^ Back to Top

นิทรรศการผ้าไหมไทย "มัดทอใจ มรดกผ้าไทยร่วมสมัย - MUD TOR JAI : Minimal Harmony of Thai Silk"

นิทรรศการผ้าไหมไทย "มัดทอใจ มรดกผ้าไทยร่วมสมัย - MUD TOR JAI : Minimal Harmony of Thai Silk"

นิทรรศการผ้าไหมไทย "มัดทอใจ มรดกผ้าไทยร่วมสมัย - MUD TOR JAI : Minimal Harmony of Thai Silk" โดยสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ จัดแสดงระหว่างวันที่ 6 - 15 กันยายน 2565 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร : bacc

มัดทอใจ มรดกผ้าไทยร่วมสมัย
วันที่ : 06 กันยายน 2565 - 15 กันยายน 2565
สถานที่: โถงชั้น L
โดย สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ

พบกับนิทรรศการผ้าไหมไทยแบบ Minimal Style นำเสนอผลงานผ้าไหมมัดหมี่ในรูปแบบใหม่ ภายใต้แนวคิด : Minimal Harmony of Thai Silk จากการออกแบบด้วยความคิดเชิงสร้างสรรค์ บนอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมไทย โดยสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมและสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ เพื่อร่วมพัฒนาและยกระดับผ้าไหมท้องถิ่นของ 4 จังหวัดภาคอีสาน (ขอนแก่น นครราชสีมา สุรินทร์ สกลนคร) ในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์และสร้างรายได้ให้กับชุมชน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ
โทร. 02 713 5492-9 ต่อ 241
Facebook: Thailand Textile Institute

Exhibition date: 
6 Sep 2022 - 10:00 to 15 Sep 2022 - 20:00