^ Back to Top

นิทรรศการ "Ma – Der – La!"

นิทรรศการ "Ma – Der – La!"

นิทรรศการ "Ma – Der – La!" ผลงานโดย อิทธิพล พัฒรชนม์ (Ittiphon Phattarachon) จัดแสดงระหว่างวันที่ 26 มีนาคม -24 เมษายน 2565 ณ RCB Galleria 2 ชั้น 2 ริเวอร์ ซิตี้ แบงค็อก : River City Bangkok

26 มี.ค.—24 เม.ย. 2022
Ma – Der – La!
มาชมนิทรรศการศิลปะไทยสไตล์ป๊อปม่วนๆ ครั้งล่าสุดของศิลปินยอดฝีมือ อิทธิพล พัฒรชนม์ ด้วยกันเถอะ

ใครว่างานจิตรกรรมไทยเข้าถึงยาก! ต้องเปลี่ยนความคิดใหม่ เพราะในนิทรรศการ Ma – Der – La! (มา-เด้อ-หล้า) ครั้งนี้ อิทธิพล พัฒรชนม์ ศิลปินร่วมสมัยฝีมือเยี่ยมได้ใช้ความสามารถเฉพาะตัวนำเอาแนวคิดแบบไทยๆ ไม่ว่าจะเป็นภูมิปัญญาพื้นถิ่นของอีสาน  วัฒนธรรม หรือประเพณีความเชื่อ มาตีความใหม่ และถ่ายทอดเรื่องราวอย่างสนุก ชวนให้ติดตาม ด้วยการผสมลูกเล่นของงาน  Pop art ทั้งสีสันที่สนุกสดใส องค์ประกอบที่เรียบง่ายสื่อความหมายแบบตรงไปตรงมา ความมีอารมณ์ขัน อีกทั้งยังมีการสอดแทรกจิตวิญญาณแบบงาน Abstract ที่มุ่งให้ผู้ชมใช้หัวใจและความรู้สึกสัมผัสกับผลงาน มากกว่าการตีความค้นหาความหมายเข้ามาร่วมผสมจนกลายเป็นงานจิตรกรรมไทยร่วมสมัยสุดยูนีคที่สะท้อนเอกลักษณ์ของศิลปิน และเข้าถึงผู้ชมทุกเพศทุกวัย

Ma – Der – La! คือ สำเนียงเสียงเรียกชื่อนิทรรศการที่ดูอินเต๊อ..อินเตอร์ แต่จริงๆ แล้ว มา-เด้อ-หล้า เป็นคำอีสานที่แปลว่า มาเถอะสาวน้อย ซึ่งผู้ใหญ่มักจะใช้เรียกเด็กด้วยความเอ็นดู ศิลปินมากฝีมือผู้เปี่ยมไปด้วยอารมณ์ขัน จึงเลือกหยิบคำนี้มาเป็นชื่อนิทรรศการและยังมีความหมายแฝง…มา-เด้อ-หล้า ที่เป็นคำเชิญชวนให้ทุกคนมาชมศิลปะม่วนซื่นของเขาด้วยกันนะ

ผลงานจิตรกรรมไทยร่วมสมัยแสนสนุกชุดนี้เป็นการต่อยอด พัฒนาแนวคิด และรูปแบบต่างๆ อันสะท้อนทักษะที่เหนือชั้นและความเป็นตัวตนของศิลปินออกมาอย่างชัดเจน จุดเริ่มต้นของผลงานชุดนี้มาจากการที่ศิลปินได้ไปทำบุญตามวัดพื้นถิ่นต่างๆ ในจังหวัดเลยและพบกับเรื่องราวของพระเวสสันดรชาดก ทั้ง 13 กัณฑ์ ซึ่งบอกเล่าเรื่องราวชาติสุดท้ายของพระโพธิสัตว์ในการบำเพ็ญทานบารมี ก่อนจะทรงเกิดเป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งในชาตินี้เป็นเจ้าชายที่เต็มไปด้วยเมตตาซึ่งประทานทุกสิ่งทุกอย่างมี รวมทั้งลูก เพื่อแสดงคุณธรรมแห่งความเอื้ออาทรที่สมบูรณ์แบบ

