^ Back to Top

นิทรรศการศิลปกรรมช้างเผือก ครั้งที่ 11 "คนไทยให้กันได้" : The 11th White Elephant Art Award Exhibition "Endless Giving"

นิทรรศการศิลปกรรมช้างเผือก ครั้งที่ 11 "คนไทยให้กันได้" : The 11th White Elephant Art Award Exhibition "Endless Giving"

นิทรรศการศิลปกรรมช้างเผือก ครั้งที่ 11 "คนไทยให้กันได้" : The 11th White Elephant Art Award Exhibition "Endless Giving" โดย บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร จัดแสดงระหว่างวันที่ 26 เมษายน - 28 สิงหาคม 2565 ณ ชั้น 9 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร : bacc

นิทรรศการศิลปกรรมช้างเผือก ครั้งที่ 11 "คนไทยให้กันได้"
วันที่ : 26 เมษายน 2565 - 28 สิงหาคม 2565
สถานที่: ชั้น 9
โดย บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

นิทรรศการศิลปกรรมช้างเผือก ครั้งที่ 11 ประจำปี พ.ศ. 2565 นำเสนอผลงานศิลปะที่ได้รับรางวัลและได้รับคัดเลือกให้ร่วมแสดง จำนวน 35 ชิ้นงาน จากการประกวดศิลปกรรมช้างเผือก ครั้งที่ 11 ในหัวข้อ "คนไทยให้กันได้" ร่วมกับผลงานศิลปะที่ได้รับรางวัล จำนวน 21 ชิ้นงาน จากการประกวดศิลปกรรมช้างเผือก ครั้งที่ 10 ในหัวข้อ "ในฝัน" เนื่องจากสถาณการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด - 19 ซึ่งส่งผลให้ทางผู้จัดไม่สามารถจัดนิทรรศการศิลปกรรมช้างเผือก ครั้งที่ 10 ตามกำหนดเดิมได้ ทำให้จำเป็นต้องนำผลงานจากกระประกวดทั้งสองปีมาจัดแสดงร่วมกันในปีนี้

นิทรรศการศิลปกรรมช้างเผือก เน้นการนำเสนอผลงานศิลปะแบบเหมือนจริงโดยไม่แบ่งแยกประเภทของผลงาน ผู้ชมงานจะสามารถสัมผัสได้ถึงความงามของงานศิลปะแบบเหมือนจริง (Realistic) และศิลปะรูปลักษณ์ (Figurative) ซึ่งบอกเล่าเรื่องราวอย่างซื่อตรงจากแนวความคิดของศิลปินแต่ละคน โดยจะจัดแสดงตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน - 28 สิงหาคม 2565 ณ ชั้น 9 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร  

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
กรุณาติดต่อ 0-2422-2092 (ปิดวันจันทร์)
Facebook: ศิลปกรรมช้างเผือก

Exhibition date: 
26 Apr 2022 - 10:00 to 28 Aug 2022 - 19:00