^ Back to Top

นิทรรศการ "พบพักตร์ พิศภาพ : Face to Face"

นิทรรศการ "พบพักตร์ พิศภาพ : Face to Face"

นิทรรศการ "พบพักตร์ พิศภาพ : Face to Face" ผลงานโดย ศิลปิน 18 ท่าน จัดแสดงระหว่างวันที่ 18 มิถุนายน - 30 กันยายน 2565 และจะมีพิธีเปิดในวันที่ 18 มิถุนายน 2565 เวลา 18.30 น. ณ พิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัยใหม่เอี่ยม : MAIIAM Contemporary Art Museum

พบพักตร์ พิศภาพ: ความทรงจำผ่านใบหน้าในชุดผลงานสะสมของพิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัยใหม่เอี่ยม
จัดแสดงระหว่างวันที่ ๑๘ มิถุนายน - ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕
พิธีเปิดนิทรรศการ วันที่ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๘.๓๐ - ๒๐.๐๐ น.
ณ พิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัยใหม่เอี่ยม จังหวัดเชียงใหม่

ศิลปิน
คามิน เลิศชัยประเสริฐ, เจะอับดุลเลาะ เจ๊ะสอเหาะ, ชาติชาย ปุยเปีย, เชน บุนนาค, เต้ ภาวิต, ถวัลย์ ดัชนี, นที อุตฤทธิ์, นาวิน ลาวัลย์ชัยกุล, นิติ วัตุยา, บู้ซือ อาจอ, ประสงค์ ลือเมือง, มานิต ศรีวานิชภูมิ, ไมเคิล เชาวนาศัย, วสันต์ สิทธิเขตต์, วัลลภ หาญสันเทียะ, อังกฤษ อัจฉริยโสภณ, อารยา ราษฎร์จำเริญสุข, อำพรรณี สะเตาะ

Face to Face: A Recollection Through Portraits from MAIIAM Contemporary Art Museum
Exhibition Opening: 18th June, 2022 | 6:30 pm - 8:00 pm
Exhibition period:18th June - 30th September, 2022
At MAIIAM Contemporary Art Museum, Chiang Mai, Thailand
Artists:
Ampannee Satoh, Angkrit ajchariyasophon, Araya Rasdjarmrearnsook, Busui Ajaw, Chatchai Puipia, Jehabdulloh Jehsorhoh, Kamin Lertchaiprasert, Manit Sriwanichpoom, Michael Shaowanasai, Natee Utarit, Navin Rawanchaikul, Niti Wattuya, Prasong Luemuang, Tae Parvit, Thawan Duchanee, Shane Bunnag, Vasan Sitthiket, Wanlop Hansunthai

.........................................................

พิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัยใหม่เอี่ยม มีความยินดีที่จะนำเสนอ พบพักตร์ พิศภาพ: ความทรงจำผ่านใบหน้าในชุดผลงานสะสมของพิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัยใหม่เอี่ยม นิทรรศการคัดสรรผลงานจากชุดสะสมของพิพิธภัณฑ์ ฯ โดยจัดแสดงผลงานจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ ภาพถ่าย และผลงานภาพเคลื่อนไหว และศิลปะจัดวางของศิลปินไทยกว่า ๑๘ ท่าน

