^ Back to Top

นิทรรศการ "อัตตวิถี : Multicultural"

นิทรรศการ "อัตตวิถี : Multicultural"

นิทรรศการ "อัตตวิถี : Multicultural" ผลงานโดย กูซอฟียะฮ์ นิบือซา (Kusafiyah Nibuesa) และ ธมลวรรณ แสงนาค (Thamonwan Sangnak) จัดแสดงระหว่างวันที่ 2 - 27 พฤศจิกายน 2565 ณ พีเพิลส์แกลเลอรี ห้อง P1-P2 ชั้น 2 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร : bacc

อัตตวิถี
วันที่ : 02 พฤศจิกายน 2565 - 27 พฤศจิกายน 2565
สถานที่: พีเพิลส์แกลเลอรี ห้อง P1-P2 ชั้น 2
โดย กูซอฟียะฮ์ นิบือซา และ ธมลวรรณ แสงนาค

ผลงานสร้างสรรค์ ในนิทรรศการ " อัตตวิถี " ของสองสาวไทยพุทธมุสลิมจากภาคเหนือ (พิษณุโลก) ส่วนอีกคนจากภาคใต้ (ปัตตานี) ที่มีโอกาสได้ทำความรู้จักกัน ในช่วงที่มาศึกษาปริญญาโท ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร ทั้งสองสาวศิลปินมีความเหมือนและความต่างกัน แต่ทว่ามีหัวใจดวงเดียวกันคือ “สุนทรียศาสตร์วิถีชีวิต” โดยนำเสนอรูปแบบทางความหมายความคิดที่ผสมผสานกันอย่างลงตัว การให้ความหมายของความงดงามของวิถีชีวิตในบ้านเกิด โดยยึดหลักคำสอนของศาสนาเป็นพื้นฐาน ด้วยความรัก ความผูกพันและความภาคภูมิใจ หรือเป็นเสมือนการสร้างบรรยากาศแห่งสภาวะของเรื่องราวความงาม ซึ่งเป็นความรู้สึกแห่งภาพรอยประทับของจิตใจ เปรียบเสมือนการบันทึกเรื่องราวความทรงจำของผู้สร้างสรรค์ ผ่านกระบวนการทางเทคนิคภาพพิมพ์เทคนิคผสมหรือสื่อผสมอย่างชำนาญ เพื่อตระหนักถึงคุณค่าแห่งความสุขของชีวิตที่ประณีตงดงามและบริสุทธิ์เรียบง่าย ให้ผู้ที่สนใจสามารถรับรู้ทั้งภาษาภาพที่ศิลปินได้สร้างสรรค์

Exhibition date: 
2 Nov 2022 - 10:00 to 27 Nov 2022 - 20:00