^ Back to Top

นิทรรศการ "THE TRIUMPH OF SELFISHNESS"

นิทรรศการ "THE TRIUMPH OF SELFISHNESS"

นิทรรศการ "THE TRIUMPH OF SELFISHNESS" ผลงานโดย กรกฎ ใจรักษ์ (Korakot Jairak) จัดแสดงระหว่างวันที่ 23 - 28 ธันวาคม 2565 ณ ห้องนิทรรศการเล็ก ชั้น 1 หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

THE TRIUMPH OF SELFISHNESS
ภาพของเมืองเชียงใหม่ในรูปแบบของสังคมที่ไม่มีความเท่าเทียมทางชนชั้นทำให้พื้นที่ในเมืองเต็มไปด้วยความขัดแย้งระหว่างพื้นที่ทันสมัยน่าอภิรมย์ของชนชั้นกลาง และพื้นที่เสื่อมโทรมของผู้อพยพเข้ามาในเมืองเชียงใหม่ ผ่านงานอนิเมชั่นที่แสดงถึงจินตภาพเมืองเชียงใหม่ในโลกอนาคตหลากหลายลักษณะ

-----------------------------------------------------------

ผลงานจัดแสดงในระหว่างวันที่ 23 - 28 ธันวาคม 2565
ณ ห้องนิทรรศการเล็ก ชั้น 1 หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สอบถามรายระเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข 053 944 833

Exhibition date: 
23 Dec 2022 (All day) to 28 Dec 2022 (All day)