^ Back to Top

นิทรรศการ "สุนทรียภาพแห่งความน่ากลัว : Aesthetics of Horror"

นิทรรศการ "สุนทรียภาพแห่งความน่ากลัว : Aesthetics of Horror"

นิทรรศการ "สุนทรียภาพแห่งความน่ากลัว : Aesthetics of Horror" ผลงานโดย นภัส กังวาลนรากุล (Napat  Kangwannarakul) จัดแสดงระหว่างวันที่ 2 - 27 พฤศจิกายน 2565 ณ พีเพิลส์แกลเลอรี ห้อง P3 ชั้น 2 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร : bacc

สุนทรียภาพแห่งความน่ากลัว
วันที่ : 02 พฤศจิกายน 2565 - 27 พฤศจิกายน 2565
สถานที่: พีเพิลส์แกลเลอรี ห้อง P3 ชั้น 2
โดย ดร.นภัส กังวาลนรากุล

ความน่ากลัวของภูตผีปีศาจ เกิดจากความกลัวอันเป็นพื้นฐานมนุษย์ที่ก่อให้เกิดความเชื่อในสิ่งที่มองไม่เห็น ความตาย ภัยธรรมชาติโรคระบาด และ ผลกรรมชั่วดีสิ่งเหล่านี้ทำให้เกิดภาพ จินตนาการกลายเป็นตัวตนสมมติของความกลัวในจิตใจ เป้าหมายของการศึกษานี้ คือ การศึกษาการ รับรู้ความงามที่อยู่เหนือความงามตามปกติด้วยกลวิธีของการสร้างภาพจินตนาการภูตผีปีศาจ และ นำความรู้สร้างสรรค์ผลงานของการรับรู้ความงามของภูตผีปีศาจ ในรูปแบบของการนำลักษณะความน่า เกลียดน่ากลัวของผีและ ความน่ารักที่เป็นคู่ตรงข้าม มาร่วมเป็นหนึ่งเดียวกัน จนกลายเป็นผีที่มีรูปร่าง ที่สวย มีความร้ายรั้น อยู่ในบริบทบนพื้นที่สมมุติของโลกหลังความตาย
           
ผลการสร้างสรรค์เกิดเป็นการสร้างภาพผีที่มีรูปแบบการลดทอนระดับความเหมือนจริงให้อยู่ ในระดับเรียบง่าย ก่อให้เกิดลักษณะทั้งน่ารัก และ น่ากลัวปนเปกัน ลักษณะกายภาพของวัสดุกระดาษ ทำให้โครงสร้างรูปทรงเกิดมิติลวงตา ภายใต้รูปร่างของสองมิติแต่เมื่อปรากฏอยู่ท่ามกลางอากาศ จนไปถึง การฉายแสงเงาจัดวางระยะห่างภาพในพื้นที่ห้องมืด ทำให้เกิดมิติทั้งกายภาพ และ ในจิตใจ

Exhibition date: 
2 Nov 2022 - 10:00 to 27 Nov 2022 - 20:00