^ Back to Top

นิทรรศการ "GOOD SAMARITAN"

นิทรรศการ "GOOD SAMARITAN"

นิทรรศการ "GOOD SAMARITAN" ผลงานโดย Herman de Winter จัดแสดงระหว่างวันที่ 1 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2565 ณ People's Gallery ห้อง P3 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร : bacc

GOOD SAMARITAN
วันที่ : 01 เมษายน 2565 - 01 พฤษภาคม 2565
สถานที่: People's Gallery ห้อง P3
โดย Herman de Winter

ในฐานะศิลปิน ฉันได้สะสมประสบการณ์มากมาย และประสบการณ์เหล่านี้ทำให้เกิดแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานต่าง ๆ ทั้งในอดีตและปัจจุบัน ผ่านแนวความคิด การสังเกต ผสมผสานกับความคิดสร้างสรรค์ และเทคนิคต่าง ๆ ซึ่งประสบการณ์เหล่านี้และความคิดทำให้เกิดเทคนิคพิเศษ และมีความเป็นเอกลักษณ์ส่วนตัว ไม่ว่าจะเป็นการวาดรูปร่างรูปทรง สี ละลายเส้นต่าง ๆ โดยความหมายของผลงานขึ้นอยู่กับผู้รับชมที่ได้ชมภาพ ผ่านมุมมอง ผ่านการคิดและวิเคราะห์ของผู้ที่ได้รับชม ผู้ชมสามารถมีอิสระในการตีความหมายของภาพซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของนิทรรศการ นิทรรศการแห่งความคิดและการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ

ภาพที่ท่านผู้ชมได้เห็นนี้ มาจากนิทานคำสอนเรื่องหนึ่งในคัมภีร์ไบเบิ้ลเกี่ยวกับชายคนหนึ่งเป็นขโมยที่ได้รับการช่วยเหลือจากความตาย โดยจากชายคนหนึ่งซึ่งดูแลเขา จัดหาอาหาร น้ำดื่ม รวมถึงเสื้อผ้าให้เขา สิ่งนี้ทำให้นึกถึงสถานการณ์ปัจจุบัน ที่เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไปทั่วโลก ซึ่งในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนี้พวกเราควรช่วยเหลือซึ่งกันและกันและก้าวผ่านสถานการณ์ที่เลวร้ายนี้ไปด้วยกัน

Exhibition date: 
1 Apr 2022 - 10:00 to 1 May 2022 - 19:00