^ Back to Top

นิทรรศการ "CYBERSOUL"

นิทรรศการ "CYBERSOUL"

นิทรรศการ "CYBERSOUL" ผลงานโดย นภาพล อุลุชาฎะ (Napaphol Uruchada) หรือ BESTBETTER จัดแสดงระหว่างวันที่ 25 มิถุนายน - 8 สิงหาคม 2564 ณ คาฬวิท สตูดิโอ แอนด์ แกลเลอรี่ : Kalwit Studio & Gallery

CYBERSOUL

Solo art exhibition by BESTBETTER
25 June –8 August 2021

At Kalwit Studio & Gallery (Ruamruedee soi 2, BTS Ploenchit exit 4
Gallery hours: Tue – Sun / 10 am – 6 pm (Mon Closed) Free Entry

“ความก้าวล้ำทางเทคโนโลยีกำลังกลายเป็นหนึ่งเดียวกับมนุษย์เลยก็ว่าได้” ความก้าวลล้ำทางเทคโนโลยี ส่งผลให้เกิดความเปลี่ยนแปลงต่อการดำรงชีวิต โดยใช้สื่อดิจิตอลเข้ามาทำหน้าที่แทนสิ่งต่างๆ ในชีวิตประจ าวันจนเกิดโลกไซเบอร์ (cyber) เป็นสังคมใหญ่ ซึ่งมีการสื่อสารแลกเปลี่ยนกันได้อย่างง่ายดาย การสร้างพื้นที่ที่มีความเป็นปัจเจกบุคคลแบบอวตาร (avatar) คือสิ่งเสมือนตัวแทนของบุคคลที่มีอยู่จริงในโลกไซเบอร์ (cyber) ในพื้นที่จริงทำให้เห็นมุมมองต่างๆ และนำมาใช้สร้างสรรค์ผลงาน โดยใช้สื่ออะคริลิควาดลงบนพลาสวูด เน้นรูปทรง การใช้ทัศนธาตุ และองค์ประกอบศิลป์ ในการจัดวางให้เกิดมุมมองมิติใหม่ๆ รวมไปถึงการจัดวางผลงานที่มีการฉายโปรเจ็คเตอร์ ซึ่งเป็นสื่อวีดีโอมีเนื้อหาเกี่ยวกับชีวิตของผู้คนในปัจจุบัน ทำให้ตัวผลงานมีความน่าสนใจด้วยความแปลกใหม่และเนื้อหาผลงานที่เกี่ยวข้องกับสังคมในปัจจุบัน จึงเกิดเป็นผลงาน CYBERSOUL ในที่สุด

“Technology advances are becoming one with human beings.”
Technological advancement resulting in changes of lifestyle causing a cyber world. Which is a large society where communication is easily exchanged, creating an individual space. An avatar is a representation of a real person in cyberspace. By going onsite, an artist can see different perspectives and create artworks. Using acrylic media drawn on plaswood. Emphasizing the shape, visual elements, and  composition created a new perspective in the artworks. Including the installation of the project, using a projector. Using a video medium that contains the content of city people's daily life. This makes the artworks interesting, also using content that is modern and can relate to people all this resulting CYBERSOUL project.

นิทรรศการนี้เราเปิดให้เข้าชมได้ตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน – 8 สิงหาคม2021 เวลา 10.00 – 18.00 น. อังคาร - อาทิตย์ (ปิดวันจันทร์) เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ในขณะนี้ทางคาฬวิทแกลเลอรี่ ขอเปิ ดให้ชมผ่านการจองนัดหมายเท่านั้น เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการความปลอดภัยด้านสุขภาพของผู้เข้าชมงานทุกท่าน ขอความร่วมมือตรวจวัดอุณหภูมิ ลงทะเบียน และสวมหน้ากากอนามัยตลอดการเข้ารับชมงาน ขอบคุณค่ะ  
สามารถจองคิวเข้าชมนิทรรศการผ่านทาง inbox ของ Kalwitgallery Facebook หรือ Instagram และ Twitter page ของ Kalwitgallery ได้ทุกช่องทาง หรือโทรนัดหมาย 0 2254 4629
Book your appointment to come to see it by sending us a message via DM. Tel. 0 2254 4629

BESTBETTER
นภาพล อุลุชาฎะ (Napaphol Uruchada)
Exhibitions:
- 2021 Group Exhibition: Urban Area? At Yelo House Gallery BKK
- 2019: The Best Art Thesis Exhibition 2019 at The Queen’s Gallery, BKK “SINSORD” Thesis Art Exhibition at Rajdumnern Contemporary Art Center, BKK
- 2018 The 20th Panasonic Contemporary Painting Exhibition at The National Gallery, BKK
- 2017: “31 Gumlung 9” Art Thesis Exhibition by Department of Visual Arts, Faculty of Fine and Applied Arts at Chulalongkorn University at Bangkok Art and Culture Centre (BACC)

“ทัศน์ ทัศน์ ทัศน์: ในหลวง” Exhibition at Chula Museum
- 2016 “1st Creative Drawing 1+1” Exhibition at The Seven Art Gallery, BKK
- 2013 “The Chemistry” Art Exhibition of First-year students from Department of Visual Arts, Faculty of Fine and Applied Arts, Chulalongkorn University at Chulalongkorn University Museum

ข่าวประชาสัมพันธ์ : คาฬวิท สตูดิโอ แอนด์ แกลเลอรี่ : Kalwit Studio & Gallery

Exhibition date: 
25 Jun 2021 - 10:00 to 8 Aug 2021 - 18:00