^ Back to Top

นิทรรศการ "Something in the air"

นิทรรศการ "Something in the air"

นิทรรศการ "Something in the air" ผลงานโดยลปินจากทั้ง 7 สตูดิโอใน AIR หรือ Artists in Residence ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มอบให้กับศิลปินในบริเวณชั้น 3 ของริเวอร์ ซิตี้ แบงค็อก จัดแสดงระหว่างวันที่ 7 กรกฎาคม - 31 สิงหาคม 2564 ณ RCB Galleria ชั้น 2 ศูนย์การค้าริเวอร์ซิตี้ : River City

Something in the air
7 กรกฎาคม -  31 สิงหาคม 2564

มีบางสิ่งที่อยู่รอบตัวเรา แต่หากว่าเราไม่สามารถเห็นมันได้ เป็นสิ่งที่เราไม่สามารถใช้ชีวิตโดยขาดมันได้แม้เป็นเวลาเพียงไม่กี่นาที บางสิ่งที่ทั้งปลอดโปร่งและเป็นมลพิษ สิ่งนั้นคืออากาศที่เราหายใจเข้าไป

Something in the air นำเสนอโดยศิลปินจากทั้ง 7 สตูดิโอใน AIR หรือ Artists in Residence ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มอบให้กับศิลปินในบริเวณชั้น 3 ของริเวอร์ ซิตี้ แบงค็อก โดยเป็นเวลากว่า 4 เดือนที่ศิลปินได้มุ่งมั่นสร้างสรรค์ผลงานที่ได้แรงบันดาลใจมาจากอากาศจากการตีความและสไตล์ที่แตกต่างกัน พวกเขามีความเชื่อร่วมกันว่าศิลปะเป็นดั่งอากาศที่อยู่รอบตัวเราและทำให้ชีวิตเราดำรงอยู่

AIR (Artists in Residence) เป็นพื้นที่ในบริเวณชั้น 3 ของศูนย์อาร์ตและแอนทีคที่มอบให้กับศิลปิน โดย AIR เป็นพื้นที่สำหรับความคิดสร้างสรรค์และความคิดอันสดใหม่ สถานที่ที่ศิลปินจากกรุงเทพฯมาสร้างสรรค์ผลงานและเหล่าอาร์ตเลิฟเวอร์มาเยี่ยมชม สตูดิโอทั้ง 7 จาก artists in residence ที่ริเวอร์ ซิตี้ แบงค็อก มอบโอกาสให้กับศิลปินและผู้ชมได้สร้างสรรค์ แบ่งปัน สอน และเรียนรู้

นิทรรศการนี้เป็นนิทรรศการแรกที่รวบรวมผลงานของศิลปินจาก AIR zone โดยจัดแสดงที่ RCB Galleria ชั้น 2 ริเวอร์ ซิตี้ แบงค็อก

สตูดิโอทั้ง 7 ได้แก่
956 Contemporary Art
Gallery HOC
IMAGINE GALLERY
J02 Gallery
J7 GALLERY AND STUDIO
Torch Ginger gallery
Young Wolf Art Gallery

Venue: RCB Galleria 2 ชั้น 2 ริเวอร์ ซิตี้ แบงค็อก
เข้าชมฟรี

*ริเวอร์ ซิตี้ แบงค็อก ยังคงเปิดทำการตามปกติ พร้อมมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 อย่างเคร่งครัด เพราะความปลอดภัยของท่านสำคัญยิ่งสำหรับเรา
เปิดทุกวันตั้งแต่ 11.00 น. - 20.00 น.
จำกัดจำนวนผู้เข้าชมพร้อมกันไม่เกิน 20 ท่าน

Exhibition date: 
7 Jul 2021 - 11:00 to 31 Aug 2021 - 20:00