^ Back to Top

นิทรรศการ "The Journey"

นิทรรศการ "The Journey"

นิทรรศการ "The Journey" ผลงานโดย ฟ้าสาง นาวาอรัญ (Fasang Navaaran) จัดแสดงระหว่างวันที่ 18 กุมภาพันธ์ - 25 มีนาคม 2566 ณ ริชาร์ด โคห์ ไฟน์ อาร์ต : Richard Koh Fine Art Bangkok

Richard Koh Fine Art (RKFA) is pleased to announce a solo exhibition of Thai artist Fasang Navaaran (b. 1967). The exhibition is curated by Nim Niyomsin, titled "The Journey".

It is scheduled to run from 18 February – 25 March 2023 at Peterson Building, 712/1 Sukhumvit Rd, Khlong Tan, Khlong Toei, Bangkok 10110, Thailand.

.................

The Journey คือการอธิบายถึงผลงานศิลปะของฟ้าสาง ในช่วงยี่สิบปี ตั้งแต่ช่วงแรกของการทำงานของเขาจนถึงปัจจุบัน นิทรรศการนี้ติดตามแต่ละขั้นตอนสําคัญ ของการค้นพบและการพัฒนาของเขา นอกจากนี้ยังแสดงถึงความพากเพียรและแรงผลักดันของเขาในการสร้างสรรค์ผลงานโดยใช้วิธีการและวัสดุที่มีอยู่อย่างเหมาะสม ผลงานที่นำมาจัดแสดงในครั้งนี้ ปรากฏอยู่ในสื่อต่างๆ ซึ่งส่วนใหญ่มาจากซีรีส์ล่าสุดของเขา ในขณะที่ผลงานอื่น ๆ สามารถตามรอยย้อนไปได้ถึงช่วงต้นยุค 2000

ประวัติศิลปิน
ฟ้าสาง นาวาอรัญ (เกิด 2510 ประเทศไทย) ทํางานในสื่อผสม ภาพจิตรกรรมและการใช้งานอินสตอลเลชั่นเพื่อสร้างงานศิลปะแบบแอบสแตรคท์ เขาเคยศึกษาที่วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา (ปัจจุบันคือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน) ในปีพ.ศ.2526 เพื่อศึกษาในด้านจิตรกรรมและสถาปัตยกรรม การผสมผสานของสี เส้น และรูปแบบ เป็นส่วนประกอบสำคัญในงานศิลปะของฟ้าสาง ผู้เข้าใจความงดงามของความเรียบง่าย ความจริงใจในงานของเขา สามารถเห็นได้จากการใช้วัสดุที่มาจากธรรมชาติ บ่อยครั้งที่จะเห็นได้ว่าเขาใช้รูปทรงเรขาคณิตและสีสันที่ฉูดฉาดในลงาน อาจจะไม่ได้จัดวางตามลำดับแต่กลับมีองค์ประกอบที่กลมกลืนกัน

ฟ้าสางได้เข้าร่วมงานนิทรรศการทั้งแบบกลุ่มและนิทรรศการเดี่ยวมากมายทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ อาทิ Message, พิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัย (2564), Form and Intent, Abstract-project, ปารีส (2562), painting*installations*objects, Gallery Kierat, Szczecin, โปแลนด์ (2560), Are Different, มารศีแกลเลอรี่, กรุงเทพ (2556),  Biennale Internationale d'Art Non Objectif, ฝรั่งเศส (2556),  A moveable model, หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (BACC)(2554), Appropriate, H Gallery, กรุงเทพมหานคร (2551), Swirling , Gusty Wind, Gallery 55, กรุงเทพมหานคร (2549), ARTSingapore 2545
และ Stream of Survival I, Gallery 55, กรุงเทพมหานคร (2542)
ปัจจุบันฟ้าสางอาศัยและทํางานอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมา

.................

ริชาร์ด โคห์ ไฟน์ อาร์ต กรุงเทพฯ
RKFA กรุงเทพฯ ยกระดับจากการเป็นพื้นที่ศิลปะชั่วคราวสัญจรไปตามที่ต่างๆ สู่การมีพื้นที่อยู่อย่างถาวร โดยจินตนาการว่า พื้นที่แกลเลอรี่แห่งใหม่นี้จะยังคงผลักดันให้ศิลปะร่วมสมัยในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เข้าถึงแพลตฟอร์มศิลปะที่แตกต่างกันทั่วทั้งภูมิภาคและที่อื่นๆมากขึ้น  โดยมีแนวคิดหลักเพื่อพัฒนาอาชีพของศิลปิน แกลเลอรี่แห่งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อค้นหาผลงานศิลปะคลื่นลูกใหม่ และให้โอกาสในการเติบโตเพื่อต่อยอดได้ในระดับอุตสาหกรรม ด้วยการหมุนเวียนนิทรรศการสิ่งพิมพ์และสิ่งพิมพ์ดิจิทัลและความร่วมมือกับแกลเลอรี่อื่นๆ ริชาร์ด โคห์ ไฟน์ อาร์ต กรุงเทพฯ ทำงานร่วมผู้คนในวงการศิลปะ ด้วยความตั้งใจที่จะพัฒนาการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมที่แตกต่างกันในภูมิภาคนี้

Exhibition date: 
18 Feb 2023 - 10:00 to 25 Mar 2023 - 19:00