ภาพใบหน้าหรือภาพเหมือนบุคคล เป็นรูปแบบหนึ่งของงานศิลปะที่มีมาแต่โบราณ และยังคงเป็นที่นิยมจวบจนปัจจุบัน เพื่อบันทึกรูปลักษณ์ของบุคคลในช่วงเวลาเฉพาะช่วงเวลาหนึ่ง ขณะเดียวกันก็ใช้เพื่อเป็นสัญลักษณ์แสดงถึงอำนาจ ความสำคัญ การเชิดชูสรรเสริญ รสนิยม และความร่ำรวย ซึ่งในทางกลับกัน ภาพเหมือนบุคคลยังเป็นชิ้นงานเพื่อการเรียนรู้และฝึกฝนฝีมือ และเครื่องสะท้อนทักษะและโลกทัศน์ในภาพวาดของศิลปินอีกด้วย ด้วยเหตุนั้นภาพบุคคลจึงหาใช่เพียงภาพเหมือนของต้นแบบ แต่ยังเป็นอนุสรณ์ทางความรู้สึกของผู้สร้างสรรค์ผลงานและบุคคลในภาพไปพร้อมกัน
นิทรรศการนี้เสนอความเป็น "ภาพใบหน้า" ที่แตกต่างกันออกไปในหลากหลายมิติ โดยแบ่งออกเป็นสามส่วนได้แก่ ชุดภาพวาดใบหน้าที่แสดงออกถึงความสงบ เช่นภาพที่มีสายตาหลุบต่ำตามแบบที่พบได้ในภาพเชิงปรัชญาและศาสนา ส่วนที่สองคือภาพเหมือนศิลปิน ทั้งโดยศิลปินเอง และจากศิลปินท่านอื่นที่รังสรรค์ให้ อันเป็นเสมือนการเขียนอัตชีวประวัติส่วนตนของศิลปินหรือการอุทิศถึง ขณะเดียวกับการใช้ตัวเองในฐานะประธานของภาพเพื่อแสดงทัศนคติในการวิพากษ์วิจารณ์ปัญหาสังคมและชุมชน ทั้งประเด็นการเมืองเรื่องอัตลักษณ์ เพศวิถี และอื่น ๆ ส่วนสุดท้ายคือ ภาพผู้หญิงที่สะท้อนความเป็นหญิงภายใต้กรอบทางสังคมวัฒนธรรม

ผลงานในนิทรรศการบางชิ้นมีอายุกว่าสามสิบปี ซึ่งเป็นช่วงแรกของการเริ่มสะสมผลงานศิลปะไทยร่วมสมัยของคุณฌอง มิเชล เบอร์เดอเลย์ ผู้ร่วมก่อตั้งพิพิธภัณฑ์ฯ อันเป็นชิ้นงานที่มีความหมายต่อห้วงอารมณ์ส่วนตัว และเป็นแรงบันดาลใจให้เขาเริ่มสนับสนุนศิลปินไทยรุ่นใหม่ จนเกิดเป็นชุดสะสมของพิพิธภัณฑ์ฯ จนถึงทุกวันนี้ การชมงานนิทรรศการในครั้งนี้อาจนำท่านกลับไปนึกย้อนสู่ประสบการณ์ส่วนตัว หลากใบหน้าของบุคคลที่ท่านลืมไปแล้ว ที่ค่อยๆ ปรากฏด้วยเส้นแสงและเส้นสายหลากมิติ บ้างแจ่มชัด และบ้างก็พร่าเลือน

.........................................................

MAIIAM Contemporary Art Museum proudly presents Face to Face: A Recollection Through Portraits from MAIIAM Contemporary Art Museum, a gathering of works from the museum’s private collection, ranging from paintings, sculptures, printmaking, photographs, video art, and installations from 18 Thai artists.

The portrait, or the likeness of an individual’s face, is a form of art that has existed since ancient times, and still enjoys considerable popularity even to this day, to record the features of a person at various points of time. Concurrently, it is also considered a symbol of power, importance, veneration, taste, and wealth. On the other hand, the portrait is also an educational step in the development and practice of various artists, as much a reflection of likeness as their skills and world-view. As such, the portrait is not merely a recreation of the subject, but also a memento of the emotions both painter and painted simultaneously felt.

This exhibition offers “portraits” that differ in various ways, categorized into three parts: faces that express a feeling of peace, such as those that show subjects with down-turned eyes typically found in philosophical or religious imagery. The second part consists of the artists’ self-portraits and those created by other artists. These works act as a sort of autobiography, or another artist’s tribute to a fellow colleague. At the same time, the use of themselves as the subject of these works is meant to convey their perspectives and commentary on socio-political issues such as identity, gender, and more. The final section includes portraits of women, a reflection of womanhood within the confines of cultural and social norms.

Several works within this collection date back over 30 years, when collector and museum co-founder Mr. Jean-Michel Beurdeley began collecting works from contemporary Thai artists. As such, these works hold great sentimental value to Mr. Beurdeley, inspiring him to support the new generations of Thai artists, resulting in the collection as it is today. A viewing of this exhibition might invoke feelings of personal nostalgia as the faces of people you’ve forgotten are rendered in a multitude of styles, some stark and clear, others faded with time.

Exhibition date: 
18 Jun 2022 - 10:00 to 30 Sep 2022 - 18:00