^ Back to Top

นิทรรศการ "Déjà vu: When the Sun Rises in the West"

นิทรรศการ "Déjà vu: When the Sun Rises in the West"

นิทรรศการ "Déjà vu: When the Sun Rises in the West" ผลงานโดย นที อุตฤทธิ์ (Natee Utarit) จัดแสดงระหว่างวันที่ 4 มีนาคม - 7 พฤษภาคม 2565 และจะมีพิธีเปิดในวันศุกร์ที่ 4 มีนาคม 2565 เวลา 17.30 และ 18.30 น. ณ หอศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากร : Art Centre Silpakorn University

หอศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมกับ ริชาร์ด โคห์ ไฟน์อาร์ต ขอเชิญชมนิทรรศการ
Déjà vu: When the Sun Rises in the West โดย นที อุตฤทธิ์

เปิดนิทรรศการวันศุกร์ที่ 4 มีนาคม 2565 เวลา 17.30 และ 18.30 น. ณ หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
*เนื่องจากสถานการณ์โควิด จึงจำกัดจำนวนผู้ชมในวันเปิดนิทรรศการ
สื่อมวลชนสามารถยืนยันการเข้าร่วมพร้อมเลือกรอบเวลา หรือทำการนัดหมายเพื่อสัมภาษณ์ได้ทาง su.artcentre@gmail.com หรือ โทร. 092 298 0092 / 084 531 0044

นิทรรศการจัดแสดงระหว่างวันที่ 4 มีนาคม – 7 พฤษภาคม 2565
วันจันทร์ถึงเสาร์ 9.00 - 18.00 น. (ปิดวันอาทิตย์และวันหยุดราชการ)

จัดโดย หอศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากร
ในความร่วมมือกับ ริชาร์ด โคห์ ไฟน์อาร์ต
ภัณฑารักษ์รับเชิญ : ลอเรดานา ปัซซินี ปารัคชานี

เดจาวู (Déjà vu) คือ ความรู้สึกหวนระลึกถึงภาพหรือเหตุการณ์ที่ได้เคยเกิดขึ้น เป็นความรู้สึกนึกคิดของศิลปินที่ได้ร้อยเรียงความทรงจำของอดีตและปัจจุบันเข้าด้วยกัน และนำเสนอผ่านผลงานชุด เดจาวู ที่เริ่มต้นขึ้นในปี 2562  ผลงานในนิทรรศการเล่าย้อนไปยังจุดเริ่มต้นของการเผชิญหน้ากันแบบสมมติของพระพุทธเจ้ากับอารยธรรมกรีกโบราณ สัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมของตะวันออกและตะวันตกที่ปรากฎผ่านผลงานต่างๆ ในนิทรรศการนี้

จากการค้นหาอัตลักษณ์ไปพร้อมกับการสำรวจสภาพการณ์ที่ได้รับอิทธิพลจากลัทธิอาณานิคม นทีจึงได้ทำการวิเคราะห์วัฒนธรรมของตนเองผ่านการสะท้อนคิดซึ่งนำเขาไปสู่วาทกรรมเรื่องลัทธิอาณานิคมผ่านพุทธศาสนาอันเป็นแก่นทางจิตวิญญาณและวัฒนธรรมของเอเชีย สื่อในงานของนทีมีบทบาทสำคัญยิ่ง ตั้งแต่จิตรกรรมและประติมากรรมไปจนถึงงานปักลายผ้า งานกระจกสีและงานภาพพิมพ์แกะไม้ แต่ละสื่อสอดคล้องกับเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ซึ่งมีบทบาทในการกำหนดหลักเกณฑ์แบบตะวันตก

ผลงานเหล่านี้พลิกผันสิ่งที่ไม่คาดคิดในทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ราวกับการหว่านเมล็ดพันธุ์แห่งความเป็นไปได้ในคำถามที่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น หากดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันตก หากตะวันออกซึ่งแสดงออกด้วยพระพุทธเจ้าได้พบกับตะวันตก ด้วยแง่มุมธรรมดาสามัญจากต่างวัฒนธรรมนี้ ทำให้นิทรรศการนี้เป็นดั่งเส้นไหมที่ศิลปินนำมาถักทอเข้าด้วยกันให้เกิดเป็นเรื่องราวอีกแง่มุมหนึ่งของตะวันตกและตะวันออกได้อย่างสมบูรณ์

.........................................

The Art Centre, Silpakorn University in collaboration with Richard Koh Fine Art cordially invite you to the opening exhibition of " Déjà vu: When the Sun Rises in the West" by Natee Utarit

The opening is on Friday 4 March 2022 at 5.30 and 6.30 pm at the Main Hall of the Art Centre, Silpakorn University (Wangthapra)
*Due to the covid-19 situation, the number of visitors is limited for the opening day.
Please confirm your participation and preferred time slot or kindly make an appointment via su.artcentre@gmail.com or Tel. 092 298 0092 / 084 531 0044

Exhibition will be on view from 4 March to 7 May 2022
Mon - Sat 9 am to 6 pm (closed on Sundays and public holidays)
 
Organized by the Art Centre, Silpakorn University
In collaboration with Richard Koh Fine Art
Guest Curator: Loredana Pazzini-Paracciani

Déjà vu, referring to the phenomenon of ‘recalling scenes and events as if they have happened before’ explains how the artist’s mind operates by interweaving re-envisionings of the past and present. The Déjà vu series, initially conceived in 2019, starts with Buddha’s hypothetical journey to the West to meet Greco-Roman culture and other eastern and western symbols in the exhibition.
 
Due to searching for identity while locating his own colonial conditioning, still present in Thailand, Natee moves towards a reflective analysis of his own culture that enables him to enter the colonial discourse through Buddhism: Asia’s spiritual and cultural node. In this process of self-identification, the mediums and compositions of his work play a crucial role. Varying from painting and sculpture to embroidery, stained glass and woodcut, each medium corresponds to historical moments that have contributed to defining the Western canons.

The featured works overturn what is historically and culturally improbable, thus sowing the seeds of possibility: What if the sun rises in the west? What if the East, manifested as the figure of the Buddha, met the West? Consequently, the common aspects of different cultures prominently become the threads to weave a new Western/Eastern narrative by artist’s hand.

The Art Centre Silpakorn University
31 Na Phralan Road, Phra Borommaharatchawang, Phra Nakorn
Bangkok, Thailand 10200
+662 221 3841
E-mail : su.artcentre@gmail.com
FB: Art Centre Silpakorn University
Website: www.art-centre.su.ac.th

ข่าวประชาสัมพันธ์ : หอศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากร : Art Centre Silpakorn University

Exhibition date: 
4 Mar 2022 - 09:00 to 7 May 2022 - 18:00