^ Back to Top

นิทรรศการภาพถ่าย "บุณฐไชย ไชยวิรุณเจริญ"

นิทรรศการภาพถ่าย "บุณฐไชย ไชยวิรุณเจริญ"

นิทรรศการภาพถ่าย "บุณฐไชย ไชยวิรุณเจริญ" ผลงานโดย บุณฐไชย ไชยวิรุณเจริญ (Boonthachai Chaiviroonjaroen) จัดแสดงระหว่างวันที่ 14 สิงหาคม - 30 กันยายน 2565 และจะมีพิธีเปิดในวันที่ 14 สิงหาคม 2565 เวลา 14.00 น. ณ Kaja Gallery, Cacha Bed Hotel

ขอเชิญร่วมชมงาน นิทรรศการภาพถ่าย
"บุณฐไชย ไชยวิรุณเจริญ"

.
ณ Kaja Gallery, Cacha Bed Hotel
(ใกล้MRTสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินสามยอด)
*ไม่มีที่จอดรถ*
.
จัดแสดงงาน ตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ ๑๔ สิงหาคม - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

เปิดงาน วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ น.

นิทรรศการภาพถ่ายผลงานของศิลปินผู้อุทิศตนให้แก่วงการถ่ายภาพมาตลอดระยะเวลากว่าสองทศวรรษ

คุณบุณฐไชย ได้เริ่มต้นจากจุดเล็กๆ ที่เป็นเพียงผู้หลงใหล และรักการถ่ายภาพคนหนึ่ง ด้วยความมุ่งมานะ พยายาม ไม่ย่อท้อชนะอุปสรรค ก้าวไปข้างหน้า จนได้รับชื่อเสียงและรางวัลต่างๆ มากมาย แต่คุณบุณฐไชยก็ไม่เคยลืมที่จะหันกลับมามองคนข้างหลัง พร้อมอุทิศ สละตนเพียงมุ่งหวังให้ผู้ที่รักในการถ่ายภาพได้จับมือร่วมก้าวไปข้างหน้าพร้อมๆกัน และด้วยลักษณะนิสัยที่เป็นคนใจกว้าง รักและจริงใจอย่างที่สุดกับทุกคน ให้เกียรติกับทุกฝ่าย ทำให้คุณบุณฐไชยเป็นที่รักใคร่และรับรู้ในวงกว้างถึงคุณความดี ความบริสุทธิ์ใจ ที่มีให้กับทุกคน ตลอดระยะเวลาอันยาวนาน คุณบุณฐไชยได้แสดงถึงวิสัยทัศน์ มุ่งพัฒนาวงการถ่ายภาพให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น และไม่เคยหยุดที่จะทำตามเจตนารมณ์นั้นเลยแม้แต่วันเดียว
.
คุณบุณฐไชย.. แม้วันนี้จะได้จากไป แต่ก็ได้จารึกตัวอย่างหนึ่ง ของคุณความดีอันยิ่งใหญ่ให้กับวงการถ่ายภาพของประเทศไทยสืบต่อไปอีกนานเท่านาน

*รับหนังสืออนุสรณ์ รวมผลงานของคุณบุณฐไชย ไชยวิรุณเจริญ ได้ในวันเปิดงาน *
(๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๕)

ภายในงานมีการจำหน่ายภาพผลงานของคุณบุณฐไชย ไชยวิรุณเจริญ ซึ่งรายได้จากการจำหน่ายภาพ หลังจากหักค่าใช้จ่าย จะนำไปมอบให้กับมูลนิธิ เพื่อสนับสนุนการผ่าตัดหัวใจเด็ก (สถาบันโรคหัวใจ รพ.ราชวิถี)

Venue: 
Exhibition date: 
14 Aug 2022 - 08:00 to 30 Sep 2022 - 18:00