^ Back to Top

นิทรรศการ "100 ปี ศิลป์ สู่สยาม ภาพถ่าย ผลงาน ชีวิต แนวคิด คำสอน"

นิทรรศการ "100 ปี ศิลป์ สู่สยาม ภาพถ่าย ผลงาน ชีวิต แนวคิด คำสอน"

นิทรรศการ "100 ปี ศิลป์ สู่สยาม ภาพถ่าย ผลงาน ชีวิต แนวคิด คำสอน" เนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี แห่งการมาถึงประเทศไทยของศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี จัดแสดงระหว่างวันที่ 14 มกราคม - 12 กุมภาพันธ์ 2566 ณ  RCB Photographers’ Gallery 1 ชั้น 2 ริเวอร์ ซิตี้ แบงค็อก : River City Bangkok

14 ม.ค.—12 ก.พ. 2023
100 ปี ศิลป์ สู่สยาม ภาพถ่าย ผลงาน ชีวิต แนวคิด คำสอน

เนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี แห่งการมาถึงประเทศไทยของโปรเฟสเซอร์คอร์ราโด เฟโรชิ (Professor Corrado Feroci) หรือที่รู้จักกันในนาม ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี ผู้เข้ารับราชการที่กรมศิลปากรและมีบทบาทสำคัญในการศึกษา อนุรักษ์ และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมของไทย ซึ่งนับว่าเป็นคุณูปการอันใหญ่หลวงแม้วันเวลาจะผ่านไปกว่าศตวรรษแล้ว ปัจจุบัน แม้ว่าสิ่งที่ได้รับการวางแนวคิดที่จะสร้างสรรค์ อนุรักษ์ และพัฒนางานด้านศิลปวัฒนธรรมของประเทศไทยได้สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายไปมากมาย หลายสิ่งยังคงต้องการมีผู้สืบต่อ อีกทั้งอุดมคติและความคิดฝันของศาสตราจารย์ศิลป์ที่เริ่มอ่อนแรง สำนักวิจัยศิลป์ พีระศรี จึงได้ตระหนักถึงคุณค่าในสิ่งที่ท่านสร้างไว้ให้กับสังคมไทยและริเริ่มจัดนิทรรศการภายใต้ชื่อ “100 ปี ศิลป์ สู่สยาม ภาพถ่าย ผลงาน ชีวิต แนวคิด คำสอน” เพื่อการเรียนรู้แนวความคิดที่มีคุณค่าด้วยความร่วมมือของกลุ่มองค์กรมากมาย ทั้งภาครัฐและเอกชนที่มีบทบาทและเกี่ยวข้องกับแวดวงศิลปะ เข้ามามีส่วนร่วมจัดงานในโอกาสพิเศษนี้อีกด้วย

แล้วพบกันใน "100 ปี ศิลป์ สู่สยาม ภาพถ่าย ผลงาน ชีวิต แนวคิด คำสอน" นิทรรศการแห่งความทรงจำอันล้ำค่าของสยาม!

เปิดให้เข้าชมตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม – 12 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ RCB Photographers’ Gallery 1 ชั้น 2 ริเวอร์ ซิตี้ แบงค็อก

Exhibition date: 
14 Jan 2023 - 10:00 to 12 Feb 2023 - 20:00