^ Back to Top

นิทรรศการจิตรกรรม "Broken Silence Reminiscence"

นิทรรศการจิตรกรรม "Broken Silence Reminiscence"

นิทรรศการจิตรกรรม "Broken Silence Reminiscence" ผลงานโดย สิทธิธรรม โรหิตะสุข (Sitthidham Rohitasuk) จัดแสดงระหว่างวันที่ 16 ตุลาคม - 5 ธันวาคม 2564 ณ คาฬวิท สตูดิโอ แอนด์ แกลเลอรี่ : Kalwit Studio & Gallery

Broken Silence Reminiscence
นิทรรศการจิตรกรรมโดย สิทธิธรรม โรหิตะสุข ( Sitthidham Rohitasuk )
16 October – 5 December 2021
At Kalwit Studio & Gallery (Ruamruedee soi 2, BTS Ploenchit exit 4
Gallery hours: Tue – Sun / 10 am – 6 pm (Mon Closed) Free Entrance

Broken Silence Reminiscence คือ นิทรรศการผลงานศิลปะชุดล่าสุดของ สิทธิธรรม โรหิตะสุข สร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมนามธรรมและกึ่งนามธรรม เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการส ารวจ และทบทวนเข้าไปสู่สภาวะภายในจิตใจ อารมณ์ ความรู้สึก ทบทวนถึงห้วงเวลาแห่งความแตกหักปวดร้าวในจิตใจ และความสนใจ ต่อความสงบเงียบ เรียบง่าย ตลอดจนการระลึกนึกถึงความทรงจ าที่ผ่านมาในบางช่วงเวลาที่มีคุณค่าต่อชีวิต

ผลงานที่ผ่านมาของศิลปินเน้นถ่ายทอดอารมณ์ความรู้ สึกของตนผ่านการลากเส้นและการระบายสีอย่างอิสระ ขณะที่ผลงานจิตรกรรมชุดนี้ศิลปินได้ทดลองแสวงหาความเป็นไปได้ใหม่ๆ ในการทำงานของตนเอง การเลือกใช้สีดำและสีโทนหม่นเป็นหลักในการระบายบนพื้นระนาบทั้งผ้าใบและกระดาษ สร้างความแตกต่างอย่างชัดเจนจากงานของเขาในอดีตที่มักเต็มไปด้วยสีสันฉูดฉาดสดใส ศิลปินเลือกใช้สีโทนนี้เพื่อมุ่งหวังเปิดพื้นที่ให้กับสภาวะทางจิตใจ อารมณ์ ความรู้สึก ในบางห้วงขณะที่เคยถูกละเลยหรือหลงลืมไป หากทว่ามีคุณค่าและความหมายต่อชีวิต ในงานจิตรกรรมชุดนี้ศิลปินยังทดลองสร้างงานโดยใช้สีที่มาจากสื่อวัสดุที่หลากหลาย ทั้งสีน้ามัน สีอะครีลิค สีน้ หมึกที่ใช้ในการท างานศิลปะภาพพิมพ์ สีพาสเทล ตลอดจนสีและสื่อ วัสดุที่ใช้ในงานก่อสร้ าง ทั้งนี้เพื่อสร้างสรรค์ให้ระนาบรองรับผลงานเกิดมิติที่กระตุ้นเร้าอารมณ์ ความรู้สึก การตีความ เปิ ดให้ผู้ชมเข้าสู่จินตนาการได้อย่างแตกต่างหลากหลายมากยิ่งขึ้น

Sitthidham Rohitasuk's latest art exhibition, Broken Silence Reminiscence, aims to create abstract and semi-abstract works as a tool for exploring and reviewing one's inner state of mind, emotions, feelings, broken, and interest in serenity and simplicity, as well as recalling past memories of some significant moments in one's life.

The artist's past works have focused on expressing one's emotions through free strokes and painting. While in this series of paintings, the artist has been experimenting with new possibilities in his work. The primary color for painting on canvas and paper planes is black and gloomy tones. It's a stark contrast to his previous work, which was generally brightly colored. The artist chose this color tone in the hopes of opening up space for the state of mind, emotions, and feelings in some areas that have been ignored or forgotten. But it has value and meaning to life. In this painting series, artists also experiment with creating works using a variety of media, such as oils, acrylics, watercolors, inks used in graphic arts, pastel colors, as well as colors and building materials.This is to establish a plan to support the work in order to generate dimensions that provoke erotic feelings and interpretations, allowing the audience to engage their imaginations in a wider range of ways.

***หมายเหตุ: เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ในขณะนี ทางคาฬวิทแกลเลอรี่ ขอความร่วมมือผู้เข้าชมงานทุกท่านตรวจวัดอุณหภูมิ ลงทะเบียน และสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาขณะรับชมงาน

สามารถสอบถามข้อมูลนิทรรศการผ่านทาง inbox Facebook, Instagram & Twitterของ Kalwitgallery ได้ทุกช่องทาง หรือ โทร. 0 2254 4629

We look forward to welcoming you to our gallery
For inquiring on Kalwit: inbox on our pages, Facebook/ Instagram/Twitter, Tel. 0 2254 4629
How to come to Kalwitgallery: BTS Ploenchit exit 4 > Motorbike to ร่วมฤดีซอย 2 (Ruamruedi 2)
สถานที่ใกล้เคียง: The Crest Ruamrudi, Baan Ploenchit condo
Google map: https://goo.gl/maps/AnFr5qq32F3o2VVJ8

ข่าวประชาสัมพันธ์ : คาฬวิท สตูดิโอ แอนด์ แกลเลอรี่ : Kalwit Studio & Gallery

Exhibition date: 
16 Oct 2021 - 10:00 to 5 Dec 2021 - 18:00