^ Back to Top

นิทรรศการ "Where Do We Go From Here?"

นิทรรศการ "Where Do We Go From Here?"

นิทรรศการ "Where Do We Go From Here?" ผลงานโดย ปิยะรัศมิ์ ปิยะพงศ์วิวัฒน์ (Piyarat Piyapongwiwat) จัดแสดงระหว่างวันที่ 24 เมษายน - 6 มิถุนายน 2564 ณ Gallery VER

Where Do We Go From Here?
By Piyarat Piyapongwiwat
Co-curated by Pathompong Manakitsomboon

โดยปิยะรัศมิ์ ปิยะพงศ์วิวัฒน์
ภัณทารักษ์ร่วม: ปฐมพงศ์ มานะกิจสมบูรณ์
Venue: Gallery Ver
Date: 24.04 - 05.06.2021
Opening Reception 24.04.2021
Due to the new wave of COVID 19 pandemic, Gallery VER will be postponing the opening reception of the exhibition 'Where Do We Go From Here?' which was initially would have been held on April 24th, 2021. The new date for the opening reception will be announced until further notice.

สถานที่จัดแสดง: แกลเลอรี่ เวอร์
วันที่: 24 เม.ย. - 6 มิ.ย. 2564
งานเปิดนิทรรศการวันที่ 24 เม.ย. เวลา 6:00 น. เป็นต้นไป
เนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19 ระลอกใหม่ ทางแกลเลอรี่จึงเห็นสมควรว่าจะต้องเลื่อนงานเปิดนิทรรศการ 'Where Do We Go From Here?' ที่จะจัดภายในวันี่ 24 เมษายน 2564 และจะประกาศงานเปิดนิทรรศการในภายหลัง

ยุคสมัยแห่งวิกฤตโลกก่อให้เกิดความกังวลต่ออำนาจท่วมท้นของทุนนิยมอันไร้ซึ่งการต่อต้าน ในขณะที่พัฒนาการของเทคโนโลยีและความแพร่หลายของการเชื่อมโยงผ่านระบบเครือข่ายได้เปิดทางไปสู่โฉมหน้าหลากหลายของตลาดเสรี ด้วยเหตุนี้ข้อสงสัยและความคิดต่างผุดขึ้นมาตั้งคำถามต่อความกังวลในความสัมพันธ์อันไม่แน่นอนของเรากับความเป็นไปของโลก ทว่าคำถามเหล่านั้นเพียงแค่จดจ่ออยู่กับการค้นหาแนวทางความอยู่รอดและต่อเวลาให้กับความเป็นสิ่งมีชีวิตแห่งเอกสิทธิ์ของมนุษย์ในห้วงวิกฤตการณ์ที่จัดระเบียบโลกใหม่ แท้จริงแล้วแก่นแท้ของคำถามได้ถูกปกปิดอย่างมิดชิดเสมอมา นั่นคือเราได้หลงลืมและละทิ้งใครและสิ่งใดไว้เบื้อหลังขบวนรถไฟที่กำลังแล่นทะยานออกจากวิกฤตนี้หรือไม่?

เช่นนั้นแล้วเราควรจะทำยังไงต่อ? Where Do We Go From Here? เป็นทั้งข้อสงสัยที่ยังคงติดค้างในห้วงคำนึงและชื่อนิทรรศการของ ปิยะรัศมิ์ ปิยะพงศ์วิวัฒน์ ที่ตรวจสอบคำถามและคำตอบอันสูญหายภายใต้กระแสไหลเวียนของวิกฤตสังคมและโลกซึ่งคืบคลานเข้าครอบงำประวัติศาสตร์มนุษย์ ภาวะเฉื่อยชาของเศรษฐกิจและความทรุดโทรมของสภาวะแวดล้อมได้เร่งเร้าการกำเนิดของขั้วตรงข้ามหลากหลายรูปแบบ

