์ สิทธิเขตต์ ศิษย์ผู้ที่ได้แนวคิด - ชีวิต - วิถีสร้างสรรค์ จากครูกาศ จนได้ก้าวมาเป็นศิลปินแนวหน้าที่มีผลงานทั้งด้านงานภาพเขียน ภาพพิมพ์ ประติมากรรม รวมถึง Performance ที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติ เปี่ยมล้นด้วยพลังความคิดสรรค์สร้างผลงานตั้งแต่เด็กจนถึงปัจจุบัน
จากแนวคิดในการนำเสนอผลงาน เพื่อเชิดชูครูผู้สร้างศิษย์สู่วงการศิลปะ นิทรรศการ "ศิษย์มีครู" เป็นการนำเสนอผลงานภาพวาดชุดใหม่ของครูกาศ กล่ำน้อย ที่ได้ถ่ายทอดพลังความงดงามของเส้นและสี สอดแทรกลงไปในความรู้สึกของอารมณ์ สัมผัสถึงตัวตนความเป็นครูกาศในหลากอารมณ์ รวมถึงวิถีชีวิตผู้คนข้างถนนในเมืองใหญ่ที่บรรจงถ่ายทอดได้อย่างลงตัว และความงามของธรรมชาติ ความสดชื่นและสวยงามของพฤกษาและมวลดอกไม้ และผลงานของวสันต์ สิทธิเขตต์ ใน ชุดใหม่ล่าสุด ที่ได้รับการถ่ายทอดซึมซับจากครูกาศ จนเกิดเป็นแรงบันดาลใจ ตลอดจนมุมมอง แนวคิด เทคนิค จากครูสู่ศิษย์ สู่งานที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล เปิดโลกศิลป์ด้วยจินตนาการที่ผ่านสายตาประสบการณ์อันยาวนาน และเปี่ยมด้วยพลังในผลงานที่นำมาเสนอแต่ละชิ้นงานของ Master ∞ Artist

พิธีเปิดนิทรรศการ ศิษย์มีครู วันเสาร์ที่ 22 เมษายน 2566 นี้ ที่ Rebel Art Space Chinatown เวลา 17.00 น.- 22.00 น.

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
E-mail: Rebelartspace@gmail.com
Instagram: Rebelartspace
Tel: +6616668383
Rebel Art Space Chinatown
MRT วัดมังกร [ทางออก1]
530 ถ. เยาวราช แขวง สัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 10320

—————————————————————————————————

"ศิษย์มีครู"
"Master ∞ Artist"

Exhibition by Kard Klamnoi and Vasan Sitthiket
18 April – 28 May 2023
(Open every day 11 am to 6 pm)
Opening Reception: 22 April 2023, 5 pm to 10 pm

The idiom "The students have teachers" (ศิษย์มีครู) refers to people who are well educated and obtain their education from talented masters who teach and pass on their knowledge to learners. The term "teacher" represents a giver, a full-filling, and a generous individual. Students who have teachers are expected to treat them with respect, gratitude, and dignity.

Meet the works of two master artists: One is the teacher, Kars Klamnoi. He is an inspirational artist-teacher with many successful students. After dedicating himself to education, Master Kars devoted his retired life to the arts and created many valuable works for the art world. The other is the student, Vasan Sitthiket. He gained ideas, life, and creative ways from his teacher Master Kars and becoming one of the leading artists. His works have a variety of techniques – paintings, graphic arts, sculptures, and internationally well-known performing arts. From an early age to the present, his creative energy has been an overflowing force behind his creations.

With the idea of displaying works to honor teachers who generate apprentices to the art industry, the exhibition "Master ∞ Artist (ศิษย์มีครู)" features a new series of paintings by Kars Klamnoi that portray the power of beauty in lines and colors imbued with sentiments of emotions. Discover his identity through his various expressions in paintings. The lives of people on the streets of large cities, as well as the freshness and beauty of flora and floral displays. And the most recent series of Vasan Sitthiket’s artwork was inspired by and inherited from Kars. He produced, using the perspectives, concepts, and techniques that were passed down from master to student, the internationally renowned artwork. To imaginatively explore the world of art through the eyes of extensive experiences and full of energy in the exhibition "Master ∞ Artist".

For additional information
E-mail: Rebelartspace@gmail.com
Instagram: Rebelartspace
Tel: +6616668383

Rebel Art Space Chinatown
MRT Wat Mangkorn [Exit1]
530 Yaowarat Road, Samphanthawong Subdistrict, Samphanthawong District Bangkok 10320

Exhibition date: 
18 Apr 2023 - 11:00 to 28 May 2023 - 18:00