^ Back to Top

นิทรรศการทุนสร้างสรรค์ศิลปกรรม ศิลป์ พีระศรี ครั้งที่ 19 และ 20

นิทรรศการทุนสร้างสรรค์ศิลปกรรม ศิลป์ พีระศรี ครั้งที่ 19 และ 20

นิทรรศการทุนสร้างสรรค์ศิลปกรรม ศิลป์ พีระศรี ครั้งที่ 19 และ 20 ผลงานโดยศิลปิน 23 ท่าน จัดแสดงระหว่างวันที่ 1 - 26 มิถุนายน 2565 ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ถนนเจ้าฟ้า และ วันที่ 1 - 30 มิถุนายน 2565 ณ หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ

หอศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเรียนเชิญท่านเป็นเกียรติในพิธีเปิดนิทรรศการทุนสร้างสรรค์ศิลปกรรม ศิลป์ พีระศรี ครั้งที่ 19 และ 20

พิธีเปิดนิทรรศการจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2565
14.00 น. ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป (ถนนเจ้าฟ้า)
             • ผู้อำนวยการหอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากรกล่าวต้อนรับพร้อมมอบของที่ระลึกแด่ ผู้อำนวยการ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป
             • แนะนำศิลปินในโครงการ 7 ท่าน ที่แสดงผลงานภายในพื้นที่

17.00 น. ณ หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ
             • พิธีเปิดนิทรรศการโครงการทุนสร้างสรรค์ศิลปกรรม ศิลป์ พีระศรี ครั้งที่ 19 และ 20
             • แนะนำศิลปินในโครงการทั้งหมด 16 ท่าน
             • ส่งมอบผลงานบทเพลงจากการประพันธ์ดนตรีของศิลปินผู้ได้รับทุนประเภทประพันธ์ดนตรี ให้แก่ผู้สนับสนุน

นิทรรศการทุนสร้างสรรค์ศิลปกรรม ศิลป์ พีระศรี ในครั้งนี้เป็นการจัดแสดงผลงานของศิลปินในโครงการครั้งที่ 19 และ 20 นำเสนอผลงานของทั้ง 16 ศิลปินที่ได้รับคัดเลือกให้ได้รับทุนสร้างสรรค์ เพื่อดำเนินโครงการเป็นระยะเวลา 1 ปี โครงการที่ได้รับคัดเลือกจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเหล่านี้ ล้วนแสดงออกถึงกระบวนการสร้างสรรค์ที่มีความโดดเด่นและมีความน่าสนใจ ผ่านผลงานศิลปกรรมหลากหลายรูปแบบ รวมถึงประเภทการประพันธ์ดนตรี ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากบริษัท ไอคอนสยาม จำกัด และคณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

โครงการทุนสร้างสรรค์ศิลปกรรม ศิลป์ พีระศรี โดยมหาวิทยาลัยศิลปากรนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนศิลปินที่ทำงานสร้างสรรค์อย่างต่อเนื่องให้มีโอกาสในการทำงานและเผยแพร่สู่สาธารณะ อีกทั้งยังเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาศิลปกรรมอันเป็นมรดกทางด้านศิลปวัฒนธรรมของชาติ และการประพันธ์ดนตรี อันเป็นประโยชน์ต่อวงการศึกษาและวงวิชาการศิลปะร่วมสมัยของไทยเพื่อพัฒนาคุณภาพไปสู่ระดับสากล

นิทรรศการทุนสร้างสรรค์ศิลป์ พีระศรี ครั้งที่ 19 และ 20 จัดแสดงใน 2 พื้นที่ด้วยกัน

 • พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ถนนเจ้าฟ้า : 1 – 26 มิถุนายน พ.ศ. 2565
  วันพุธ – อาทิตย์ ระหว่างเวลา 09.00 – 16.00 น. (ยกเว้นวันจันทร์ – อังคารและวันหยุดราชการ)
 • หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ : 1 – 30 มิถุนายน พ.ศ. 2565
  วันจันทร์ - เสาร์ ระหว่างเวลา 09.00 – 18.00 น. (ยกเว้นวันอาทิตย์และวันหยุดราชการ)

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ถนนเจ้าฟ้า
เกียรติชัย เกียรติศิริขจร / เกียรติอนันต์ เอี่ยมจันทร์ / ชูศักดิ์ ศรีขวัญ / เดือนฉายผู้ชนะ ภู่ประเสริฐ / พันธกานต์ คงดี / อนุพงศ์ เจริญมิตร /อำพรรณี สะเตาะ

หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ
กฤษฎางค์ อินทะสอน / ทรงวุฒิ เรืองจันทร์ / พรรษา พุทธรักษา / ไพรัช ลูกจันทร์ / ภาณุ อุดมเพทายกุล / วันทนีย์ สิริพัฒนานันทกูร / วิริยะ โชติปัญญาวิสุทธิ์ / สุรชาติ เกษประสิทธิ์ / ศุภโชค ชุมสาย ณ อยุธยา

The Art Centre, Silpakorn University cordially invites you to the Opening Exhibition of 19th and 20th Silpa Bhirasri Creativity Grants Exhibition
on Sunday 5 June 2022
at the National Gallery, Chaofah Road at 2 pm
and
at the Main Hall of the Art Centre Silpakorn University (Wang Thapra) at 5 pm

The 19th and 20th Silpa Bhirasri’s Creativity Grants showcases artworks by 16 artists, selected by honorable judges in art and music for one-year creativity projects. All of these creativity projects distinctly show inspiring processes through various techniques and styles including a music composition grant with the supporting by Icon Siam Company Limited and the Faculty of Music, Silpakorn University.

The Silpa Bhirasri’s Creativity Grants organized by Silpakorn University to  disseminate and encourage artists’ research and creativity. This grant plays a vital part of Thai contemporary art and music education in reaching international standards.

 • The National Gallery, Chaofah Road : 1 – 26 June 2022
  9 am to 4 pm (closed on Mondays, Tuesdays and public holidays)
 • The Art Centre, Silpakorn University (Wang Thapra) : 1 – 30 June 2022
  9 am to 6 pm (closed on Sundays and public holidays)

The National Gallery, Chaofah Road
Kiatchai Kiatsirikajorn / Kiatanan Iamchan / Chusak Srikwan / Duenchayphoochana Phooprasert / Pantakan Kongdee / Anupong Charoemitr / Ampannee Satoh

The Art Centre, Silpakorn University (Wang Thapra)
Krissadank Intasorn / Songvut Ruangchan / Phansa Buddharaksa / Pairach Lukchante / Panu Udompethaikool / Wantanee Siripattananunakul / Viriya Chotpanyavisut / Subhachog Jumsai Na Ayudhya / Surachart Kesprasit

The Art Centre Silpakorn University
31 Na Phralan Road, Phra Borommaharatchawang, Phra Nakorn
Bangkok, Thailand 10200
+662 221 3841
E-mail : su.artcentre@gmail.com
FB: Art Centre Silpakorn University
Website: www.art-centre.su.ac.th

ข่าวประชาสัมพันธ์ : The Art Centre Silpakorn University

Exhibition date: 
1 Jun 2022 - 09:00 to 30 Jun 2022 - 18:00