ปิยะรัศมิ์ ปิยะพงศ์วิวัฒน์ ขยับขยายขอบเขตการวิเคราะห์ต่อวิถีการผลิตในระบบทุนนิยมจากระดับพื้นถิ่นไปสู่ภูมิทัศน์สากลพร้อมทั้งเสาะหาหนทางแห่งการหลุดพ้น นิทรรศการ Where Do We Go From Here?โอบรับสื่อศิลปะหลากหลายในการสร้างงาน ทั้งภาพถ่าย จิตรกรรม ภาพวาดลายเส้น ภาพพิมพ์โลหะ และงานภาพเคลื่อนไหวของศิลปินที่เป็นศูนย์กลางของนิทรรศการสร้างจินตภาพในระบบความสัมพันธ์และความไม่ลงรอยระหว่างสถาบันทางวัฒนธรรมและการเมือง โครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ และระบบนิเวศโลก ผ่านการซ้อนทับและประติดประต่อกันของฟุตเตจที่แพร่กระจายบนอินเตอร์เน็ต และภาพถ่ายทำใหม่ รวมไปถึงเรื่องเล่าส่วนตัวของศิลปิน

เกี่ยวกับศิลปิน:
ปิยะรัศมิ์ ปิยะพงศ์วิวัฒน์ (เกิด พ.ศ. 2520 จังหวัดแพร่ ประเทศไทย) ทำงานกับสื่อที่มีความหลากหลาย การทำงานของเธอมุ่งสู่ความเป็นสารคดีในฐานะวิธีการในการแสดงออกและตั้งคำถามถึงเงื่อนไขและนัยยะของเศรษฐกิจระดับโลกและประเด็นทางสังคม ไม่ว่าจะเป็นผลงานวีดีโอ ภาพถ่าย หรือการจัดวาง เธอไม่เพียงใช้สิ่งเหล่านี้เพื่อการบันทึกจัดเก็บเท่านั้น หากแต่ยังเป็นความพยายามที่จะแสดงให้เห็นถึงโลกอันเชื่อมโยงสัมพันธ์กันผ่านเสียงของปัจเจก ปิยะรัศมิ์ได้รับทุนจาก The Japan Foundation Asia Center Fellowship Program ประจำปี พ.ศ. 2560 เธอจบการศึกษาระดับปริญญาตรีจาก Ecole Supérieure des Beaux-Arts de Montpellier Agglomération ประเทศฝรั่งเศส ปิยะรัศมิ์จัดแสดงงานทั้งในระดับภูมิภาคและระดับประเทศ อาทิ the 6th Asian Art Biennial: Negotiating the Future, ประเทศไต้หวัน, the 12th Gwangju Biennale: Imagined Borders,ประเทศเกาหลีใต้ และ 2016 Seismograph: Sensing the City - Art in the Urban Age, Art Stage, ประเทศสิงคโปร์ งานของเธอถูกจัดเก็บเป็นส่วนหนึ่งของพิพิธภัณฑ์หลายแห่ง อาทิ Singapore Art Museum, Maiiam Contemporary Art Museum และหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

เกี่ยวกับภัณฑารักษ์รับเชิญ:
ปฐมพงศ์ มานะกิจสมบูรณ์ (เกิด: 2526, เชียงใหม่) เป็นภัณฑารักษ์อิสระ และอาจารย์ประจำสาขาวิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทำงานในพื้นที่ของภาพเคลื่อนไหวของศิลปินและงานสื่อศิลปะ (Media Art) มีประสบการณ์ด้านภัณฑารักษ์และผู้คัดสรรค์ภาพยนตร์และงานศิลปะให้กับเทศกาลและสถาบันหลากหลายแห่ง อาทิ เทศกาลภาพยนตร์โลกแห่งกรุงเทพฯ ผู้ช่วยภัณฑารักษ์ให้กับศาลาไทย เทศกาลเวนิซ เบียนนาเล่ เมืองเวนิซ ประเทศอิตาลี ในปี 2556 และผลงานภัณฑารักษ์ในปัจจุบัน อาทิ Toward the Tactile Visions (2561) and Laura Mulvey in Thailand: The Male Gaze in 21st Century (2563) รวมถึงได้รับเชิญเข้าร่วมงานเสวนาทางวิชาการและการอบรมเชิงปฏิบัติระดับนานาชาติ เช่น เบอลินาเล่ทาเลนท์ 2557 และ เสวนาโอเบอร์เฮาเซ่น ครั้งที่ 6 เทศกาลภาพยนตร์สั้นนานาชาติโอเบอร์เฮาเซ่น ประเทศเยอรมันนี ปฐมพงศ์จบการศึกษาระดับปริญญาโทเกียรตินิยม (Distinction) ด้านการคัดสรรค์ภาพยนตร์ จากเบิร์คเบ็ค มหาวิทยาลัยลอนดอน ประเทศอังกฤษ

