^ Back to Top

นิทรรศการ "Just Human"

นิทรรศการ "Just Human"

นิทรรศการ "Just Human" ผลงานโดย มิร์ทิลล์ ทิแบย์เรงซ์ (Myrtille Tibayrenc) จัดแสดงระหว่างวันที่ 6 สิงหาคม - 30 กันยายน 2565 ณ ชั้น 1-2 mini Xspace

Just Human

นิทรรศการโดย มิร์ทิลล์ ทิแบย์เรงซ์ ที่ถ่ายทอดมุมมองอันเปราะบางในความปรารถนาอันมืดมิด ความหวาดกลัว และอารมณ์ความรู้สึกอันซับซ้อนของมนุษย์ผ่านภาพพอร์ตเทรตของบุคคลและเรื่องราวรอบตัวศิลปิน รวมถึงชุดภาพวาดต่อเนื่องที่ร้อยเรียงเป็นภาพเคลื่อนไหวอันน่าพิศวงที่เปิดเผยความงามอันลึกลับเบื้องหลังศรัทธาอันศักดิ์สิทธิ์ในชุมชนหนึ่งที่ศิลปินเคยเยี่ยมเยือน

6 สิงหาคม - 30 กันยายน 2565 ที่ mini Xspace ชั้น 1-2

Venue: 
Exhibition date: 
23 Jul 2022 - 10:00 to 17:00