^ Back to Top

นิทรรศการ "Sense of Perspective"

นิทรรศการ "Sense of Perspective"

นิทรรศการ "Sense of Perspective" ผลงานโดย ธีรพงศ์ กมลภุส (Theerapong Kamolpus) จัดแสดงระหว่างวันที่ 6 พฤศจิกายน - 30 ธันวาคม 2563 และจะมีพิธีเปิดในวันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2563 เวลา 18.00 น. ณ คาฬวิท สตูดิโอ แอนด์ แกลเลอรี่ : Kalwit Studio & Gallery

Kalwit Studio & Gallery would like to cordially invite you to join with us
Sense of Perspective  Art Exhibition
Artist : Theerapong  Kamolpus & Pronpirun  Thonsanoh
Opening day on Friday 6th, November 2020 at 6 pm – 9 pm
6 November - 30 December 2020
At Kalwit Studio & Gallery (Ruamrudee soi 2, BTS Ploenchit exit 4)
Gallery Hours: TUE – SUN / 10 am – 6 pm (Closed on MON) Free Entrance

For a while in life, there was a beauty to feel and enjoy in it. This unpredictable change of life that brings beauty and happiness at that time.”

Sense of Perspective exhibition tells about the artist’s perspective on the environment or society surrounding it. In each moment, you will find a story that captures the impressionist ambiance in a different color, which can’t be seen visually but can be touched by the feeling of the work of these two artists.

Theerapong Kamolpus’s artwork presents the moments of ambiance, rhythms, color and time. The artist’s living in the urban society made him see the chaos, hurry in the life of people in the city. And the environment that is not pleasant for aesthetics. Thus, causing the need to create an environment of ambiance color that is different from the original. But also based on the reality of that area by adding or reducing and criticizing through painting.

Pronpirun Thonsanoh’s artwork present the ambiance of happiness from both physical appearance and abstract perception is presented in a simple area through the form of a painting, which is made or color, shape and message altogether to draw the audience’s emotion and feeling into the dimension of happiness.

“ชั่วขณะหนึ่งของชีวิตย่อมมีความงามเกิดขึ้นให้ได้สัมผัสและดื่มด่ำไปกับมัน ความเปลี่ยนแปลงที่คาดเดาไม่ได้ของชีวิตนี้เองที่ก่อให้เกิดความงามและความสุขขึ้น ณ ขณะนั้น”

นิทรรศการ Sense of Perspective กล่าวถึง มุมมองความรู้สึกของศิลปินที่มีต่อสภาพแวดล้อมหรือสังคมรอบๆ ตัวความรู้สึกในแต่ละช่วงจังหวะเวลา จะมีเรื่องราวให้ได้ค้นหาพบเจอบรรยากาศที่สร้างความประทับใจผ่านการถ่ายทอดผลงานออกมาในรูปแบบของอิมเพรสชั่นนิสม์ ด้วยสีสันที่น่าสนใจและแตกต่างกัน ซึ่งไม่อาจมองเห็นด้วยสายตาแต่สัมผัสได้ด้วยความรู้สึกจากผลงานของศิลปิน 2 ท่านนี้

ผลงานของธีรพงศ์ กมลภุส แสดงถึงปรากฏการณ์ชั่วขณะหนึ่งของจังหวะบรรยากาศ  สี และเวลา สภาพแวดล้อมในพื้นที่เมือง จากการใช้ชีวิตในสังคมเมืองของศิลปิน ทำให้มองเห็นถึงความวุ่นวาย เร่งรีบในการใช้ชีวิตของคนในสังคมเมือง และสภาพแวดล้อมที่ไม่รื่นรมย์ต่อสุนทรียภาพ จึงก่อให้เกิดความต้องการสร้างสภาพแวดล้อมของสีบรรยากาศที่แตกต่างไปจากเดิม แต่ยังอิงกับความเป็นจริงของพื้นที่นั้น โดยการปรุงแต่งเสริมหรือลดทอนและวิพากษ์ผ่านงานจิตรกรรม

ผลงานของพรพิรุณ โทนเสนาะ แสดงให้เห็นถึงบรรยากาศแห่งความสุข ที่เกิดจากการรับรู้ ทั้งฝ่ายรูป และ นาม ภายใต้พื้นที่รอบกายอันเรียบง่ายและธรรมดาสามัญ ผ่านรูปแบบผลงานจิตรกรรมที่ใช้สีสัน รูปทรง และเนื้อหาที่กระตุ้นอารมณ์ความรู้สึกให้คล้อยตามสู่มิติแห่งความสุขที่เรียบง่ายของเธอ

Kalwit Studio&Gallery
Office: 02-2544629
Mobile: (66)84-741-0509
E-mail: kalwitstudio@gmail.com
Address: 119/14 Ruamrudee2, Wireless Rd., Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330

ข่าวประชาสัมพันธ์ : คาฬวิท สตูดิโอ แอนด์ แกลเลอรี่ : Kalwit Studio & Gallery

Exhibition date: 
6 Nov 2020 - 10:00 to 30 Dec 2020 - 18:00