----------//----------

The age of planetary crisis makes our recent time acknowledging the palpable domination of the uncontested capitalism, where the developments of technologies and interconnected networks accommodate different forms of free market. This emerges several notions and questions centred solely around how we could and should rest ourselves assured in prolonging our own privileged living beings in this new world order? – however, it seems the real question being severely neglected is : do we leave anyone else and other entities behind from the locomotive of escaping this crisis?

So then, Where Do We Go From Here?, this is both Piyarat Piyapongwiwat's long-stay question and her title of exhibition that examines what is at stake in the increasingly influxes of social and planetary crisis likely to prevail the coming history, the way in which the economic stagnation and collapse of environmental conditions would agitate many new levels of opposition.

Piyarat Piyapongwiwat continues to comprehend mode of production of capitalism from a local sense into broader landscape, as well as searching for the escape route. Where Do We Go From Here? encompasses multi-disciplinary artistic mediums in artists' moving image, photography, painting, drawing and etching. The artists' moving image installation is the centerpiece to the oeuvres which visualizes the incorporation and conflict between cultural and political institutions, scientific infrastructures and global ecosystems through juxtapositions of footages found in the online network and Piyarat's newly filming footages, as well as the artist own narrative.

About Artist:
Piyarat Piyapongwiwat (b. 1977, Phrae, Thailand) works with various media. Her practice centers on documentation as a method to expose and question the conditions and implications of our globalised economy and social issues. Whether it is video, photograph, or installation, she often uses these various media not merely as a record keeping, but as an attempt to map our inter-connected world through voices of individuals. Piyarat is a 2017 recipient of the Japan Foundation Asia Center Fellowship Program. She holds a BFA from Ecole Supérieure des Beaux-Arts de Montpellier Agglomération, France. She has presented works locally and internationally including the 6th Asian Art Biennial: Negotiating the Future, Taiwan, the 12th Gwangju Biennale: Imagined Borders, South Korea and 2016 Seismograph: Sensing the City - Art in the Urban Age, Art Stage Singapore. Her work is held in Museum collections including Singapore Art Museum, Maiiam Contemporary Art Museum and Bangkok Art and Culture Centre.

About Guest Curator:
Pathompong Manakitsomboon (b.1983, Chiang Mai) is an independent curator and lecturer, working primarily in the areas of artists’ moving-image and media art, with experiences across the fields of curatorial practice and filmmaking. He was previously a curator at Bangkok World Film Festival and assistant curator for Thai Pavilion, Venice Biennale (2013). His recent curatorial works are Toward the Tactile Visions (2018) and Laura Mulvey in Thailand: The Male Gaze in 21st Century (2020), for instance. He was invited to participate in Berlinale Talent 2014 and the sixth Oberhausen Seminar in Germany (2019). Pathompong holds a Master’s in Film Curating from Birkbeck, University of London where he graduated with Distinction. Pathompong is currently a full-time lecturer on moving image and time-based media, Department of Media Arts and Design, Faculty of Fine Art, Chiang Mai University.

Exhibition date: 
24 Apr 2021 - 12:00 to 6 Jun 2021 - 18:00