^ Back to Top

นิทรรศการ MemOyoU (Memorandum Of Understanding)

นิทรรศการ MemOyoU (Memorandum Of Understanding)

นิทรรศการ MemOyoU (Memorandum Of Understanding) ผลงานโดย สันติ ลอรัชวี (Santi Lawrachawee) จัดแสดงระหว่างวันที่ 13 พฤษภาคม - 31 กรกฎาคม 2564 ณ CASE Space Revolution

เนื่องจากสถานการณ์โควิด19 และประกาศปิดสถานที่ชั่วคราว ทางนิทรรศการ MemOyoU จะเปิดให้เข้าชมตามการนัดหมาย จนกว่าสถานการณ์จะกลับสู่ปกติ โดยสามารถโทรเข้ามานัดวันและเวลาได้ทั้งทางโทรศัพท์/อีเมล/LINE
เบอร์ติดต่อ: 085-492-6422
email: case.spacerevolution@gmail.com
LINE ID: manipa.j

Due to COVID19 and temporary access controlled, MemOyoU will be opened by appointment only via mobile phone/email/LINE (details below) until all the permission is withdrawn.
mobile phone: 085-492-6422
email: case.spacerevolution@gmail.com
LINE ID: manipa.j

MemOyoU
(Memorandum Of Understanding)

Santi Lawrachawee
สันติ ลอรัชวี

13 MAY - 31 JULY 2021

OPENING RECEPTION:
THU. 13 MAY 2021, 2PM onwards

at Broccoli Revolution Charoenkrung
55/6 Soi Charoen Krung 42/1 Bang Rak,
Bangkok, Thailand 10500

CASE Space Revolution ภูมิใจเสนอนิทรรศการ MemOyoU (Memorandum Of Understanding) เป็นชุดผลงานที่เกิดจากการพิจารณาความสัมพันธ์ด้านต่างๆ ระหว่างการดำเนินชีวิตในช่วงเวลาหนึ่งๆ ภายในระยะเวลาร่วม 10 ปี ของ สันติ ลอรัชวี

ข้อความที่บันทึกเหตุการณ์และความรู้สึกไว้อย่างไม่ปะติดปะต่อ ประปราย ในช่วงเวลาต่างๆ และภาพแม่น้ำมากมายที่ถ่ายสะสมไว้ผ่านการเดินทาง เปรียบเสมือนตัวแทนของบันทึกในเหตุการณ์ที่ผ่านมา ทั้งหมดนี้ถูกรวบรวมขึ้นมาเป็นก้อนความคิด
เพื่อนำกลับมาทบทวนตัวเองกับหลายสิ่งที่ผ่านเข้ามา กลายเป็นภาพและตัวหนังสือของความทรงจำ ที่บางครั้งถูกสำรวจในเชิงกายภาพและองค์ประกอบศิลป์ ขณะที่บางครั้งถูกพิจารณาในเชิงปรัชญา ความหมายเชิงอุปมา ความรู้สึก รวมไปถึงเรื่องสั้นที่เขียนขึ้นใหม่

นิทรรศการนี้จึงเป็นเหมือนพื้นที่จำลองความทรงจำที่ประกอบ สร้างขึ้นใหม่จากชิ้นส่วนมากมายที่ไม่แน่ใจอีกต่อไปว่า สิ่งไหนเป็นจริง หรือ สิ่งไหนแต่งเติมขึ้นมาใหม่

CASE Space Revolution is proud to present MemOyoU (Memorandum Of Understanding), a series of artwork, which investigates relationships in the span of ten years of the life of Santi Lawrachawee.

The exhibition features personal scattered text from his own daybooks and photographs of rivers that are captured through traveling and images representing his past situations. Both texts and photographs are gathered into a chunk of thoughts as a recollection of his present life through an image and message of that memory. Some are investigated via physical and visual art compositions and are examined through philosophy, metaphor, emotion, and a new short story.

