^ Back to Top

นิทรรศการศิลปะภาพถ่ายอินฟราเรด "จินตนานัปการ"

นิทรรศการศิลปะภาพถ่ายอินฟราเรด "จินตนานัปการ"

นิทรรศการศิลปะภาพถ่ายอินฟราเรด "จินตนานัปการ" ผลงานโดย สมศักดิ์ พัฒนพิฑูรย์ (Somsak Pattanapitoon) จัดแสดงระหว่างวันที่ 4 - 28 กันยายน 2565 และจะมีพิธีเปิดในวันที่ 4 กันยายน 2565 เวลา 14.30 น. ณ ชั้น 1 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน : Rajdumnern Contemporary Art Center

นิทรรศการ "จินตนานัปการ" ศิลปะภาพถ่ายอินฟราเรด ใหญ่ที่สุด ครั้งแรกในเอเชีย!
โดย สมศักดิ์ พัฒนพิฑูรย์
ภัณฑารักษ์ อลิซ วิชช์โชติ

"จินตนานัปการ"
นิทรรศการศิลปะภาพถ่ายอินฟราเรด ใหญ่ที่สุด ครั้งแรกในเอเชีย!
จัดแสดงบนพื้นที่กว่า 1,000 ตารางเมตร
วันที่ 4 – 28 กันยายน 2565
ณ พื้นที่นิทรรศการ ชั้น 1 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

นิทรรศการ "จินตนานัปการ" นำเสนอภาพถ่ายความงามในธรรมชาติในอีกรูปแบบหนึ่ง แม้ละม้ายคล้ายกับสิ่งที่เคยเห็นแต่กลับต่างจากการรับรู้ของดวงตามนุษย์ตามปกติ ด้วยการใช้กล้องดิจิตอลดัดแปลงให้รับแสงสีปกติผนวกกับแสงอินฟราเรด ก่อให้เกิดความงาม ความรู้สึกและอารมณ์ดุจต่างภพต่างมิติ เพื่อกระตุ้นเตือนเรา ผู้มักยึดตัวเองเป็นศูนย์กลางแห่งความคิด กำหนดกฎเกณฑ์จำนวนมาก แล้วเรียกขานสิ่งต่าง ๆ ที่ต่างจากตนว่าคือผิดปกติ และ หากวันหนึ่ง ดวงตาของเรา ต้องปรับให้คุ้นกับสิ่งที่ไม่เคยได้พบเห็นมาก่อนในชีวิต ความผิดปกติชั่วคราวหรือถาวรเหล่านั้น ย่อมสร้างแรงสั่นสะเทือนต่อความคิด ความเชื่อ ความรู้สึก สั่นคลอนมิติแห่งความงาม กระทั่งขยายขอบเขตแห่งจินตนาการต่อไปอีกมากมาย อย่างที่เราเองก็คาดไม่ถึง

กำหนดการเปิดนิทรรศการ "จินตนานัปการ"
วันที่ 4 กันยายน 2565 ณ ชั้น 1 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

14.30 น. ลงทะเบียนร่วมงาน
15.30 น. GURU TALK โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ปรีชา เถาทอง ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) ปีพุทธศักราช 2552
               มอบแก่นแห่งองค์ความรู้ แง่คิดเชิงลึกถึงขบวนวิธีสร้างสรรค์งาน
               การพัฒนามุมมอง ความคิดในการให้คุณค่าและความหมายของศิลปะ
16.30 น. เปิดนิทรรศการ
               – เฉพาะผู้ที่ลงทะเบียน 50 ท่านแรกในวันเปิดนิทรรศการ รับภาพผลงาน ( Artist Proof ) ขนาด 8×12 นิ้ว
               – กำหนดการสัมมนาพิเศษ 3 ชม.เต็ม เจาะลึก “ จินตนานัปการ ” กับเทคนิคอินฟราเรดสี เนื้อหาแบบเจาะลึกหลากหลายแง่มุมกว่าจะเป็น “จินตนานัปการโดย “ สมศักดิ์ พัฒนพิฑูรย์ ” จะแจ้งให้ทราบในลำดับต่อไป

หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน เปิดเวลา 10.00-19.00
อังคาร-อาทิตย์ (เว้นวันจันทร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
เปิดเข้าชมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ

"JIN TA NA NAP PRA KAN"
A photographic exhibition (Infrared) by Somsak Pattanapitoon
Curated by Alizz Vichchou
4th – 28 September 2022
Ratchadamnoen Contemporary Art Center
Opening ceremony : Sunday 4th September 2022 4:30 pm.

The "JIN TA NA NAP PRA KAN" presents another way of seeing of the beauty of nature in the way that human unable to see. Although, it may similar to what human has seen but it completely different in color range or light wave that transverse, electromagnetic wave that can be seen by the typical human. By using a camera that specially modified to receive full spectrum of infrared light wave, combined with magic of photography to cause a different aesthetic feelings and emotional of nature by mimicking the world in other spectrum and dimensions of seeing to remind us [human] that tend to hold themselves who define the normality and calling something different as an unusual thing.

Ratchadamnoen Contemporary Art Center
open 10.00-19.00
Tuesday- Sunday (close on Monday and Public Holiday)

ติดตาม #Rcac หอศิลป์ร่วมศิลป์ร่วมสมัยราชดําเนิน
ช่องทางอื่นๆ ได้ที่ :
Website : www.rcac84.com
Facebook : www.facebook.com/rcac84
Instagram : www.instagram.com/84rcac
RCAC Map : https://goo.gl/maps/epmyyLvbos3RmwBs7

4 ก.ย. 65 - 28 ก.ย. 65
พื้นที่นิทรรศการ ชั้น 1 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

Exhibition date: 
4 Sep 2022 - 10:00 to 28 Sep 2022 - 19:00