^ Back to Top

นิทรรศการ "จดหมายจากปลายรุ้ง : The Letter of Rainbow"

นิทรรศการ "จดหมายจากปลายรุ้ง : The Letter of Rainbow"

นิทรรศการ "จดหมายจากปลายรุ้ง : The Letter of Rainbow" ผลงานโดย คณัสสนันท์ คะสุวรรณ์ (Kanassanan Kasuwan) จัดแสดงระหว่างวันที่ 1 - 25 ธันวาคม 2565 ณ พีเพิลส์แกลเลอรี ห้อง P3 ชั้น 2 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร : bacc

จดหมายจากปลายรุ้ง
วันที่ : 01 ธันวาคม 2565 - 25 ธันวาคม 2565
สถานที่: พีเพิลส์แกลเลอรี ห้อง P3 ชั้น 2
โดย คณัสสนันท์  คะสุวรรณ์

การบอกเล่าเรื่องราวของชีวิตที่เจริญเติบโต เปลี่ยนผ่าน และเปลี่ยนแปลง ทั้งรูปลักษณ์ความคิด บริบทสังคม ผ่านทัศนวิสัยของศิลปิน โดยถูกตรึงด้วยสายตาของคนรอบข้าง ความรู้สึก ที่หวาดกลัวต่อความขัดแย้งในจารีตวัฒนธรรมที่ยังคงชี้นำในสิ่งเป็นไปตามครรลอง การต่อสู้จากวัยเยาว์จวบจนถึงวัยผู้ใหญ่ เหล่านี้ฝังรากลึกและยังสร้างความเจ็บปวดให้กับตัวข้าพเจ้า

นิทรรศการ จดหมายจากปลายรุ้ง จึงเปรียบเหมือน "สาส์น" ที่ส่งไปถึงผู้คน ที่ยังคงต่อสู้กับความกลัวจากสายตาคนภายนอก และหันกลับมาเชิดชูความปัจเจกในตัวเอง

สาสน์จากศิลปิน : ชีวิตหนึ่งในวัยเยาว์ฉันเคยคิดว่าฉันยืนอยู่บนความถูกต้องและสวยงามเสมอ จนกระทั่งโตขึ้นฉันค้นพบว่า ฉันไม่ใช่ผู้ชายที่แท้จริง ร่างกายนี้ไม่ใช่ของฉัน ความสุขนั้นเริ่มสลาย เพียงแค่ฉันพบว่าสิ่งที่ฉันเป็น เริ่มทำให้ฉันเดือดร้อน และเจ็บปวดมากขึ้น ฉันเริ่มโทษกับตัวเองที่เกิดมาใช้ชีวิตที่ผิดพลาดในครรลองของสังคม วันที่ฉันอยากเปลี่ยนแปลงร่างกาย ด้วยการกินฮอร์โมนให้ตัวเองมีรูปร่างในสิ่งที่อยากเป็น มันไม่ง่ายที่ฉันจะทำมันได้ ฉันติดอยู่ในรูปร่างที่ไม่สมบูรณ์แบบ แต่นั่นก็ไม่ได้ทำให้ฉันรักตัวเองน้อยลง กลับกันฉันเรียนรู้ที่จะยอมรับมัน และใช้เวลาที่จะเข้าใจความต้องการของตัวเอง เพราะนั่นมันจะให้ฉันมองเห็นคุณค่าของตัวเองได้มากยิ่งขึ้น

นิทรรศการ The Letter of Rainbow เป็นนิทรรศการเดี่ยวครั้งแรก ของ คณัสสนันท์ คะสุวรรณ์ ภายใต้แนวคิดและความรู้สึกจากสภาวะการเปลี่ยนผันของช่วงเวลาในชีวิต ทั้งวัยเยาว์จนถึงการค้นหาตัวตน ผ่านมุมมองของความเป็นเพศทางเลือก การรับรู้และสัมผัสจากมุมมองคนอื่น ความกดดันจากสังคมครั้งวัยเยาว์ทำให้สะท้อน ออกมาเป็นนิทรรศการนี้ ที่จะเป็น "สาสน์" ให้กับผู้คน และส่งต่อพลังให้ตระหนักรู้ที่จะรักตัวเองผ่านมุมมองที่ไม่ได้มาจากสายตาคนอื่น

Exhibition date: 
1 Dec 2022 - 10:00 to 25 Dec 2022 - 20:00