^ Back to Top

นิทรรศการ "Yesterday I was, Tomorrow I will be"

นิทรรศการ "Yesterday I was, Tomorrow I will be"

นิทรรศการ "Yesterday I was, Tomorrow I will be" ผลงานโดย Pomme Chan (ปอม ชาน) จัดแสดงระหว่างวันที่ 7 ตุลาคม - 20 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้อง RCB Galleria 1 ชั้น 2 ริเวอร์ ซิตี้ แบงค็อก : River City Bangkok

7 ต.ค.—20 พ.ย. 2022
Yesterday I was, Tomorrow I will be

ในโลกที่สิ่งต่างๆมองเห็นได้ด้วยตา ‘เส้น’ (Line) เพียงเส้นเดียว สามารถต่อยอดกลายเป็นรูปฟอร์ม ลวดลาย และเค้าโครงต่างๆได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด ตราบเท่าที่จินตนาการของผู้สร้างจุดเริ่มต้นของเส้นนั้นจะพาไป ในโลกที่รับรู้ได้ผ่านความรู้สึก เราทุกคนต่างมี ‘เส้นเวลา’ (Timeline) ที่ทอดยาวคู่ขนานไปกับทุกความเปลี่ยนแปลงและทุกการเติบโตในชีวิต แม้ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตา แต่เป็นเส้นที่ชัดเจนในความรู้สึกโดยเฉพาะเมื่อเราหยุดนิ่งคิดและลองหันกลับไปมอง

บนเส้นทางการเป็นศิลปินของ Pomme Chan (ปอม ชาน) เส้นสายและเส้นแห่งเวลาของเธอดำรงอยู่ในลักษณะคู่ขนาน และเกี่ยวพันเชื่อมโยงกันอย่างแยกไม่ออก ยิ่งเส้นเวลาในชีวิตทอดยาวออกไป เส้นสายที่กลั่นกรองออกมาจากประสบการณ์และห้วงความรู้สึก ณ ช่วงเวลานั้น ๆ ยิ่งงอกงามเติบโต จนอาจกล่าวได้ว่า เมื่อเรามองเส้นสายที่ปรากฏในผลงานของเธอ เราก็กำลังจ้องมองเข้าไปยังเส้นแห่งห้วงกาลเวลาและชั่วขณะต่างๆ ในชีวิตของเธอเช่นกัน

‘Yesterday I was, Tomorrow I will be.’ นิทรรศการครั้งสำคัญของ Pomme Chan ที่บอกเล่าเรื่องราวและห้วงเวลา 20 ปีที่ซ่อนอยู่ในลายเส้นและลวดลายแห่งจินตนาการของเธอ ตั้งแต่วันแรกในวัยเยาว์ที่เธอลงมือสร้างเส้นสายอันเรียบง่ายจากความรู้สึกของเธอเพื่อถ่ายทอดสิ่งสามัญที่สุดคือ ‘ความสุข’ สู่วันนี้ที่ลายเส้นของเธอถูกต่อยอดไปสู่การสร้างความสุขให้กับผู้อื่น ผ่านงานศิลปะหลากหลายรูปแบบ

นอกจากนี้นิทรรศการยังจะพาคุณไปพบกับ Pomme Chan ในแง่มุมที่ไม่เคยเปิดเผยมาก่อน หลายคนอาจมองว่าความสำเร็จของเธอนั้นเป็นเรื่องง่าย แต่ความจริงแล้วก็เหมือนกับวลีคลาสสิคที่กล่าวว่า “สิ่งดีๆต้องใช้เวลา” (Good things take time) ความมุ่งมั่นในการบรรลุเป้าหมายของเธอนั้นไร้ขีดจำกัด ซึ่งสะท้อนผ่านงานศิลปะอันหลากหลายในนิทรรศการอาทิ ภาพวาด ประติมากรรม เฟอร์นิเจอร์ ที่สร้างสรรค์ขึ้นในทุกช่วงเวลาในชีวิตของเธอ

สถานที่: ห้อง RCB Galleria 1 ชั้น 2
เข้าชมฟรี

Artist: 
Exhibition date: 
7 Oct 2022 - 11:00 to 20 Nov 2022 - 20:00