^ Back to Top

นิทรรศการนิพนธ์ "หั่นหนัง-หั่นใจ"

นิทรรศการนิพนธ์ "หั่นหนัง-หั่นใจ"

นิทรรศการนิพนธ์ "หั่นหนัง-หั่นใจ" ผลงานโดย กลุ่มนักศึกษาสาขาภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดียรุ่น 36 ภาควิชานิเทศศิลป์ สจล. จัดแสดงระหว่าวันที่ 5 - 6 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร : bacc

หั่นหนัง หั่นใจ Thesis Exhibition
โดย กลุ่มนักศึกษาสาขาภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดียรุ่น 36 ภาควิชานิเทศศิลป์ สจล.
จัดแสดง : 5 - 6 พฤศจิกายน 2565
สถานที่: ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5
.
นิทรรศการสำรับคนรักหนัง ไม่ว่าจะหนังสั้น หนังโฆษณา หนังอนิเมชั่น หรือหนังสารคดี รวมเอาไว้แล้วที่นี่ 'หั่นหนัง หั่นใจ Thesis Exhibition' นิทรรศการรวมผลงานธีสิสจากนักศึกษาฟิล์ม ลาดกระบัง รุ่นที่ 36 ร่วมหั่น ร่วมชำแหละหนัง เจาะลึกสำรวจ ดูหนังแต่ละเรื่อง ระหว่างรับชมการฉายภาพยนตร์ พร้อมพบปะกับกลุ่มนักศึกษาเจ้าของผลงาน เพื่อแลกเปลี่ยนความสนใจได้ในนิทรรศการ
*สามารถเข้าชมได้ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายและไม่ต้องลงทะเบียนล่วงหน้า*

Exhibition date: 
5 Nov 2022 - 10:00 to 6 Nov 2022 - 20:00