อิทธิพลพบว่าชาดกเรื่องนี้ถูกบอกเล่าผ่านภาพวาดในรูปแบบที่ซ้ำๆ กัน เขาจึงเกิดแรงบันดาลใจที่จะนำพระบทมาเล่าใหม่ในรูปแบบของตนเอง โดยหลอมรวมเข้ากับแนวคิดเรื่องการอยู่รวมกันตามธรรมชาติของคน สัตว์ สิ่งของ ซึ่งเมื่อมาอยู่รวมกัน ณ สถานที่ใดที่หนึ่ง จะทำให้เกิดเรื่องราวต่างๆ เขาจึงเลือกถ่ายทอดบรรยากาศแสนสนุกของงานเลี้ยงเจ้าบ้าน ประเพณีพื้นถิ่นของจ.เลย ซึ่งชาวบ้านในชุมชนจะรวมตัวกันนำข้าวปลาอาหาร และเครื่องเซ่นไหว้มาถวายแด่เจ้าบ้าน สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คอยปกปักคุ้มครองหมู่บ้านเพื่อความเป็นสิริมงคล ตลอดจนภาพสะท้อนวิถีชีวิตประจำวันอันแสนสุขของชาวบ้าน บรรดาแม่ออก หรือ คุณยาย คุณป้า ที่มักไปทำกิจกรรมต่างๆ ร่วมกันที่วัด คติความเชื่อแบบโบราณต่างๆ อีกทั้งยังมีการใช้ตัวหนังสือภาษาอีสานเขียนลงในผลงานแบบภาพจิตรกรรมพื้นถิ่นด้วย ศิลปินได้นำเรื่องราวอันหลากหลายมานำเสนอผ่านวิธีการสร้างสรรค์ผลงานแบบด้นสด (improvise) ซึ่งศิลปินจะค่อยๆ ใส่รายละเอียดต่างๆ ตามจินตนาการลงไปบนผืนผ้าใบอย่างสนุก พร้อมผสมผสานแนวคิด วิธีการ และรูปแบบของศิลปะป๊อป อาร์ตเข้าไป เช่น สีสันอันสดใส เส้นสาย รูปทรงที่เรียบง่าย ของเล่น ตัวการ์ตูน เรือน้ำ องค์ประกอบที่เหมือนจะดูไม่เกี่ยวข้องกัน แต่สามารถมาอยู่รวมกันได้ และมีกลิ่นอายของงานศิลปะนามธรรม(abstract) ที่นำเสนอความงดงามของเส้น สี รูปทรง เพื่อให้ผู้ชมใช้อารมณ์ความรู้สึก มากกว่ามุ่งตีความหรือหาความหมายจนสูญเสียอรรถรสในการชมงาน

เกี่ยวกับศิลปิน
อิทธิพล พัฒรชนม์ (เกิดปี 2522) เป็นศิลปินผู้สร้างสรรค์งานจิตรกรรมไทยร่วมสมัย  ที่มีประวัติอันโดดเด่น เมื่อจบจากวิทยาลัยช่างศิลป และมหาวิทยาลัยศิลปากร อิทธิพลสร้างผลงานศิลปะอย่างต่อเนื่อง จนทำให้เขาได้รับรางวัลอันทรงเกียรติจากเวทีระดับประเทศมาแล้วมากมาย รวมถึงรางวัลที่ 1 เหรียญทอง จิตรกรรมบัวหลวง ครั้งที่ 36 ด้วย ซึ่งในปีนั้นเป็นปีสุดท้ายที่มีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ บรมครูแห่งวงการศิลปะ และศิลปินแห่งชาติ เข้าร่วมตัดสินผลงานมากมาย อาทิ ศาสตราจารย์เกียรติคุณชลูด นิ่มเสมอ อาจารย์ถวัลย์ ดัชนี ศาสตราจารย์เกียรติคุณกำจร สุนพงษ์ศรี  อาจารย์ประเทือง เอมเจริญ ศาสตราจารย์ปรีชา เถาทอง อาจารย์ปัญญา วิจินธนสาร และอาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ เป็นต้น ซึ่งเท่ากับว่าผลงานของอิทธิพลได้รับการยอมรับจากเหล่าบรมครูอย่างเป็นเอกฉันท์

ผลงานของอิทธิพลมักสะท้อนแรงบันดาลใจจากวิถีชีวิตของผู้คน การอยู่รวมกันของทุกสรรพสิ่ง ไม่ว่าจะเป็น คน สัตว์ สิ่งของ และธรรมชาติ การเดินทาง วัฒนธรรมประเพณีอันงาม โดยเฉพาะอย่างยิ่งวัฒนธรรมพื้นถิ่นของจังหวัดเลย อันเป็นสถานที่ที่เขาและครอบครัวอาศัยอยู่มาหลายสิบปี จนเกิดความประทับใจกับวัฒนธรรมเหล่านั้น และนำมาถ่ายทอดลงสู่ผลงาน ภายใต้องค์ประกอบทางศิลปะ ที่มีเส้นสาย และรูปทรงที่เรียบง่าย อันเกิดจากการลดทอนรายละเอียดของความเหมือนจริงแบบไม่มีผิดเพี้ยน ไปสู่การถอดรหัสให้เหลือเพียงใจความสำคัญ ใช้โทนสีที่สนุกสดใส  และเทคนิคการสร้างสรรค์เฉพาะตัวในการสื่อสารกับผู้ชมอย่างตรงไปตรงมาและน่าประทับใจ

Venue: RCB Galleria 2 ชั้น 2 ริเวอร์ ซิตี้ แบงค็อก

เข้าชมฟรี

*ริเวอร์ ซิตี้ แบงค็อก เปิดทำการตามปกติตั้งแต่ 11.00 น. – 20.00 น. พร้อมมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 อย่างเคร่งครัด โดยมีการจำกัดผู้เข้าชมในห้องชมนิทรรศการ

Exhibition date: 
26 Mar 2022 - 11:00 to 24 Apr 2022 - 20:00