^ Back to Top

นิทรรศการ "Somewhere Only I Know"

นิทรรศการ "Somewhere Only I Know"

นิทรรศการ "Somewhere Only I Know" ผลงานโดย อุดมศักดิ์ กฤษณมิษ (Udomsak Krisanamis) จัดแสดงระหว่างวันที่ 7 ตุลาคม - 24 ธันวาคม 2565 และจะมีพิธีเปิดในวันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม 2565 เวลา 18.30 น. ณ หอศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากร : Art Centre Silpakorn University

หอศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากรขอเชิญร่วมงานเปิดนิทรรศการเดี่ยว ‘Somewhere Only I Know’ โดย อุดมศักดิ์ กฤษณมิษ
ในวันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม 2565 เวลา 18.30 น. ณ หอศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากร

นิทรรศการจัดแสดงระหว่างวันที่ 7 ตุลาคม - 24 ธันวาคม 2565
วันจันทร์ถึงเสาร์ 9.00 - 18.00 น. (ปิดวันอาทิตย์และวันหยุดราชการ)

“Every something is an echo of nothing.” – John Cage

หอศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากรเสนอ ‘Somewhere Only I Know’ นิทรรศการเดี่ยว โดย อุดมศักดิ์ กฤษณมิษ
นิทรรศการซึ่งเปิดพื้นที่ให้ผู้ชมได้เข้ามาสร้างประสบการณ์ใหม่ในการรับชม กับผลงานหลากหลายรูปแบบของอุดมศักดิ์หลายๆชุดที่ไม่เคยปรากฏให้เห็นมาก่อน

เกี่ยวกับศิลปิน
อุดมศักดิ์ กฤษณมิษ เป็นศิลปินที่มีชื่อเสียงระดับโลกตลอดช่วง 30 ปีขอลการสร้างสรรค์ผลงาน เป็นที่รู้จักจากผลงานจิตรกรรมที่มีรูปแบบเฉพาะตัวในการผสมผสานวัสดุอันหลากหลายที่ทั้งใกล้ตัว คุ้นเคย และผูกพัน เช่น ไม้ พลาสติก ผ้า กระดาษหนังสือพิมพ์ อาหาร สี หรือวัสดุเหลือใช้ต่างๆ วัสดุเหล่านี้ล้วนเก็บบันทึกความทรงจําและเป็นแหล่งแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานทั้งสิ้น อุดมศักดิ์เกิดที่กรุงเทพมหานครเมื่อปีพ.ศ. 2509 สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และระดับปริญญาโทจาก School Of the Art Institute Of Chicago ก่อนที่จะย้ายไปพำนักอยู่ที่นครนิวยอร์คในช่วงกลางทศวรรษที่ 1990 อุดมศักดิ์สร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมที่มีความโดดเด่นทั้งในรูปแบบและเนื้อหาในเชิงความคิด ผลงานนามธรรมที่ต่างแทรกซึมและเชื่อมโยงกับเรื่องราวที่รายล้อมชีวิตศิลปิน

อุดมศักดิ์มีผลงานจัดแสดงทั้งในแกลเลอรี่และสถาบันศิลปะมาอย่างต่อเนื่อง ในปีพ.ศ. 2541 อุดมศักดิ์ได้ร่วมแสดงในนิทรรศการ Projects 63 ร่วมกับศิลปินอีก 4 ท่านที่พิพิธภัณฑ์ศิลปะสมัยใหม่ Museum of Modern Art (MoMA) โดยนิทรรศการนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ The Elaine Dannheisser Projects Series ที่ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปีพ.ศ. 2514 เพื่อนำเสนอผลงานของเหล่าศิลปินรุ่นใหม่ รวมถึงการนำศิลปะร่วมสมัยเข้าสู่พิพิธภัณฑ์ ซึ่งปัจจุบันโครงนี้ยังคงดำเนินการอยู่อย่างต่อเนื่อง ตลอดช่วงเวลากว่า 30 ปีอุดมศักดิ์สร้างสรรค์ผลงานที่มักขยายแนวความคิดของผู้ชมที่มีต่อกรอบผลงานศิลปะที่เราต่างเข้าใจ ด้วยการเปิดพื้นที่การเข้าถึงผลงานในรูปแบบและลักษณะเฉพาะตัว

The Art Centre, Silpakorn University cordially invites you to the opening exhibition of 'Somewhere Only I Know' by Udomsak Krisanamis
The opening reception is on Friday 7 October 2022 at 6.30 pm at the Main Hall of the Art Centre, Silpakorn University (Wangthapra).

Exhibition will be on view from 7 October to 24 December 2022
Mon - Sat 9 am to 6 pm (closed on Sundays and public holidays)

“Every something is an echo of nothing.” – John Cage

The Art Centre, Silpakorn University presents 'Somewhere Only I Know' by Udomsak Krisanamis. This exhibition invites the audience to a new experience of Krisanamis's artworks, variety in forms and styles; some have never been exhibited before.

About the artist
Udomsak Krisanamis is famous for his one-of-a-kind mixed media painting that features ordinary, familiar and meaningful objects, such as wood, plastic, fabric, newspaper, food, colour and found objects. These objects collect the artist's memory and are sourcesof inspiration to the artist. Born in 1966, Krisanamis graduated with a Bachelor's Degree from Chulalongkorn University and a Master's Degree from the School of the Art Institute of Chicago before moving and residing in New York during the mid-1990s. His works are outstanding for their form and conceptual idea, in which his abstract works are infiltrated and connected to stories surrounding him.

Krisanamis's works have continuously been exhibited internationally in galleries and art institutions. In 1998, he was selected with another four artists for the "Project 63" exhibition at the Museum of Art (MoMA), which was a part of the Elaine Dannheisser Projects Series founded in 1971 to present young emerging artists' works and bring contemporary art to the museum. Over the past 30 years, Krisanamis has created artworks that provoke and expand the audience's perception of art and encourage them to experience it differently and individually.

The Art Centre Silpakorn University
31 Na Phralan Road, Phra Borommaharatchawang, Phra Nakorn
Bangkok, Thailand 10200
+662 221 3841
E-mail : su.artcentre@gmail.com
FB: Art Centre Silpakorn University
Website: www.art-centre.su.ac.th

ข่าวประชาสัมพันธ์ : Art Centre Silpakorn University

Exhibition date: 
7 Oct 2022 - 09:00 to 24 Dec 2022 - 18:00