^ Back to Top

นิทรรศการ "Give me my day"

นิทรรศการ "Give me my day"

นิทรรศการ "Give me my day" ผลงานโดย เอกรัตน์ อรุณรัตน์ (Ekarat Aroonrat) จัดแสดงระหว่างวันที่ 12 พฤศจิกายน - 4 ธันวาคม 2565 ณ ชั้น 3 เซ็นทรัล: ดิ ออริจินัล สโตร์ (Central: The Original Store)

พบกับผลงานที่จะพาคุณมองย้อนกลับไปวันเก่า ๆ ด้วยกัน Give me my day | Solo Exhibition by Ekarat จะพาคุณใช้เวลาสักวัน ทิ้งช่วงเวลาปัจจุบัน ปลุกจินตนาการในวัยเด็ก ให้กลับขึ้นมามีชีวิต และมีอิสระอีกครั้งหนึ่ง
.

หลังจากที่เราเติบโตเป็นผู้ใหญ่ มีความเป็นเหตุและผลมากขึ้น ดูเหมือนเราจะละทิ้งจินตนาการอันบริสุทธิ์เมื่อยามเป็นเด็กเหล่านั้นไปเสีย เด็กหญิงในผลงานชุดนี้ จึงเป็นตัวแทนของคน ที่กล้าที่จะฝันและทำตามจินตนาการ และมีความสุขในโลกของตนไปพร้อม ๆ กับคุณ
เอกรัตน์ อรุณรัตน์ ศิลปินที่บอกเล่าคอนเซปต์ของผลงานชุดนี้ด้วยการใช้สัญลักษณ์ของดวงตา และเด็กผู้หญิง แทนความงามที่บริสุทธ์ เพื่อสื่อถึงการจดจำ วิเคราะห์ และในบางขณะก็เหมือนเป็นการตั้งคำถาม การใช้รูปทรงต่าง ๆ ที่มาประกอบภายในผลงาน
.

มาใช้วัน 1 วันของคุณนี้ สำหรับพื้นที่ความทรงจำที่สวยงามร่วมกัน

12 พ.ย. 65 - 4 ธ.ค. 65

เซ็นทรัล: ดิ ออริจินัล สโตร์ ชั้น 3
เข้าชมได้ฟรี
อังคาร - อาทิตย์
10:00 - 18.00 น.

--------------------

Let’s bring back your beautiful world. Give me my day | Solo Exhibition by Ekarat will awaken your childhood fantasies and brighten them up for you.
Growing up, everyone has their own fantasy world that were almost indistinguishable between which was imagination, conscience or reality. After maturing into adults, we learned to become more rational with the world forsaking imagination to the realities of growing up.
.

"Give me my day" is the artist's awakening of those childhood fantasies and is portrayed through a girl who lives in the real world but has created a world of her own to stay immersed in her fantasy. Ekarat wants to present this story in different contexts according to the situation.
Give yourself a day for this remembrance together.
.

12 Nov ’22 - 4 Dec ’22

Central: The Original Store, Level 3
Free Entry
TUE - SUN
10 AM - 6 PM

Exhibition date: 
12 Nov 2022 - 10:00 to 4 Dec 2022 - 18:00