^ Back to Top

นิทรรศการ "วิถีกรุงเทพ : BANGKOK’S LIFE"

นิทรรศการ "วิถีกรุงเทพ : BANGKOK’S LIFE"

นิทรรศการ "วิถีกรุงเทพ : BANGKOK’S LIFE" ผลงานโดย คมสัน เพ็ชรสิทธิ์ (Komson Phetsit) และ วุฒิชัย คชสิทธิ (Wuttichai Kochsit) จัดแสดงระหว่างวันที่ 3 - 28 สิงหาคม 2565 ณ People's Gallery ห้อง P2,3 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร : bacc

นิทรรศการวิถีกรุงเทพ
วันที่ : 03 สิงหาคม 2565 - 28 สิงหาคม 2565
สถานที่: People's Gallery ห้อง P2,3
โดย คมสัน เพ็ชรสิทธิ์,วุฒิชัย คชสิทธิ

นิทรรศการจากแนวความคิด “กรุงเทพฯป็นเสมือนพื้นที่ทางสังคมขนาดใหญ่ศูนย์รวมวัฒนธรรมต่างถิ่น และ อัตลักษณ์ของแต่ละชาติพันธ์เข้าไว้ด้วยกัน”  โดยคมสัน นำเสนอการซ้อนเหลื่อมบรรยากาศของกิจกรรมทางการค้าย่านเยาวราช เพื่อให้ผู้ชมได้รู้สึกถึงบรรยากาศของเมือง  และวุฒิชัยนำเสนอภาพตัวแทนของคนใต้ย้ายถิ่น สะท้อนภาพลักษณ์ภายนอก ซึ่งผันแปรค่านิยมของตน ไปตามสังคมเมือง ผลงานของศิลปินทั้ง 2  เปรียบเหมือนกลไกทางวัฒนธรรม บ่งบอกถึงคุณค่าในความหลากหลายของมิติทางสังคม และวัฒนธรรมของชีวิตในกรุงเทพฯ

Exhibition date: 
3 Aug 2022 - 10:00 to 28 Aug 2022 - 20:00