This exhibition is as augmented reality of the memories which are reformed from various scattered parts and uncertainty questioning “what is real?” or ‘what is created?’

Santi Lawrachawee
Born in Bangkok, Thailand in 1971.

Santi is a co-founder and designer of PRACTICAL, a notable communication design studio based in Bangkok. He is also an active educator serving as a lecturer at any university and co-founded Practical School of Design and M>O>V>E> the network of design-educator. He is known as an expert in visual identity and book design with high profile clients in Thailand. Parallel with his education and commercial work,he also frequently presents his graphics and typographic work as a visual artist and curator internationally. He was awarded Designer of the year 2015 in Graphic Design category from Silpakorn University and Thailand Institute of Design and Innovation Promotion, Department of International Trade Promotion, Ministry of Commerce. He published the book “Santivithee” in which, collected his vision from design and teaching experiences and translated Michael Kruger’s book “Paul Rand: Conversation with students”.

1997 – 2003
– Full-time Lecturer at Communication Design Department, School of Fine and Applied Arts, Bangkok University
1998
– Collaborated with Sansern Milindasuta and Krit Chokpipatpol in a multi-media art exhibition entitled “book” at The Old Kurusapha Publishing Building, Bangkok, Thailand
2001
– Co-founder, Alternate Bangkok Council of Design (ABCD)
– Moderator, The Design Seminar “4 Hungers” by Communication Design Department,School of Fine and Applied Arts, Bangkok University and ABCD at Bangkok University 2002
– Group Exhibition, A graphic design exhibition “Someone is...” Organised by ABCD at The Thailand Furniture Mart, Bangkok, Thailand
– Group Exhibition, “Discover Asia International Poster Exhibition” Taiwan
2003
– Group Exhibition, A design exhibition “Discovering Thai” at Bangkok University Art Gallery, Bangkok, Thailand
2004 – 2017
– Co-founder, PRACTICAL Design Studio
2005
– Curated “662” Design Exhibition at Bangkok University Gallery, Rangsit Campus
2006
– Curated “Collaboration” Design Exhibition at Bangkok University Gallery, Rangsit Campus
2008
– Curated “Design (Alone) Cannot Change (Everything)” A Poster Exhibition by 10 Thai Graphic Designers & 10 Design Students at Siam Discovery, Bangkok
– First Solo Exhibition “Yes I am Not” at Bangkok University Gallery, City Campus, Bangkok
– “Yes We are Not” Exhibition at Grand Hall, Siam Discovery , Bangkok
– Group Exhibition, “The Art of Corruption” Exhibition at Office of Contemporary Art & Culture Gallery, Bangkok
2009
– Co-initiated & Organized “I am a Thai Graphic Designer” Project with PRACTICAL Design Studio Exhibition & Event at Grand Hall, Siam Discovery, Bangkok
– Group Exhibition, “100 Design to save the world” at Grand Hall, Siam Discovery, Bangkok
– Group Exhibition, “Bangkok Bananas” Art & Culture Festival 2009, Typographic Installation at Bangkok Art and Culture Centre (BACC),
Bangkok
2010
– Vice President, Thai Graphic Designer Association (ThaiGa) (2011-2013)
– Co-organized with ThaiGa, Ministry of Culture, Centralworld and PRACTICAL; “Heart to heart” A Design project for CTW’s Hoarding by 19 Thai and international graphic designers
– Curated “Paper Matter” A Paper art & design Exhibition, hosted by Antalis (Thailand) at Studio, 4th floor, Bangkok Art and Culture Centre (BACC)
