^ Back to Top

นิทรรศการศิลปะผลิตภัณฑ์ปลอม

Pharmacide Arts (นิทรรศการศิลปะผลิตภัณฑ์ปลอม) เป็นนิทรรศการสัญจรในภูมิภาค (กัมพูชา ลาว เวียดนาม อินโดนีเซีย และไทย) มีผลงานแสดงทั้งหมด 24 ชิ้น (รูปภาพ ประติมากรรม วิดีโอ) สูติบัตรงาน และการฉายภาพยนตร์สารคดีเกี่ยวกับยาปลอมในภูมิภาคลุ่มน้ำแม่โขง นอกจากนั้นยังมีการจัดสัมมนาสำหรับบุคคลทั่วไปเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ปลอมแปลงและทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมของนิทรรศการ องค์กรอาชญากรรมค้ายาปลอมได้รับผลผลกำไรสูงมาก จากการประมาณการมีผลกำไรสูงมากกว่า 5 หมื่นล้านยูโรต่อปี และจากผลงานการศึกษาล่าสุดปรากฏว่าการค้ายาปลอมแปลงมีถึงประมาณ 5-10 เปอร์เซ็นต์ของตลาดเภสัชภัณฑ์รวมทั่วโลก และ 50-90 เปอร์เซ็นต์ของการสั่งซื้อยาจากทางอินเตอร์เนตเป็นยาปลอมแปลง
อีกส่วนหนึ่งของนิทรรศการนั้นนำเสนอเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ปลอมแปลงซึ่งยืมมาจากพิพิธภัณฑ์สินค้าปลอมและเลียนแบบติลลิกีแอนด์กิบบิ้นส์การระมัดระวังภัยจากการใช้ของปลอมแปลงในชีวิตประจำวันเป็นสิ่งสำคัญจึงมีการแจกหนังสือเพื่ออธิบายและให้ความรู้เป็นภาษาไทย
นอกจากนั้นยังมีการประกวดภาพการ์ตูนโดยผู้สนใจสามารถส่งผลงานการ์ตูนได้ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคมถึงวันที่ 21 เมษายน 2556 ผลงานที่ได้รับรางวัลจะนำมาแสดงที่ร่วมในนิทรรศการนี้ด้วย
จุดมุ่งหมายที่โฟกัสขึ้นสำหรับภูมิภาคอาเซียน มีอยู่ 5 ข้อด้วยกัน คือ
- การให้ความรู้แก่บุคคลทั่วไปเกี่ยวกับอันตรายของผลิตภัณฑ์ปลอม (สุขภาพ ความปลอดภัย การปลอมแปลงหลายรูปแบบ)
- ช่วยเหลือและให้ข้อมูลผู้บริโภคเพื่อป้องกันจากผลิตภัณฑ์ปลอม
- ทำความเข้าใจกับสถานการณ์เกี่ยวกับการปลอมแปลง ผลกระทบถึงผู้บริโภค เศรษฐกิจท้องถิ่น เครือข่ายที่เกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ตำรวจ และอื่นๆ
- ช่วยเหลือสนับสนุนให้บริษัทเปิดการเจรจาในเรื่องนี้
- สร้างเครือข่ายนักกิจกรรมทั่วภูมิภาคที่ต่อสู้เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการปลอมแแปลงในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
• นภดล วีระกันต์ ฝ่ายข่าวและการสื่อสาร สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย โทร: 02 657 5131
อีเมล: napadol.wirakan@diplomatie.gouv.fr
• ปานฟ้า ตรีเหลา ฝ่ายวัฒนธรรมและความร่วมมือ สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย โทร: 02627 2124
อีเมล: panfah.treelao@diplomatie.gouv.fr
• ฝ่ายสื่อสารและประชาสัมพันธ์ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร โทร 02 2146630 ต่อ 501
นิทรรศการ โดย สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสแห่งประเทศไทยร่วมกับกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ บริษัทติลลิกีแอนด์กิบบิ้นส์ และหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
กิจกรรมระหว่างนิทรรศการ
การสัมมนาวิชาการ ในหัวข้อ"การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาในภูมิภาคอาเชียน"
(Roundtable on Intellectual Property within Southeast Asia)
วันพุธที่ 10 เมษายน 2556 เวลา 16.00 – 18.30 น.
ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5

Exhibition date: 
2 Apr 2013 (All day) to 26 May 2013 (All day)