^ Back to Top

นิทรรศการ "Emotional Virus"

นิทรรศการ "Emotional Virus"

นิทรรศการ "Emotional Virus" ผลงานโดย นภัส ลีฬหพงศ์ (Napat Leelahapong) จัดแสดงระหว่างวันที่ 13 - 31 สิงหาคม 2565 ณ ห้อง RCB Photographers’ Gallery 1 ชั้น 2 ริเวอร์ ซิตี้ แบงค็อก : River City Bangkok

13—31 ส.ค. 2022
Emotional Virus
ถ้าคุณสามารถมองเห็นอารมณ์ความรู้สึกของคุณได้มันจะหน้าตาเป็นอย่างไร?

นิทรรศการเดี่ยวของนภัส ลีฬหพงศ์ ศิลปินรุ่นใหม่ผู้เคยได้รับรางวัลดาวเด่นบัวหลวง ความคิดสร้างสรรค์ ครั้งที่ 9 และครูสอนศิลปะผู้อุทิศตนช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหาด้านอารมณ์

นิทรรศการ Emotional Virus ได้รับแรงบันดาลใจจากประสบการณ์ที่นภัสได้เข้าไปช่วยเหลือนักเรียนที่มีภาวะความเครียด ความทุกข์ รวมถึงโรคซึมเศร้า ซึงได้กัดกินความสดใส จนถึงขั้นพรากชีวิตเด็กหลายๆคน นภัสเปรียบเทียบอารมณ์เชิงลบเหล่านี้กับไวรัสร้ายที่มองไม่เห็นด้วยตา แต่ได้กัดกินชีวิตและส่งผลกระทบต่อผู้คนมากมาย  

นภัสได้ใช้จินตนาการถ่ายทอดภาวะอารมณ์เหล่านี้ออกมาเป็นศิลปะนามธรรม โดยบอกเล่าเรื่องราวผ่านทางไวรัสหลากสีสันที่ดูเหมือนสัตว์ประหลาด และนำเสนอผู้ชมด้วยมุมมองที่ราวกับกำลังส่องกล้องจุลทรรศน์ เพื่อให้ผู้ชมได้ตระหนักว่าอารมณ์ที่มองไม่เห็นเหล่านี้มีตัวตนอยู่จริง และเปิดโอกาสให้ผู้ชมได้ลองสำรวจลึกเข้าไปภายในจิตใจตนเอง โอบกอดอารมณ์ด้านลบที่เกิดขึ้น เพื่อหาทางออก และวิธีการจัดการอารมณ์ที่เหมาะสมต่อไป

เกี่ยวกับศิลปิน
นภัส ลีฬหพงศ์ (เกิดปี 2538) จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาศิลปะไทย จากคณะวิจิตรศิลป์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยได้รับรางวัลศิลปนิพนธ์ยอดเยี่ยมในปี 2560 หลังจบการศึกษา นภัสได้ประกอบอาชีพครูสอนวิชาศิลปะควบคู่ไปกับการทำงานศิลปะ โดยแนวทางศิลปะที่เป็นเอกลักษณ์ของนภัสคือ แนว Abstract ผสมผสานลายเส้นกับพื้นผิวสีและวัสดุให้กลายเป็นคาแรคเตอร์ต่างๆ ในปี 2562 นภัสได้จัดนิทรรศการเดี่ยวครั้งแรกชื่อ Emotion diary 365 ที่หอศิลป์จามจุรี ตามด้วยนิทรรศการ Emotional Virus ที่ริเวอร์ ซิตี้ แบงค็อก

Venue: ห้อง RCB Photographers’ Gallery 1 ชั้น 2

เข้าชมฟรี

Exhibition date: 
13 Aug 2022 - 11:00 to 31 Aug 2022 - 20:00