^ Back to Top

นิทรรศการ "LOVE & FIRE"

นิทรรศการ "LOVE & FIRE"

นิทรรศการ "LOVE & FIRE" ผลงานโดย ธนพล แก้วพริ้ง (Tanapol Kaewpring) จัดแสดงระหว่างวันที่ 24 กันยายน - 20 พฤศจิกายน 2565 ณ HOP PHOTO GALLERY ชั้น 3 โซน MUNx2 ซีคอนสแควร์ ศรีนครินทร์

LOVE & FIRE
นิทรรศการเดี่ยวโดย ธนพล แก้วพริ้ง
ภัณฑารักษ์ จิรวัฒน์ เอื้อสังคมเศรษฐ์
.
24 กันยายน – 20 พฤศจิกายน 2565
HOP PHOTO GALLERY
ชั้น 3 โซน MUNx2 ซีคอนสแควร์ ศรีนครินทร์
.
Love and Fire คือนิทรรศการเดี่ยวของ ธนพล แก้วพริ้ง ศิลปิน ผู้กำกับ และช่างภาพ ที่การบันทึกสภาวะอันหยุดนิ่งของความรุนแรงและเกรี้ยวกราด ระหว่างการกลืนกินเปลี่ยนแปลงจากสิ่งที่เรียกว่าไฟในนามของความรัก เพื่อพาเรากลับมาพิจารณาความเป็นไปของสามัญสำนึกที่ถูกครอง ภายใต้ห้วงยามแห่งสถานการณ์สังคมการเมืองที่สับสน ขณะเดียวกัน Love and Fire ยังส่งเสียงสะท้อนถึงประโยคของโจน ครอว์ฟอร์ด ที่ว่า “ความรักก็คือไฟ แต่ไม่มีใครบอกได้ว่า มันจะให้ความอบอุ่นต่อหัวใจ หรือเผาไหม้เรือนร่างของวิญญาณ” สถานะของความรักและไฟจึงเป็นคำถามที่ชวนสับสนและย่นย้อนต่อความหมายภายใน ซึ่งทั้งชวนลุ่มหลง ให้แสงสว่าง และเป็นผู้ก่อการกำเนิด แต่มันก็กลับร้อนแรงและพร้อมจะทำลายทุกอย่างให้มืดมิด หากใครหรืออะไรเข้าใกล้จนเกินไป
.
นอกจากการเปลี่ยนแปลงในรูปลักษณ์ ความรักและไฟยังมีอำนาจในการเข้าครอบครองและแปรเปลี่ยนจิตใต้สำนึกดังผีดีหรือผีร้ายที่พร้อมประทับร่าง โดยมันอาจทำให้เราอ่อนไหวอย่างไม่ทันรู้ตัว หรือเกรี้ยวกราดโดยไม่ทันชำเลืองมอง มันพร้อมทำให้เรามีอารมณ์กับบางสิ่งอย่างล้นเกิน เพื่อปกป้องรักษาอุดมการณ์ สถาบัน หรือกระทั่งปัจเจกหนึ่ง และมุ่งทำร้าย ทำลายอุดมการณ์ สถาบัน หรือกระทั่งอีกปัจเจกหนึ่ง เมื่อมโนสำนึกของเราพร่าเลือนจนลืมหรือมองไม่เห็นว่าสิ่งที่เป็นพื้นฐานของร่างปฏิปักษ์ คือมนุษย์ที่มีลมหายใจ
.
ผลงานภาพถ่ายและศิลปะจัดวางของธนพล มุ่งพาผู้ชมไปสำรวจชั่วขณะของวัตถุรูปทรงต่างๆที่ถูกถือครองและโอบอุ้มไว้ด้วยไฟ ผ่านสภาวะการหยุดนิ่งในห้วงเวลาที่ถูกสลักเหลาตามธรรมชาติของสิ่งบันทึกจากกล้อง ซึ่งเกาะกุมความรุนแรงระหว่างการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น โดยท้ายที่สุด ความรักและไฟก็อาจจะเปรียบได้ถึงความเบาหวิวอันหนักอึ้งของมิลาน คุนเดอรา ที่มนุษย์เลือกสรรหาจะน้อมนำ และมักถูกครอบงำอย่างทั้งรู้และไม่รู้ตัว โดยไม่มีใครบอกได้ว่าสภาวะภายหลังการกลืนกินดังกล่าว ความเปลี่ยนแปลงนั้นจะนำมาซึ่งความอบอุ่นต่อหัวใจ หรือเผาไหม้เรือนร่างของวิญญาณ
.
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ hop.project.th@gmail.com
__________
LOVE & FIRE
A Photographic Solo Exhibition By Tanapol Kaewpring
Curated by Jirawut Ueasungkomsate
.
24 September – 20 November 2022
HOP PHOTO GALLERY
3rd floor, MUNx2, Seacon Square Srinakarin.
.
Love and Fire” is a solo exhibition by Tanapol Kaewpring, an artist, director and photographer that captures the standstill of violence and fury during the ingestion changes from the so-called ‘Fire’ in the name of love, to bring us back to consider the possibility of common sense being possessed under the midst of a confusing political and social situation.
.
Meanwhile, Love and Fire echoes Joan Crawford's quote, “Love is a fire. But whether it is going to warm your heart or burn down your house, you can never tell.” The state of love and fire is a question that confuses and reverses its inner meaning. It invites enchantment, gives light, and is the originator of almost everything. But it's hot and ready to burn everything down if someone or something gets too close.
.
In addition to changes in appearance, "Love and Fire" also have the power to take over and transform the subconscious like a good or bad ghost that is ready to imprint. Which may make us unconsciously sensitive or furious without a glance.
.
It's ready to make us feel overwhelmed with something. To protect an ideology, an institution, or even an individual, and aim to harm and destroy an ideology, an institution, or even an individual when our conscience is so blurry that we forget or fail to see what the basis of the opposing body is, a man who breathes.
.
Tanapol's photographic and installation artworks aim to take the audience on a momentary exploration of various shaped objects being held and embraced by fire. Through the stagnant state of the time engraved in the nature of the camera recording, which gripped the violence during those changes. In the end, “Love and Fire” might be likened to the heavy lightness of Milan Kundera, which human beings choose to recruit to embrace, and are often possessed both knowingly and unknowingly. No one can say that the condition after ingestion, that change will bring warmth to the heart, or burn the body of the soul.
.
For more information: hop.project.th@gmail.com

Exhibition date: 
24 Sep 2022 - 11:00 to 20 Nov 2022 - 19:00