– Co-initiated & Organized “IMTGD2010: Somewhere Thai” with PRACTICAL and ThaiGa, A Thai graphic designers forum at Auditorium,
Bangkok Art and Culture Centre (BACC)
– Group Exhibition, Cultural Creativity Creative Economy project: “THAI YO” at Bangkok Art and Cultural Center (BACC), Bangkok
– Group Exhibition, Wonderful Thai Friendship Exhibition at WTF Gallery, Bangkok
– Group Exhibition, No conical hats: Southeast Asian works on paper at Give Art Gallery, Singapore
– Group Exhibition, World Silent Day : Poster Exhibition Selected by ADGI (Asosoasi desainer grafis indonesia) at Bangkok Art and Culture Centre, Epiwalk Creative Fairground in Jakarta and Bali Creative
2011
– Solo Exhibition, “I am not me. This map is not mine” at Give Art, Singapore
– Co-curated “Let’s Panic” Exhibition at 8th Floor, Bangkok Art and Culture Centre (BACC)
– Group Exhibition, Now Boarding: Island Thinking and Flights of Fancy at Give Art Gallery, Singapore
2012
– Group Exhibition, “A4 Art Show” at NHD Art Gallery, Chiang Mai, Thailand
– Group Exhibition, “IDEACUBES Project”at 7th Floor, Central Plaza Rama9, Bangkok, Thailand
– Visiting Lecturer for “Design Semiotics” class at Master of Art and Design, Rangsit University
2013
– Group Exhibition “GRAPHIC WEST 5 exhibition” type trip to Osaka | typographics ti: # 270 at ddd Gallery, Osaka
– Group Exhibition “Resort: An exhibition for landscape of rest” at Main Gallery, 8th floor, Bangkok Art and Culture Centre, Bangkok
– Group Exhibition “Sweet Nightmare” at Bangkok University Gallery (BUG), Bangkok
– Keynote Speaker for Bangkok International Typographic Symposium 2013 (BITS) at Auditorium, Bangkok Art and Culture Centre
2017
– Group Exhibition by PRACTICAL Design Studio, “Rewind to the next” at The Jam Factory (Bangkok), Dig Me Out Cafe & Gallery (Osaka) & Chiang Mai University Art Gallery (Chiang Mai)
– Winner, 100 Annual Book and Cover Design 2017 by The Publishers and Bookseller Association of Thailand
– Winner, MUSASHI (White Edition), Striking Stumble Category, OKMD Book Cover Award 2017 by Office of Knowledge Management and
Development (Public Organization)
– Judge, Paper Weight Awards 2017 by Antalis (Asia)
– Guest Speaker in Design Class at Kindai University, Osaka, Japan
2018
– Judge, Best Booth Design Prizes, 26th Taipei International Book Exhibition 2018, Taipei, Taiwan
– Keynote Speaker, Book Design Forum, 26th Taipei International Book Exhibition 2018, Taipei, Taiwan – Judge, 2018 Taipei International Design Awards, Visual Communication
– Judge, DEmark Awards 2018, Graphic Design Category
– Group Exhibition, Graphic Trial 2018 (a high quality printed poster exhibition) at P&;P Gallery, Printing Museum, Tokyo, Japan (exhibited with Akira Uno, Yoshihiro Yaki & Haruyuki Suzuki)
– Participants & Speaker, Fikra Graphic Design Biennial - Ministry of Graphic Design, Sharjah, UAE.
2019
– Solo Exhibition “MIND” at SOKO Art Space, Bangkok
– Judge, 2019 Taipei International Design Awards, Visual Communication
– Judge, Japan International Student Poster Awards (JISPA), Organized by JAGDA
– Group Exhibition, JISPA 2019 Poster Exhibition at The National Art Center Tokyo, Japan
2020
– Group Exhibition, Print is not dead, Haus of everything, Bangkok Design Week 2020
– Group Exhibition, “Surface” at Bangkok University Gallery
– Group Exhibition, Xspace The Xhibition : Human Relativity, Xspace Gallery

ข่าวประชาสัมพันธ์ : CASE Space Revolution

Exhibition date: 
13 May 2021 - 11:00 to 31 Jul 2021 - 19:00